mons. LEONARDO BEG, biskup

X 

KATOLIČKA STARA CRKVA

SAVEZ NARODNIH KATOLIČKIH CRKAVA
CRKVENA POKRAJINA SV. METODA ZA SREDNJU EUROPU
 ~ STAROKATOLIČKi GENERALNi VIKARIJAT SV. METODA ~
VICARIATUS GENERALIS VETERO-CATHOLICI SANCTI METHODII
mons. LEONARDO BEG
starokatolički biskup rapski i cijele Hrvatske
 administrator Starokatoličke crkve BiH i Starokatoličke zajednice SrbijeLeonardo Beg rođen je u Rabu, 4. ožujka 1976. Za đakona je zaređen 2001. u Rimskokatoličkoj crkvi, a za svećenika 2010. u Starokatoličkoj crkvi. Doktorirao je teologiju. Biskupsku posvetu primio je u Starokatoličkoj crkvi 2012. Oženjen je i otac dvoje djece.
Đakonsko ređenje po rukama rimskokatoličkog biskupa krčkog mons. Valtera Župana 
Novalja, crkva sv. Katarine - 4. XI. 2001.

Svećeničko ređenje po rukama austrijskog starokatoličkog biskupa bečkog, mons. Bernharda Heitza
Zagreb, crkva sv. Križa - 18. IX. 2010.
Biskupsko ređenje u Rabu po rukama biskupa Saveza narodnih katoličkih crkava: mons. Ante Marijana Nikolića, biskupa Hrvatske katoličke Crkve Tijela Kristova u Kanadi, mons. dr. Augustina Bačynskog, nadbiskupa i metropolite Starokatoličke Crkve u Slovačkoj, Patrijarha Antonia Jose da Costa Raposa, nadbiskupa primasa i metropolite Europe, Afrike i Latinske Amerike te mons. HansJorg Petersa, biskupa Starokatoličkog generalnog vikarijata Austrije. Rab, bazilika sv. Ivana Evanđeliste - 22. IX. 2012.

Simbolika biskupskog grba mons. Leonarda Bega Biskupski grb mons. dr. Leonarda Bega očituje duboku teološku poruku koja se skriva u slovima unutar štita u grbu. Po vertikali nalaze se konsonanti starozavjetnog Božjeg imena YHWH (Jahve), dok se po horizontali nalaze IHS (Jesus Hominum Salvator - Isus Spasitelj ljudi)  To očituje duboku kristologiju: Isus je pravi Bog ali i pravi čovjek, Spasitelj ljudi; povezanost božanskog i zemaljskog, neba i zemlje; proboj neprolaznoga svetoga Božjega svijeta (u Kristu) u naš griješni i prolazni svijet. Sa desne strane nalazi se slovo M koje označava Mariju. Onu zbog koje je biskup Beg i krenuo duhovnim putem. Pozadina štita u grbu je također marijansko plava – milosna prisutnost Bogorodice je trajna. Na dnu se nalazi Begovo biskupsko geslo koje predstavlja Petrovu vjeroispovijest ''TU ES CHRISTUS, FILIUS DEI VIVI'' – TI SI KRIST, SIN BOGA ŽIVOGA (Matej 16, 16)  – na toj vjeroispovijesti Krist gradi svoju Crkvu koju ni vrata paklena neće moći nadvladati.   

Apostolska sukcesija
Jedan od vitalnih elemenata Starokatoličke Crkve je apostolsko nasljeđe (sukcesija). Tu su bitne dvije stvari: Isusovo osiguranje njegove daljnje nazočnosti među nama: "I ​​evo, ja sam s vama uvijek, sve do kraja svijeta" (Mt 28,20), te njegovi apostoli koje je on izabrao za misiju krštenja i propovijedanja Božje riječi: Preko apostola se božanska prisutnost na poseban način daje ljudima. Apostoli su predali svojim nasljedinicima (biskupima) svoju misiju. Taj se prijenos vrši polaganjem ruku i posvetnom molitvom, čime se podjeljuje sakramenat svetoga reda. Pri ređenju je bitna fides Ecclesiae, odnosno nakana da se čini ono što čini Crkva Katolička (intentio faciendi quod facit ecclesia) pri podjeli sakramenta sv. reda. Time je prijenos nasljeđa očuvan zbog obdržavanja ispravne materije, forme i ministerija.

