Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

MEĐUNARODNA UNIJA NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

~ PROVINCIJA SV. KRISTOFORA ~
M I N I S I A N A


Godina: V                                       28.   V   2017                                              Broj: 178


Draga braćo i sestre,
vrlo malo osoba uživa istinsku slobodu volje. Slijediti svoje želje, prisiljen onako kako zapovijedaju nagoni i navike, ili biti dobar i uzdržavati se od zla čisto zato jer si se naviknuo na to dobro ponašanje, nije sloboda. Kad je volja vođena razlučujućom mudrošću kako bi izabrala dobro umjesto zla u bilo kojem i svakom slučaju, tek tada je pojedinac slobodan. Upregnuta u jaram Božje mudrosti, kad je više ne mogu pokolebati predrasude, pogreške ili utjecaj nasljedstva, prenatalnih ili postnatalnih navika, obiteljskog, društvenog ili svjetskog okruženja, ta volja postaje ustoličena u pravičnosti. Sve dotad, put do sve pravičnosti leži u predanosti mudrosnom vodstvu duhovnog učitelja koji je božanski opunomoćen udijeliti prosvijetljenje drugima. Takav je učitelj bio Krist, njega su prepoznali  učenici i tražli duhovni zaklon u njegovoj milosti i blagoslovima.


OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 17,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Probudimo se u budnom stanju i shvatimo milost Božju:  

"Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji'' (Iv 17,9).


SEDMA NEDJELJA PO VAZMU
Prvo čitanje: Dj 1, 12-14
Drugo čitanje: 1Pt 4, 13-16
Evanđelje: Iv 17, 1-11a


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: ''Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.''
Riječ Gospodnja

   
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre, Isus Krist nije imao sebičnih interesa, snego samo najviši interes učenika. Svakome od nas potrebno je jedno psihološko ogledalo kako bi vidio mrlje koje su postale uobičajen i omiljen dio stečene osobnosti naše druge (pale) prirode. Krist služi kao ogledalo. On pokazuje vjerniku odraz njegove savršene slike duše i preko nje poslaganih manjkavosti ega  koje još nagrđuju savršenstvo. I na otvoren i na suptilan način Krist iznosi u prednji plan vjerniku lekcije koje treba naučiti i koje leže ostavljene po strani u prašnjavim kutevima svijesti. Prije ili kasnije, čvrsto usmjereni vjernik neminovno dolazi do toga da mora donijeti odluku: prihvatiti ili izbjeći ove Kristove opomene. Ako prihvati primicati će se bliže ka slobodi i učiti; ako ostane tvrdokoran u udobnostima ega, ostati će čvrsto držan u obmani svijeta: ''Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.'' Primjenjujmo primjer Kristov i prihvatimo milost oproštenja Božjega – tada ćemo zaista biti na putu istinskog konačnog oslobođenja. 

MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com