BISKUP / EPISCOPUS


Ecclesia Vetero-Catholica
 Mons. dr. LEONARDO BEG, biskup:
 Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku,
Starokatoličke crkve Bosne i Hercegovine, 
Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Srbiju.


Kratki životopis
Dr. LEONARDO BEG rođen je u Rabu 04.03.1976. Zaređen je za svećenika 18.09.2010. Doktorirao je teologiju. Izborom svetog Sinoda od 01.07.2012. godine u Nitri (Slovačka) izabran je za pomoćnog biskupa nadbiskupu mons. Augustinu Bačinskom za područje pastoralnog djelovanja u Hrvatskoj i regiji. Biskupsku posvetu primio je 22.09.2012. u Rabu.  Sa 21.03.2013. dekretom nadbiskupa metropolite unije sv. Metoda, mons. dr. Augustina Bačinskog, postaje ordinarij autonomnog Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju, sastavnog dijela Starokatoličke unije sv. Metoda. Oženjen je i otac dvoje djece.


Đakonsko ređenje
Mons. Valter Župan, rimskokatolički biskup Krčki  - Novalja 04.11.2001., crkva sv. Katarine

Svećeničko ređenje
Mons. Bernhard Heitz, starokatolički biskup Bečki - Zagreb  18.09.2010., crkva sv. Križa

Biskupsko ređenje
Glavni konsekrator: 
Mons. Ante Marijan Nikolić, biskup Hrvatske katoličke crkve u Kanadi

Sukonsekratori:
Mons. Antonio Jose da Costa Raposo, nadbiskup primas Starokatoličke Apostolske crkve Portugala, 
Mons. Augustin Bačinsky, nadbiskup Starokatoličke crkve u Slovačkoj, 
Mons. Hans Jörg Peters, biskup Starokatoličkog generalnog vikarijata Austrije, 
- Rab, 22.09.2012., prostor bazilike sv. Ivana Evanđeliste.
APOSTOLSKA SUKCESIJA

Kardinal  REBIBA posvetio je Santinia, 12.03.1566.
Kardinal SANTINIO posvetio je Benninia, 07.09.1586.
Kardinal BENNINIO posvetio je San Vitalea, 04.04.1604.
Kardinal SAN VITALE posvetio je Ludovisia, 07.05.1621.
Kardinal LUDOVISI posvetio je Geatania, 12.06.1622.
Kardinal GEATANI posvetio je Carpegna, 07.10.1630.
Kardinal CARPEGNA posvetio je Altieria, 02.05.1666.
Kardinal ALTIERI posvetio je Orsinia, 03.02.1675. - Kardinal Orsini postao je godine 1724. rimski biskup - papa  BENEDIKT XIII.
Kardinal ORSINI posvetio je Lorenza Lambertinija, 16.07.1723. Lorenzo Lambertini postao je godine 1740. rimski biskup - papa BENEDIKT XIV.
Papa BENEDIKT XIV. posvetio je Carol della Torre Rezzonija, 19.03.1743. Carol della Torre Rezzoni postao je godine 1758. rimski biskup - papa  KLEMENT XIII.
Papa KLEMENT XIII. posvetio je Bernadinusa Girauda, 26.04. 1767.
Kardinal GIRAUD posvetio je Alexandra Matthaeusa 23.02.1777. 
Kardinal MATTHAEUS posvetio je Petrusa Franciscusa Galettija, 12.09.1819. 
Kardinal GALETTI posvetio je Iacobusa Phillipusa Fransonia, 08.12.1822. 
Kardinal FRANSONI posvetio je Carolusa Sacconia, 08.06.1851. 
Kardinal SACCONI posvetio je Eduarda Howarda, 30.06.1872. 
Kardinal HOWARD posvetio je Mariana Rampollu Marchese del Tindaro, 08.12.1882. 
Kardinal Rampolla del TINDARO posvetio je Joaquina Arcoverde de Albuquerque-Cavalcanti, 26.10.1890. 
Kardinal de Albuquerque - CAVALCANTI posvetio je Sebastiã Leme de Silveira Cintru, 04.06.1911. 
Nadbiskup de Silveira CINTRA posvetio je Carlosa Duarte-Costu, 08.12.1924. u Botocatu (Brazil). 
Biskup Carlos Duarte-COSTA posvetio je Luisa Fernanda Castila Mendeza 03.05.1948. u Venezueli. (Carlos Duarte-Costa bio je rimskokatolički biskup do 02.07.1945.  nakon toga osniva Katoličku Apostolsku Narodnu Crkvu Brazila  - ICAB) 
Biskup Luis Castillo MENDEZ posvetio je Antónia José da Costa Raposa 22.11.1982. Sukonsekratori su bili: biskup Josivaldo Pereira de Oliveira, biskup Bartolomeu  Sebastião Vilela i biskup Rainer Laufers.
Biskup António José da Costa RAPOSO, posvetio je Antu Nikolića i Augustina Bačinskog 08.02.2004. u Mafre (Portugal). Sukonsekratori su bili: biskup Antonín Jelínek i biskup Josivaldo Pereira de Oliveira.
Biskup Ante M. NIKOLIĆ posvetio je Leonarda Bega 22.09.2012. u Rabu (Hrvatska). Sukonsekratori su bili nadbiskup primas António José da Costa Raposo, nadbiskup Augustin Bačinsky  i biskup HansJörg Peters.