Sveti red je sakramenat koji ovlašćuje obavljati sveta otajstva, kojima se iskazuje štovanje Bogu i osigurava spasenje duša, te koji u duši onih, što ga primaju, ostavlja neizbrisivi biljeg Božjeg službenika. Zove se ''red'' jer se sastoji od više stupnjeva koji su jedan drugome podređeni i od kojih potječe sveta hijerarhija. Najviši stupanj je biskupstvo, jer sadrži puninu svećeništva, zatim je prezbiterat, a onda đakonat. Isus Krist je neposredno ustanovio dva stupnja svetog reda, to je biskupstvo i prezbiterat, a preko apostola on je ustanovio đakonat, iz kojega su prije proistjecali i ostali niži redovi. 

Isus Krist je ustanovio sveti red na Posljednjoj večeri, kad je apostolima i njihovim nasljednicima podijelio vlast posvećivanja Presvete Euharistije. Dan poslije svog uskrsnuća apostolima je podijelio vlast otpuštati ili zadržati grijehe, pa ih je time postavio prvim svećenicima Novoga zakona u svoj punini njihove vlasti.


Biskup je simbol i znak žive prisutnosti Božje među ljudima, on je ujedno garant da se Božja riječ prenosi cijela i netaknuta. 
Apostolska sukcesija mons. Leonarda BegaSICUT MISIT ME PATER, ET EGO MITTO VOS 
Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas (Iv 20,21)

 

Kardinal  REBIBAa posvetio je za biskupa kardinala Santinia, 12. ožujka 1566.

Kardinal SANTINIO posvetio je kardinala Benninia, 7. rujna 1586.

Kardinal BENNINIO posvetio je kardinala San Vitale, 4. travnja 1604.


Kardinal SAN VITALE posvetio je kardinala Ludovisi, 7. svibnja 1621.


Kardinal LUDOVISI posvetio je kardinala Geatani, 12. lipnja 1622.


Kardinal GEATANI posvetio je kardinala Carpegna, 7. listopada 1630.


Kardinal CARPEGNA posvetio je kardinala Altieri, 2. svibnja 1666.


Kardinal ALTIERI posvetio je kardinala Orsinia, 3. veljače 1675 Kardinal Orsini postao je godine 1724. rimski biskup - papa  BENEDIKT XIII.


Kardinal ORSINI posvetio je Lorenza Lambertinija, 16. srpnja 1723. Lorenzo Lambertini postao je godine 1740. rimski biskup - papa BENEDIKT XIV.


Lorenzo Lambertini kao papa papa BENEDIKT XIV. posvetio je Carol della Torre Rezzoni, 19. ožujka 1743. Carol della Torre Rezzoni postao je godine 1758. rimski biskup - papa  KLEMENT XIII.


Papa KLEMENT XIII. posvetio je Bernadinusa Giraud, 26. travnja 1767. (godine 1771. postao je kardinal)


Kardinal GIRAUD posvetio je Alexandra Matthaeus 23. veljače 1777. (godine 1779. postao je kardinal)


Kardinal MATTHAEUS posvetio je Petrusa Franciscusa Galetti, 12. rujna 1819. (godine 1803. postao je kardinal)


Kardinal GALETTI posvetio je Iacobusa Phillipusa Fransoni, 8. prosinca 1822. ( godine 1826. postao je kardinal)


Kardinal FRANSONI posvetio je Carolusa Sacconi, 8. lipnja 1851. (godine 1861. postao je kardinal)


Kardinal SACCONI posvetio je Eduarda Howarda, 30. lipnja 1872. (godine 1877. postao je kardinal)


Kardinal HOWARD posvetio je Mariana Rampollu Marchese del Tindaro, 8. prosinca 1882. (godine 1887. postao je kardinal)


