Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       16.    VII   2017.                                              Broj: 185


Draga braćo i sestre,
da nema onih koji ''buče i govore'' unutar crkvenih institucija, promjena na bolje ne bi se dogodila. Po onim klericima koji trajno šute unutar takvih institucija, ništa se ne bi promijenilo: ostala bi trulež u kojoj oni – poput moljaca – uživaju. Samo ljudi proročkih nadahnuća sposobni su mijenjati stvari, unatoč tome što time riskiraju vlastitu možebitnu karijeru u toj truleži. Ali oni su odvažni jer ih ne zanima karijera moljca, njima je stalo do Riječi Božje. Stoga poput proroka Starog zavjeta grme, dok ovi crkveni moljci zatvaraju svoje uši, i uživaju u truleži. Oni su neobraćeni službenici koji čuvaju svoj položaj. Zbog takvih, kada se namnože, umjesto reforme nastaje reformacija jer oni ne žele reformu, njima se dopada ovako, oni su svoje položaje utvrdili i svako talasanje im ugrožava opstanak. I kada dođe do određene reformacije tada ju pokušavaju svim sredstvima ugušiti a inicijatore pogubiti (u Srednjem vijeku) ili ušutkati (u naše vrijeme). Dapače, od takvih se moljaca znaju čuti kritike koje oni upućuju Crkvama koje su nastale zbog nesposobnosti obraćenja baš tih moljaca i njihovih kleričkih potomaka. Oni su uzeli za pravo da kritiziraju sve Crkve koje su ih napustile. Ali ne shvaćaju da su oni napustili Crkvu Kristovu. Oni su ti gdje vlada i caruje Sodoma i Gomora, među njihovim redovima ona buja; njihove su biskupije masovno bankrotirale u USA plaćajući sudske odštete zbog sramotnih pedofilnih radnji; oni su ti koji na silu guraju celibat u crkvi da bi onda homoseksualizam među svojim redovima smatrali nečim normalnim te formalno osudili samo onda ako to nekako izađe u javnost... Već smo naučeni i više se ne čudimo kada u novinama uz kavicu čitamo o nekim novim sudskim progonima crkvenog klera iz tog ''tabora'' zbog pedofilnih radnji; kod njih se vrlo često put do hijerarhijskih tronova odvija kroz homoseksualne lobije koje je korio i papa Franjo itd. Zar da nas kritike takvih pogađaju? Radije im se možemo nasmijati, ali uz osjećaj stanovite sućuti prema njihovoj neobraćeničkoj i nadutoj naravi. Mi ih upravo žalimo. Zabludjeli su toliko radikalno da se čini kako se više ni ne mogu obratiti – dok su oni uvjereni u svoju izvrsnost. Ne podsjećaju li nas na licemjerje saduceja i farizeja koje je Isus uzalud korio? Tako ostaju poput slijepaca voditi slijepce i svi se strovaljuju u bezdan: a taj je broj žalosno previsok. Nama ostaje moliti za njih, da im Bog otvori oči i shvate između ostalog i to da je jedini normalni način života onaj Biblijski: oženjeni apostoli znače zdravu Crkvu, dok usiljeni celibatarci znače sudske procese. Nastavimo draga braćo i sestre za njihovo obraćenje i dalje moliti, bez obzira što oni toga pojma ne razumiju. Veliko je milosrđe Božje i mi molimo s apostlom Pavlom u ''nadi protiv svake nade'' (Rim 4, 18).


OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 8,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Braćo moja radujmo se, Bog je tu!

''Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli" (Mt 13,17).


XV. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Iz 55,10-11
Drugo čitanje: Rim 8, 18-23
Evanđelje: Mt 13,1-23


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: ''Gle, iziđe sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!'' I pristupe učenici pa ga zapitaju: ''Zašto im zboriš u prispodobama?'' On im odgovori: ''Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.''

Riječ Gospodnja

   
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,

ovom današnjem evanđelju ni ne treba neko posebno objašnjenje. Tu je sve jasno. Zapravo, ovdje Isus sažima cjelokupnu problematiku ljudske neobraćenosti. Čovjek neprotočan za Svetoga Duha, za Riječ Božju, ostaje zatvoren u sebe. Iako je sposoban po sebi čuti i primiti Boga on to ipak ne čini (uši začepiše oči zatvoriše) i sam je stoga odgovoran za svoju krivu sudbinu. Ta je tragedija ljudska skopčana s njegovom bahatom neobraćenošću koja ga inficira na raznim položajima. Neovisno o položaju i poslu kojim se čovjek bavi, inficiranost neobraćenošću trajno ga progoni i iskušava. Samo ponizna i ustrajna molitva te kontemplacija i meditacija na Riječ Božju ispravni je preduvjet za ozbiljno obraćenje. Neka nam na tom putu pomogne Bog sa darom ustrajnosti i otvorenosti, jer on kaže: ''Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!'' (Mt 7,7).


MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com