Archiepiscopus Metropolita - nadbiskup metropolita


LEONARDUS
MISERATIONE   DIVINA   GRATIA
ARCHIEPISCOPUS   METROPOLITA   VETERO-CATHOLICI   

Catholic Old Church - in Croatia
Slovenian Old Catholic Church
Old Catholic Church of Bosnia and Herzegovina
Orthodox Old Catholic General Vicariate of St. Method in Serbia
Corpus Christi Croatian Catholic Church in CanadaLeonardo Beg was born in Rab, March 4, 1976. He is ordained for Roman Catholic deacon November 4, 2001. and for Old Catholic priest October 18, 2010. He Doctorate in Ecumenic Theology. At the Old Catholic Synod in Nitra (Slovakia) July 1, 2012. he is elected for Auxiliary Bishop for Croatia and the Region. Mons. Ante Nikolic, bishop of  Croatian Catholic Church in Canada, ordained him for bishop in basilica of St. John's the Evanglist September 22, 2012. Assisted Consecrators was: Patriarch Antonio Jose da Costa Raposo, Archbishop of the Old Catholic Apostolic Church of Portugal, Mons. Dr. Augustin Bačinsky, Archbishop of the Slovakian Old Catholic Church and Metropolitan of the Church Region of St. Method,  and Mons. Hans Jörg Peters, bishop of the Old Catholic general vicariate of Austria. At the World Council of National Catholic Churches (WCNCC) September 16, 2017. in Nitra (Slovakia) he is confirmed as metropolitan of Old Catholic Region of St. Christopher and General Secretary of WCNCC. From  February 19, 2012, he was Bishop of the Old Catholic General Vicarate of St. Method for Croatia and the Region, who was canonically abolished on July 8, 2019, and on the same day was established Catholic Old Church which operating in Croatia, he is the Prime Bishop of that Church. He is married and have two children.
Leonardo Beg rođen je 4. 3. 1976. u Rabu. Za rimokatoličkog đakona zaređen je  4. 11. 2001. a za starokatoličkog svećenika 18. 10. 2010.  Doktorirao je iz ekumenske teologije.  Na starokatoličkom sinodu u Nitri (Slovačka) izabran je za pomoćnog biskupa za Hrvatsku i regiju. Mons. Ante Nikolić, biskup Hrvatske katoličke crkve Tijela Kristova u Kanadi zaredio ga je za biskupa u prostoru bazilike sv. Ivana Evanđeliste u Rabu, 22. 9. 2012. Suposvetitelji su bili Patrijarh Antonio Jose da Costa Raposo, nadbiskup Starokatoličke Apostolske crkve Portugala, Mons. Dr. Augustin Bačinsky, nadbiskup Slovačke starokatoličke crkve i metropolita crkvene regije sv. Metoda, te Mons. Hans Jörg Peters, biskup Starokatoličkog generalnog vikarijata Austrije. Na Svjetskom Saboru narodnih katoličkih crkava (WCNCC) održanom 16. 9. 2017. u Nitri (Slovačka) potvrđen je za  metropolitu Starokatoličke regije sv. Kristofora i generalnog tajnika WCNCC. Od 19. 2. 2012. bio je biskup Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju koji je kanonski ukinut 8. 7. 2019. a istoga je dana utemeljena Katolička Stara Crkva koja djeluje u Hrvatskoj te kojoj je na čelu kao biskup primas. Oženjen je i otac dvoje djece.

Archbishop's coat of arms 
Nadbiskupski grb 
Archbishop's coat of Arms who are used in area with Orthodox belivers
Nadbiskupski grb koji se koristi na području s Pravoslavnim vjernicima ARCHBISHOP'S CURIA - NADBISKUPSKA KURIJA
E-mail Curial Consultors kurijalni konzultorigeneralni.vikarijat@gmail.com
            - Archbishop Metropolitan - nadbiskup metropolita: biskup.leonardo@gmail.com
            - Secretary of Archbishop - tajnik nadbiskupa: tajnik.ordinarijat@gmail.com