Kardinal Rampolla del TINDARO posvetio je Joaquina Arcoverde de Albuquerque-Cavalcanti, 26. listopada 1890. (godine 1905. postao je kardinal)


Kardinal de Albuquerque - CAVALCANTI posvetio je Sebastiã Leme de Silveira Cintru, 4. lipnja 1911. (godine 1921. postao je nadbiskup)


Nadbiskup de Silveira CINTRA posvetio je Carlosa Duarte-Costu, 8. prosinca 1924. u Botocatu (Brazil). Carlos Duarte-Costa bio je rimskokatolički biskup do 2. srpnja 1945. a nakon toga je biskup Katoličke Apostolske Narodne Crkve Brazila. 

Biskup Duarte-COSTA posvetio je Luisa Fernanda Castila Mendeza 3. svibnja 1948.

Biskup Luis Castillo MENDEZ posvetio je Antónia José da Costa Raposa, 28. studenog 1982.


Nadbiskup primas António José da Costa RAPOSO, posvetio je Antu Nikolića i Augustina Bačinskog 8. veljače 2004. u Mafre (Portugal). Sukonsekratori su bili: biskup Antonín Jelínek i biskup Josivaldo Pereira de Oliveira.


Biskup Ante NIKOLIĆ posvetio je Leonarda Bega 22. rujna 2013. u Rabu (Hrvatska). Sukonsekratori su bili nadbiskup primas António José da Costa Raposo, nadbiskup Augustin Bačinsky  i biskup HansJörg Peters.

Papa Benedikt XIV. jedan je od nekoliko papa prisutnih u apostolskoj sukcesiji Leonarda Bega

Biskup Leonardo primio je apostolsku sukcesiju, koja se proteže od rimskokatoličkog biskupa mons. Carlosa Duarte Coste (+1961). Ovdje prenosimo na engleskom jeziku životopis Duarte Coste i nastanak Katoličke Apostolske Narodne Crkve Brazila.Mons. Carlos Duarte Costa zaredio je za svoga života nekoliko biskupa, na valjan i validan način, koristeći Rimski obred. Od toga je mons. Elisea Maria Corolia zaredio za rimskokatoličkog biskupa u vrijeme dok je i sam bio pod upravom Rimskokatoličke Crkve. Godina biskupskog posvećenja istaknuta je iza imena. Zelenom bojom istaknuta je linija kojom je sukcesiju primio mons. Leonardo Beg.  

    Mons. Carlos Duarte Costa - 8. XII. 1924
                               
1. Mons. Eliseu Mario COROLI – 13. X. 1940. zaređen za rimskokatoličkog biskupa
2. Mons. Salomão Barbosa FERRARZ – 15. VIII. 1945. - papa Ivan XXIII. primio ga za rimskokatoličkog biskupa. Prethodno je bio biskup Brazilske Katoličke Apostolske Crkve (Igreja Catolica Apostolica Brasileira (ICAB) 
3. Mons. Antitdio José VARGAS - 8. XII. 1946.
4. Mons. Luiz Fernando Castillo MENDEZ – 3. III. 1948. →  Mons. António José da Costa Raposo - 28. XI. 1982.→ Mons. Ante Marijan Nikolić - 8. II. 2004. → Mons. Leonardo Beg - 22. IX. 2012.
5. Mons. Diamantino Augusto Periera da COSTA – 16. VII. 1953.
6. Mons. Pedro Luiz HERNANDEZ – 29. VI. 1955.
7. Mons. Pedro dos Santos SILVA – 4. XI. 1956.
8. Mons. Orlando Arce-MOYA  - 30. XI. 1956. - papa Ivan XXIII. primio ga za rimokatoličkog biskupa. Prethodno je bio biskup Čileanske Katoličke narodne Crkve (Igreja Nacional Chilena). 
9. Mons. Jorge Alves de SUOZA – 12. V. 1960.
Bishop Carlos Duarte Costa

