Bogoslovno sjemenište - theological seminary

BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE 


Bogoslovno sjemenište ima važnu funkciju u odgoju budućih svećenika kroz pastoralnu formaciju koju bogoslovi stječu na fakultetu (pastoralna teologija, liturgika i katehetika), kroz širu suradnju s osobama koje su im određene za formaciju,  te tijekom pastoralnog praktikuma. 

Pastoralna dimenzija mora biti trajno prisutna tijekom cijelog teološkog studija. 

Ona nastoji crpsti sadržaj svog izlaganja iz trajnog upoznavanja današnjeg svijeta i pitanja što ih on postavlja.