Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       17.   XII   2017.                                              Broj: 207Draga braćo i sestre,
ulazimo u treću nedjelju adventa te u pojačanom osluškivanju duha u liturgiji iščekujemo dolazak Gospodnji, njegovo rođenje, njegovo dolazak na Zemlju kojim je ispunio Pismo i utabao put u Božje kraljevstvo. Njegova kozmička mudrost i božanska percepcija treba progovoriti kroz svakoga od nas; potrebno je da  razumijemo boskonačnu svijest Krista koja se utjelovila i rodila u Isusu, te da njegova kozmička mudrost i božanska percepcija progovori kroz osobno iskustvo svakoga od nas. To je pravo djelovanje Krista u nama po Svetom Duhu. Sjedinjenje s Kristom izuzetan je put prema Bogospoznaji. Krist je iščekivano božansko dobro, voda živa koja jedina može ugasiti ljudsku žeđ tijela, uma i duše. U Kristu razotkriva nam se bezvremensko otkrivenje poslano od Boga te ga primaju svi koji su otvorena srca. Draga braćo i sestre, Krist daje ostvarenje beskonačnog božanskog potencijala svakoj duši, kroz predani odnos i konačno jedinstvo s Nebskim Ocem – Stvoriteljem svega. Nisu materijalna i intelektualna postignuća ta koja čine nečiji život istinski uspješnim. Prije je to duhovni razvoj osobe kojeg onda slijede uspjesi na svim ostalim područjima. Nadahniti pisci sv. Pisma ukazivali su nam na tu Istinu koja dolazi – na Isusa Krista – vrhovnu Istinu. Ostanimo zagledani u tu Istinu, ponizno i usrdno zamolimo Svetoga duha da nas uvede u osobnu spoznaju tog misterija koji je Istina svih istina i znanost svih znanosti.OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 16,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Budimo i mi vjesnicima Božjim:
"Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija '' (Iv 1, 23). 


TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Prvo čitanje: Iz 61,1-2a.10-11
Drugo čitanje: 1Sol 5,16-24
Evanđelje: Iv 1, 6-8.19-28


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: ''Tko si ti?'', on prizna; ne zanijeka, nego prizna: ''Ja nisam Krist.'' Upitaše ga nato: ''Što dakle? ­Jesi li Ilija?'' Odgovori: ''Nisam.'' ''Jesi li prorok?'' Odgovori: ''Ne.'' Tada mu rekoše: ''Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?'' On odgovori:
''Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’
– kako reče prorok Izaija.''
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: ''Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?'' Ivan im odgovori: ''Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.'' To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Riječ Gospodnja.

    
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,

svećenici i leviti upitali su Ivana: ''Tko si ti''? To isto pitanje upućuje se danas i nama: ''Tko si ti?'' Jesi li i ti ona (onaj) – poput sv. Ivana – koja (koji) nagovješta dolazak Gospodnji, dolazak onog koji dolazi? Da li smo mi, svatko na svoj način, glasovi koji viču: Poravnite put Gospodnji! Ne moramo biti proroci, svećenici ili neki drugi službenici da bismo bili takvi glasovi. Svatko tko je u sebi iskusio Krista Isusa, on postaje takav je glas, bez obzira na životne okolnosti i na životnu situaciju, bez obzira na njegovu slabost, grešnost i ograničenost. Gospodin dolazi! Dolazi onaj kojem nismo dostojni odriješiti remenje na obući, dolazi u svojem rođenju vrlo skoro: pripremimo se, otvorimo svoja srca, razvedrimo se. Budimo glasovi koji viču u pustinji naših gradova, naših sela: o ljubavi Božjoj i milosrđu bez premca. 

MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com