and the

Catholic Apostolic National Churches

St. Carlos of Brazil

Patron Saint of the Poor


Overview

Bishop Carlos Duarte Costa was consecrated as the Roman Catholic Diocesan Bishop of Botucatu, Brazil, on December 8, 1924, until certain views he expressed about treatment of the Brazil's poor, by both the civil government and the Roman Catholic Church in Brazil, caused his removal from the Diocese of Botucatu. Bishop Duarte Costa was subsequently named Titular Bishop of Maura by the late Pope Pius XII (Eugenio Cardinal Pacelli, formerly Vatican Secretary of State until 1939, under Pope Pius XI). Bishop Duarte Costa had been a strong advocate in the 1930's for reform of the Roman Church; he challenged many of the key issues that the Second Vatican Council would later thirty-five years take action upon.


Bishop Duarte Costa's criticisms of the Holy See, particularly about Vatican foreign policy during World War II toward Nazi Germany, were not well received at the Vatican, and he was eventually separated from the Roman Church by Pope Pius XII. This action was taken only after Duarte Costa's strong and repeated public denunciations over the fact that the Vatican Secretariat of State was engaged in the issuance of Vatican Passports to some very high ranking German ex-Nazis, a practice referred to as the "Ratline."


These former Nazi officials were among some of the most notorious of war criminals, such as, the Auschwitz Concentration Camp Commandant Adolf Eichmann and the infamous, Dr. Josef Mengele, the "Angel of Death," both of whom traveled after the War on officially issued Vatican Passports. Such criminals were in flight from trial to South America in 1945.


The Brazilian Government came under the criticism of Bishop Duarte Costa for collaboration with the Roman Church over these passports. Bishop Duarte Costa espoused more pastoral church positions on divorce, challenged mandatory celibacy for the clergy, and publicly stated his contempt regarding abuses of papal power, including the concept of Papal Infallibility, which the Bishop considered a misguided and false dogma.Infancy to Vocation
The founder of the legal entity of the Brazilian Catholic Apostolic Church (ICAB) was born in the City of Rio de Janeiro, July 21, 1888 in the neighborhood of Saint Antonio, in the residence of his uncle, then Eduardo Duarte Da Silva.  Son of Joao Matta Francisco Costa, and Maria Carlota Duarte Da Silva Costa, he was baptized on September 3, 1888, by the priest Francisco Goulart, and confirmed by Bishop Joao Eberhard.

At the age of nine, he made his first communion, on  July 24, 1897, in the Cathedral of Uberaba, at the hands of his uncle, Dom Eduardo Duarte Silva. He concluded his primary studies in the Santa Rosa College, in Rio De Janeiro. Later, his uncle was raised to the Episcopal Dignity, being nominated Diocesan Bishop with his See in Uberaba, exerting a dynamic and efficient apostolate in the pasturing of the souls in his Diocese. As a child of nine years, Carlos Duarte Costa, was taken by his uncle Dom Eduardo Duarte Silva, now a Bishop, to Rome to study in the American College Boarding school Pius-Latin, where he completed courses in the minor seminary.

In 1905, he returned to Brazil for health reasons, having been entered in the largest seminary in Uberaba, for the Congregation of Augustinian Priests, where he finished his Philosophical and Theological studies in the Major Seminary.

Deacon Carlos Duarte Costa was a senior cleric for his uncle, Dom Eduardo Duarte Silva, in the Cathedral Church of Uberaba. In the same Cathedral Church, Fr. Carlos Duarte Costa, celebrated his first Mass, in a Cathedral filled with the faithful on May 04, 1911. After his ordination, he returned to Rome to better himself, and obtained a Doctorate in Theology, in the Gregorian Pontifical University of Rome.