Nedvojbenost validiteta apostolske sukcesije: biskup Leonardo Beg je četvrti po redu od rimskokatoličkog biskupa mons. Carlosa Duarta Coste koji je preminuo 1961.


Mons. CARLOS DUARTE COSTA posvećen 08.12.1924. u Brazilu
(rimskokatolički biskup do 02.07.1945, nakon toga osniva ICAB)
Mons. LUIS FERNANDO CASTILLO MENDEZ posvećen 08.05.1948. 
(msgr. Castilo Mendez je bio u kontaktu sa Svetom Stolicom i papom Ivanom Pavlom II. koji mu je pružao mogućnost zajedništva, međutim Mendez nije prihvatio tu mogućnost) 
Mons. ANTONIO JOSE DA COSTA RAPOSO posvećen 22.11.1982.
Mons.ANTE M. NIKOLIĆ posvećen 08.02.2004.
Mons. LEONARDO BEG posvećen 22.09.2012. O pridržavanju kriterija za valjanost sakramenta biskupskog reda
(1) Izborom svetog Sinoda Starokatoličke crkve u Slovačkoj od 01.07.2012. godine u Nitri, prezbiter Leonardo Beg izabran je za pomoćnog biskupa nadbiskupu mons. Augustinu Bačinskom za područje pastoralnog djelovanja u Hrvatskoj i regiji. O tome je izdana isprava (kanonska provizija), temeljem koje je izvršena posveta. 
(2) Biskup konsekrator položio je ruke na prezbitera - ređenika (tehnički zvano ''materija sakramenta'').
(3) Biskup konsekrator čitao je formulu iz Rimskog pontifikala (tehnički zvano ''forma sakramenta'').
(4) Biskup konsekrator imao je intenciju ''činiti ono što Katolička Crkva čini'' pri ređenju biskupa (tehnički zvano ''ministerijalna intencija'').
(5) Biskup konsekrator i sukonsekratori rezidencijalni su starokatolički biskupi crkava sa regularnom hijerarhijom i vjernim narodom, koji su redili novog biskupa za konkretnu starokatoličku crkvu (Starokatolički generalni vikarijat za Hrvatsku i regiju),  te nije riječ o tzv. ''episcopi vagantes''. 


O registru ove apostolske sukcesije
Ovaj registar apostolske sukcesije nema namjeru biti kompletan popis svih u apostolskoj liniji. Njegova je namjera pokazati samo osnovni pravac apostolske sukcesije. Svaki novoposvećeni biskup posvećen je s najmanje trojicom posvetitelja, kako to tradicija traži. Međutim, zbog jasnijeg popisa do Luisa Fernanda Castila Mendeza posvećenog 03.05.1948. spominje se samo glavni konsekrator. Po sukonsekratoru biskupu HansJörg Petersu apostolska sukcesija se proteže i od strane Utrechtske crkve i Siro-malabarske crkve i nije navedena u ovom registru.  

Ukratko o biskupu Carlosu Duarte Costi
Carlos Duarte Costa bio je rimskokatolički nadbiskup Botucatua u Brazilu, koji je kritizirao političke moćnike Brazila da počnu tretirati siromašne onako kako to zahtjeva humanost i evanđelje. Rim se nije htio zamjerati Brazilskom političkom vodstvu te je prisiljavao Duarte Costu da ih prestane kritizirati. Ali time bi se Duarte Costa iznevjerio svom pastirskom pozivu, stoga je i dalje kritizirao nehumanu i asocijalnu Brazilsku političku vlast. Rim je stoga smijenio Carlosa Duarte Costu sa mjesta nadbiskupa Botucatua i postavio ga titularnim biskupom Maura. Ali Carlos Duarte Costa pronašao je načina da nastavi u ime Evanđelja kritizirati nehumanu i asocijalnu vlast: iz straha da neće moći djelovati kao autentični pastir Crkve, osnovao je Katoličku Apostolsku Narodnu Crkvu Brazila kako bi svoj pastirski poziv živio autentično. 


Dokument o biskupskoj konsekraciji msgr. Leonarda BegaSimbolika grba biskupa Leonarda Bega
Grb biskupa Bega očituje duboku teološku poruku koju izražavaju slova unutar štita. Po vertikali križa nalaze se konsonanti starozavjetnog Božjeg imena YHWH (Jahve), dok se po horizontali nalaze IHS (Jesus Hominum Salvator - Isus Spasitelj ljudi)  To na osobit način otkriva kristološku dimenziju: Isus je pravi Bog te ujedno i pravi čovjek. Očitovana je povezanost neba i zemlje, božanskog i ljudskog; proboj neprolaznoga svetoga Božjega svijeta (u Kristu, s Kristom i po Kristu) u naš griješni i prolazni svijet. Sa desne strane nalazi se slovo M koje označava Mariju, onu, zbog koje je biskup Beg krenuo duhovnim putem. Pozadina štita je marijansko plava što ukazuje na trajnu milosnu i zaštitničku prisutnost Bogorodice. Na dnu se nalazi vjeroispovijest sv. Petra apostola ''Tu est Christus, Filius Dei vivi'' - ''Ti si Krist, Sin Boga živoga'' (Matej 16, 16) koja izražava apostolovu vjeru da Isus jest Krist. Na toj vjeri Krist gradi Crkvu koju ni vrata paklena ne mogu nadvladati. Uzevši tu vjeroispovijest za geslo, izrazio je duboku vjeru u Isusa Krista, jedinog graditelja Crkve.