BISKUP ORDINARIJ
Ecclesia Vetero-Catholica

STAROKATOLIČKE CRKVE UNIJE SV. METODA 
 ~ STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT SV. METODA ~
VICARIATUS GENERALIS VETERO-CATHOLICI SANCTI METHODII

 Mons. dr. sc. LEONARDO BEG

STAROKATOLIČKI BISKUP RAPSKI I CIJELE HRVATSKE
administrator Starokatoličke crkve Bosne i Hercegovine i Srbije
Rođen  u Rabu 4. III. 1976. godine. 
Doktor teoloških znanosti. 
Za đakona je zaređen u Rimskokatoličkoj crkvi, 
a za svećenika i biskupa u Starokatoličkoj crkvi. 
Oženjen je i otac dvoje djece.

Simbolika biskupskog grba.
Grb biskupa Bega očituje duboku teološku poruku koju izražavaju slova unutar štita. Po vertikali križa nalaze se konsonanti starozavjetnog Božjeg imena YHWH (Jahve), dok se po horizontali nalaze IHS (Jesus Hominum Salvator - Isus Spasitelj ljudi)  To na osobit način otkriva kristološku dimenziju: Isus je pravi Bog te ujedno i pravi čovjek. Očitovana je povezanost neba i zemlje, božanskog i ljudskog; proboj neprolaznoga svetoga Božjega svijeta (u Kristu, s Kristom i po Kristu) u naš griješni i prolazni svijet. Sa desne strane nalazi se slovo M koje označava Mariju, onu, zbog koje je biskup Beg krenuo duhovnim putem. Pozadina štita je marijansko plava što ukazuje na trajnu milosnu i zaštitničku prisutnost Bogorodice. Na dnu se nalazi vjeroispovijest sv. Petra apostola ''Tu est Christus, Filius Dei vivi'' - ''Ti si Krist, Sin Boga živoga'' (Matej 16, 16) koja izražava apostolovu vjeru da Isus jest Krist. Na toj vjeri Krist gradi Crkvu koju ni vrata paklena ne mogu nadvladati. Uzevši tu vjeroispovijest za geslo, izrazio je duboku vjeru u Isusa Krista, jedinog graditelja Crkve.