Returning from Rome, he worked with his uncle, Dom Eduardo in Uberaba, as secretary of the Diocese. The priest, Fr. Carlos Duarte Costa, was awarded with title of Monsignor for the publication of a catechism for children. Soon afterwards, he was nominated Apostolic Protonatario and General Secretary of the Archdiocese of Rio De Janeiro, for Sebastiao Cardinal Helm of the Silveira Cintra, succeeding Dom Cardinal Joaquin Arcoverde Albuquerque Cavalcante, executing this function until May 24, 1923, when the Vicar General of the Archdiocese of Rio De Janeiro was nominated.Bishop of Botucatu
Since the death of Dom Lacio in 1923, Botucatu remained a vacant diocese.  For his work, for his dynamism and virtues, in the fulfillment of his duty in the Archdiocese of Rio De Janeiro, on July 04, 1924, Pope Pius XI nominated Dom Carlos as the Bishop of Botucatu. His Episcopal consecration occurred on December 8, 1924, in the Metropolitan Cathedral of Rio De Janeiro, being consecrated by Cardinal Dom Sebastian Leme da Silveira Cintra, having as assistants: Dom Alberto Jose Gonzales, Bishop of Ribeirao Preto and Dom Benedict Pablo Alves de Souza, Diocesan Bishop of the Holy Spirit. Political and Social Influence
In the 1930’s, he was one of the great articulators of Catholic Electoral Union, where Catholics also defended the catholic vote against the politicians. It intended of this to form and to preserve the Christian principle in the Laws and Acts of the Politicians, as for example, the creation of a rule of law for the divorce, that it is an act denied the poor persons for the Roman Catholic Church, but widely supported for the Bible. In 1932, on the occasion of the Constitutionalist Revolution, Dom Carlos Duarte Costa formed a “Diocesan Battalion of the Hunters ", generally known as the "Battalion of the Bishop" to fight to the side of the Constitutionalist Troops. For this he collected deep between the fiduciary offices, he sold his pectoral gold cross with amethyst and precious gems, and a farm of the Diocese, demonstrating his deep love to the cause of the freedom and to the democratic institutions. Such acts caused great national repercussions; it had who supported it, therefore being Dom Carioca Carlos, he raised the Sao Paulo flag and he made many more compatriots; but he also had those who disapproved, and were envious of his popularity, as he, acting as a true Moses, was searching for all the forms and ways of freedom for the Brazilian people.Ecclesiastical Renovation and Persecution
 In 1936, Dom Carlos Duarte Costa made his second "ad-limina" visit to Rome, to visit Pope Pius XI, in the Vatican. He presented him various requests for the clergy of his diocese and, consequently, for the clergy of Brazil. He requested permission for the maintenance of the largest seminary in his diocese, the celebration of the Holy Mass and the administration of the sacraments in the vernacular language or either, in Portuguese, the permission for clergy to marry, and the abolition of auricular confession, replacing it with general or communitarian confession, distribution of the Holy Communion to the laity under both species of the consecrated Bread and Wine, the institution of the Permanent Diaconate for the married laypeople, the celebration of the Holy Mass "Versus Populi", or either, facing the people, with the Sacrario detras of the Altar, the organization of a Council of Advice, constituted of Bishops to govern the Church, together with the Pope, the participation of the laypersons in the administration of the Word, of the Eucharistic and the Evangelization. These requests made by Bishop Duarte Costa were not accepted by the Pope of that time, but years later, Pope John XXIII placed some in practice through Vatican Council II. Some claims have been made that Dom Carlos Duarte Costa was regarded poorly by the Roman Curia of the Vatican. After twelve years leading the Diocese of Botucatu, Dom Carlos was obliged to renounce due the two great problems: his involvement in the differing political position from the Roman Church, and what he considered the poor administration of the property of the Diocese, that he placed at the disposal of the poor, disobeying the Pope.
                                                                                                            
Due to the construction of the new Cathedral, of the Orphanage and the College, in addition to other projects, Dom Carlos Duarte Costa initiated the sale of some property of the Diocese, to be able to erase the debt, with the purpose to support, and to help the hungry poor persons of the time. The benefits of his shining administration are still standing in the Sao Paulo city of Botucatu, as a testimony of his capacity and determination.Political Pressure and Forced Resignation
President Getulio Vargas, infuriated with Dom Carlos Duarte Costa, for his having convinced a battalion of soldiers from the Constitutional Troops to join him in his struggle against the corruption of the government, President Vargas asked the Holy See for the removal of Dom Carlos Duarte Costa from the Diocese of Botucatu.

