Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''

 Old Catholic Patriarchate 

World Council of National Catholic Churches
WCNCC
Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
Svjetski sabor narodnih staro-katoličkih crkava
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
M I N I S I A N A
Godina: VII                                  8.   XII   2019.                                              Broj: 310

Draga braćo i sestre,
sidro je pomagalo ili naprava, najčešće metalna a u davnini kamena, a koja se baca s broda u dubinu mora na dno, kako bi brod odolijevao vjetru i morskim strujama te ostao usidren na jednom mjestu. Svrha mu je dakle sidrenje. I kao što se brod sidri, tako se i čovjek sidri ili se ne sidri nego dopušta da ga nose struje i bacaju pomodni vjetrovi amo-tamo, bez jasnog temeljnog životnog oslonca koji odolijeva svakom nevremenu.
Gdje je bačeno sidro našega života? Za što smo se uhvatili? Prema čemu streme naše najdublje želje? U što ili u koga se uzdamo: u ono prolazno materijalno i promjenjivo – prolazno, ili u ono duhovno koje je vječno i nepromjenjivo a koje je Isus Krist kao sigurno sidrište i mirna voda svakog broda - svake duše. Brodolomi života, na žalost toliko česti u životima ljudi, mogu završiti tragično ako nemaju sidrište. A onaj koji se usidrio na Kristu Isusu, što god da mu se događalo u životu zna da Krist zaustavlja nevreme i prolome oblaka svih vrsta, boja i naravi. Stoga, zagledani u adventske svijeće koje rasvijetljuju tamu i simboliziraju nam Krista pobjednika nad zlom i nedaćom, nad nevremenom, bacimo svoje sidro i čvrsto se uhvatimo za Krista, dobroga pastira, u kojem je čvrsto i sigurno sidrište za svakoga čovjeka
  
OBAVIJESTI
Crkva sv. Kristofora
Sv. Misa nedjeljom i blagdanima u 17.00 sati.
                         
KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Ne propustimo jedinstvenu priliku spasenja koju nam Bog daje u Kristu Isusu:  
''U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim'' (Mt 3, 12).

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA  
Prvo čitanje: Iz 11, 1-10
Drugo čitanje: Rim 15, 4-9
Evanđelje: Mt 3, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: ''Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!'' Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: ''Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim''. 
Riječ Gospodnja.

Razmišljanje uz Evanđelje
Ivan Krstitelj, revan i do mučeništva čvrst navjestitelj Krista Isusa, nedvosmisleno je navješćivao približavanje početka javnog djelovanja Isusovog s kojim dolazi kraljevstvo nebesko! To je kraljevstvo vrednota i kreposti koje stoje nasuprot grešnom načinu života farizeja i saduceja koji su slika svih nas. Stoga ovo adventsko vrijeme iščekivanja rođenja Gospodnjega usmjerava naše misli prema obraćenju, odnosno prema plodovima obraćenja: ''Donosite dakle plod dostojan obraćenja'' (Mt 3, 8). Obraćenje nas priprema za susret s Onim kojemu je vlastita moć i sila Duha:  ''On će vas krstiti Duhom svetim i ognjem'' (Mt 3,11c) onim i onakvim Ognjem koji je sišao nad apostole: ''I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih'' (Mt 2, 2a-3). To je Duh Gospodnji, Duh Kristov, Duh svemogućnosti koji ''sve čini novo'' (usp. Otk 21, 5). Otvorimo se Bogu, pustimo ga u srca da nas iznutra pročisti i oslobodi od naših grijeha, naših manjkavosti, uskogrudnosti, oholosti, od svih poroka koji nas muče i sapinju, kako bismo u Kristu postali novo stvorenje – stvorenje koje je u Njegovoj otkupiteljskoj i obnoviteljskoj milosti! I mi zajedno s Ivanom Krstiteljem pohrlimo, svaki na svoj način, naviješćivati kraljevstvo nebesko koje nam dolazi po Gospodinu, da bi se na nama ostvarilo spasenje Božije i ''da bi sva zemlja upoznala putove Tvoje, svi puci Tvoje spasenje'' (Ps 67, 3). 

MARANATHA -
Izdaje:  Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com