The Vatican could not do it directly, so the Apostolic Nuncio in Brazil entered into an agreement with the Secretary of the Diocese of Botucatu to obtain the resignation of Dom Carlos Duarte Costa, as Diocesan Bishop of Botucatu. This evil and perverse secretary, in the daily documents and reports that Dom Carlos Duarte Costa always had to sign, placed the resignation letter within a series of documents, which Dom Carlos Duarte Costa signed as a result of the deception.

The Diocesan of Botucatu informed the Holy See that Dom Carlos Duarte Costa had signed the document mistakenly without reading it. This happened in the beginning of 1937. The Holy See renounced claims that it was a forgery, based on the secretary of the Diocese, and the resignation was accepted by Pope Pious XI on October 6, 1937. After the acceptance of the resignation, Dom Carlos was appointed Titular Bishop of Maura, an extinct Diocese.Titular Bishop of Maura
After his "forced resignation", Dom Carlos Duarte Costa,  definitively abandoned the life of rich capitalism, imposed by the Vatican, and went to live humbly,  in the city of Rio De Janeiro as Bishop Emeritus de Botucatu, with title of titular Bishop of Maura, where he obtained the determined support of his protector, Cardinal Dom Sebastiao Leme da Silveira Cintra, who granted permission to him to keep the particular Chapel, with the Blessed Sacrament in its residence, as well as presiding over marriage,   to celebrate festive and solemn masses and to manage the Sacrament of the Chrism in the parishes where he was invited by the respective vicars.

At this time he established the Messenger magazine "Nossos", a vehicle to spread the devotion to Our Holy Mother. Dom Carlos Duarte Costa, always courageous, he analyzed all the human problems, of the necessary goods, of the degeneration of the Church of Rome.Divergence from the Roman Church
What Dom Carlos had carried through in Botucatu, he was to start alone. Speaking against the domination that oppressed the poor Brazilian people and mainly the sacrifices of the work force, he renounced the luxury and material products obtained through their oppressed labor. Dom Carlos Duarte Costa intensified his politic work and was critical of the efforts of the Roman Catholic Church.

Dom Carlos Duarte Costa had formed a variety of attitudes against the politics of the Roman Catholic Church. In 1944, Dom Carlos Duarte Costa wrote the preface of the book "the Soviet Power", written by Rev. Hewlett Johnson, the dean of Canterbury, of the Anglican Church. Such an act had very positives repercussions in all the country: How a Catholic Bishop could defend a Protestant Bishop? He criticized the periodicals and the Encyclicals from the Pope, specifically, Rerum Novarum of Pope Leo XIII and Quadragesimo Ano of Pope Pius XI and Divina Redemptoris, he denounced the Roman Catholic priests of German and Italian nationality, residing in Brazil, as agents in the service of German Nazism and Italian Fascism and as guilty of the destruction of the Brazilian warships for German submarines.

Dom Carlos Duarte Costa went very well in Rio de Janeiro, under the protection of Archbishop Cardinal Dom Sebastiao Leme da Silveira Cintra, but with the death of his protector and friend, was nominated as Archbishop of Rio De Janeiro, Dom Jayme de Barros Camara. The Cardinal persecuted him, and pursued it to the extreme cutting all the Episcopal exemptions to him that had been granted by his predecessor, in the Archdiocese of Rio De Janeiro.

On July 10, 1944, Dom Carlos Duarte Costa was forbidden to preach to the Gospel and to hear the confessions of the faithful, the result of a decision pronounced by the Ecclesiastical Chamber in retaliation for the pronouncements of the Bishop of Maura against the dogmas and doctrines of subjugation taught by the Roman Catholic Church.Excommunication
On June 06, 1944, Dom Carlos Duarte Costa, by the order of the government, facilitated by the Apostolic Nuncio joining the Brazilian fascists, was imprisoned and led to Belo Horizonte - MG, where he was accused of being a communist sympathizer, and remained imprisoned until 06  September 1944, when the order against the Brazilian Association of the Press was lifted, the government of Mexico and the United Nations, intervened together to the Brazilian Government through its intermediaries of their embassies in favor of Dom Carlos Duarte Costa.

Several warnings had been given to Dom Carlos Duarte Costa, from the Roman Apostolic administration. But the more he was warned, more he defended the Christian faith, the laborers, the existing native land against the fascists and Nazis in the Church and its hierarchy. Without any hope of the submission of Dom Carlos Duarte Costa, the Vatican, enraged, laid against Dom Carlos Duarte Costa, Bishop of Maura, the penalty of excommunication on July 02, 1945.The Founding of ICAB
When he learned of the excommunication, Dom Carlos Duarte Costa, responded, establishing the Brazilian Catholic Apostolic National Church (ICAB) on July 6, 1945. The extract of the statutes of the new Church was published in Federal official gazette, page 12, 637, July 25, 1945. The Brazilian Catholic Apostolic Church was registered in book No 2 of the Civil Societies, under Number 107.966 of the Book A, Number 04.

On August 18, 1945, Dom Carlos Duarte Costa published in the press of the world, his wonderful "Manifesto to the Nation", where he criticizes the Roman Catholic Church and he spoke of his established Brazilian Catholic Apostolic Church.  

Although Dom Carlos Duarte Costa, already had left the Roman Catholic Church, and was no longer a member, acting as a bishop of that church in any way, on July 24, 1946, Dom Carlos Duarte Costa, was declared, "excommunicado vitando", that is, excommunicated to the severest degree that exists, to prevent Roman Catholics from having anything to do with him whatsoever. This excommunication for his “schismatic audacity” was to make him “return to the unity of the true Church.”Persecution against ICAB
 When Dom Carlos Duarte Costa established ICAB, he used the same vestments, insignia and the same rites of the Roman Catholic Church, therefore, the cardinals of Sao Paulo and Rio De Janeiro had appealed to the Minister of Justice and the President of theBrazilian Republic.

On September 27, 1948, the Brazilian Catholic Apostolic Church was closed, by virtue of legal action of the Courts of the Republic, Dr. Haroldo Teixeira Valladao, July 07, 1948, published the decision in the official Federal gazette of September 25, of the same year.

On 30 of November 1948, Dom Carlos Duarte Costa entered in the Federal Court of Appeals, and with a Writ of Mandamus, petitioned for the Judges Carpenter Luiz and Benjamin, requiring the reopening of ICAB.

The Brazilian Government, through their intermediary of the Minister of Justice, Dr. Agamenon Magalhaes, on September 22, 1948, said, "…it is not intention of the Government to submit the heads, or fiduciary offices of the Brazilian Catholic Apostolic Church to any constraint in its freedom of worship, while it uses vestments, insignia, badges and different rites than that of the Roman Catholic Church”.

Reopening the Churches, Dom Carlos Duarte Costa, instituted in ICAB, Rites, vestments, proper insignias, and gray cassocks for the Priests. He instituted gray soutanes with cinctures, for the bishops, grey soutanes with red cinctures, red bands and stockings, to obey the order of the Minister of Justice, Dr. Agamenon Magalhaes, in order not to be confused with the Roman Church.In Death, Exalted to the Altars
Dom Carlos Duarte Costa guided, directed and governed the Brazilian Church with a firm hand for 16 years, until he fell asleep in Christ, in Rio De Janeiro March 26, 1961, on Palm Sunday. At that time, Dom Carlos Duarte Costa, at 73 years age, had 50 Priests and 37 Bishops. The death of Dom Carlos Duarte Costa moved all of the Brazilian people, mainly in the City of Rio De Janeiro. Igreja-Mae and Couto Street of fiduciary offices had been overcrowded with people. The people wanted to see their Shepherd. It was a burial worthy of a Bishop who was very much loved by the people. The coffin with the mortal remains of Dom Carlos Duarte Costa proceeded down Igreja-Mae, on Couto No 54 Street, where Dom Carlos Duarte Costa was entombed with all the honors of a Pontiff, in the presence of the Bishops of ICAB.

The life of Dom Carlos Duarte Costa was irrepressibly evangelical, being distinguished for his absolute chastity, devotion the Holy Virgin Maria and the Eucharistic, where he passed several hours daily, in worship to the most august Sacrament of the Altar. Therefore, all who have had appealed to the Triune God, through his intercession, had been blessed with favors and miracles. Due to everything he had done, he was granted the honor of the altars by the national episcopate on July 4 – 6, 1970, on the Street of the Couto, n 54, quarter of the Penha, in Rio De Janeiro, with the title of “Sao Carlos of Brazil”.Luis Fernando Castillo Mendez

The fourth Bishop that Dom Carlos Duarte Costa gave the Apostolic Succession to was Luis Fernando Castillo Mendez, in the Balboa Republic of Panama. Bishop Luis Fernando Castillo Mendez was consecrated on May 3, 1948, with the title of “Patriarch of Caracas” and Primate of Venezuela, for having founded the Venezuelan Catholic Apostolic National Church. Later in June 1950, Dom Luis Fernando Castillo Mendez was pursued by the government of Venezuela, by order of the Roman Catholic Church. He escaped to Brazil, where he was nominated by Dom Carlos Duarte Costa to be the Diocesan Bishop of Brasilia, and later acquired Brazilian citizenship. Upon the death of Duarte Costa, he became the Patriarch of Brazil and the Brazilian Catholic ApostolicChurch.No Question of  Validity
Bishop Salomão Barbosa Ferraz 
Of interest as a side note, Bishop Salomao Ferraz who was a former Roman Catholic Priest, was consecrated a bishop by Bishop Carlos Duarte Costa for the Igreja Catolica Apostolica Brasileira (ICAB) in 1945. He eventually reconciled with the Roman Catholic Church in 1958, during the pontificate of Pope Pius XII. Bishop Ferraz was named by the Holy See to be Titular Bishop of Eleuterna on May 12, 1963. Although still married, Bishop Ferraz was later appointed Auxiliary Bishop of Rio de Janeiro by Pope John XXIII. Bishop Ferraz was later called by Pope Paul VI to serve on a working commission of the Second Vatican Council and addressed the Council Fathers in session.

It is notable that Bishop Ferraz was never re-consecrated by the Roman Catholic Church, not even conditionally (sub conditione), and later was buried with the full honors accorded Bishops of the Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church by accepting Bishop Ferraz in this manner without any re-consecration, affirm “de jure” and “de facto” the sacramental validity of the lines of apostolic succession of the bishops consecrated by Bishop Carlos Duarte Costa, which is the apostolic succession within the Catholic Apostolic National Church.Bishop Orlando Arce-Moya


Bishop Moya was consecrated by Bishop Carlos Duarte Costa on November 30, 1956, with the title of Bishop of Santiago, Chile, for the Chilean Catholic National Church (Igreja Nacional Chilena). Bishop Moya left the Chilean CatholicNational Church many years later, and was received by Pope John XXIII into the Roman Catholic Church. Bishop Moya was not re-consecrated, not even sub-conditione, and he was accepted as having valid lines of apostolic succession. He was appointed by the Pope as Auxiliary Bishop to the Cardinal Archbishop of Madrid, Spain. Bishop Moya died some years later, with the full honors accorded a bishop of the Roman Catholic Church.


Today – The Catholic Apostolic National Church
The Catholic Apostolic National Church ordains deacons and priests, and consecrates bishops, using the exact same rites as has been used by the Roman Catholic Church for hundreds of years, without modification. With particular attention to proper form, matter and intent, the Catholic Apostolic National Church has ensured valid and effective Holy Orders for the Church. The Sacraments of the Catholic Apostolic National Church are valid, making it a sacramental, apostolic church, alongside the Roman Catholic Church, the Polish National Catholic Church, the Eastern Orthodox Churches and the Oriental Orthodox Churches, and providing a valid Eucharist from validly ordained priests. The Catholic Apostolic National Church is an autocephalous, international church, whose members are saved by grace, justified by faith, working in love. Seeking to live the Christ-life life, we live out our faith in a prayerful, traditional expression of Catholic faith, celebrating that which is “ever ancient, ever new”.
Konzultori Generalnog vikarijata