Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''

 Old Catholic Patriarchate 

World Council of National Catholic Churches
WCNCC
Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
Svjetski sabor narodnih staro-katoličkih crkava
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
M I N I S I A N A
Godina: VIII                                 16.    II    2020.                                              Broj: 320

Draga braćo i sestre,
objava je Božja radikalno samo-priopćenju svijetu u Kristu Isusu. Bog je po Kristu na neviđeni način izašao iz svoje tajanstvenosti, iz svoje nevidljivosti. On je to učinio svojom slobodnom i suverenom voljom. Otkrivajući u Kristu tko je, ujedno nam otkriva i tko je čovjek, tko smo mi. Očitovao se kao blizi Bog, kao život u sebi i život za druge, kao vječna Ljubav koja je sebedarje, koja se daje, time On nije daleki, nestvarni i indiferentni Bitak. Davajući se sasvim u Kristu, Bog obnavlja stvorenje čineći u Kristu sve novo. Zbog konačnosti Bogoobjave u Kristu, nakon Isusa nema više tko doći: Bog mu je dao prijestolje na nebesima, i njegovu kraljevstvu nema kraja, Isus kraljuje uvijeke. Zbog te sasvim strašne i neusporedive stvarnosti Bogoobjave po križu Božjemu, Isus je nezaobilazni centar pored kojeg nijedno stvorenje neće proći nekažnjeno: svaki indiferentizam na Božju muku, svako ruganje s krvavim Bogom na križu za nas i naše spasenje; svako relativiziranje i falsificiranje tog strašnog događaja, imati će za posljedicu Božji gnjev kao radikalno uskraćenje svoje blažene blizine. Stoga, draga braćo i sestre, budimo prijemčivi, budimo bez pridržaja otvoreni Božji suradnici, surađujmo s Svjetlom koje je sišlo s Neba na Zemlju. Isus je Raj na Zemlji, na križ prikucani i ubijeni Raj. Križ nam pokazuje što je čovjek kada je udaljen od Izvora, pokazuje nam kolektivno ljudsko podsvjesno, opće ludilo koje zbog Izvornog grijeha ne miruje nego rovari u nama, čineći od nas bogoubojice i čovjekoubojice.  Ali Božja je ljubav rajski nevina, ona oprašta neprijatelju, oprašta nama. Stoga, s nezalaznom zahvalnošću širimo njegovu Radosnu vijest spasesnja i oproštenja u Kristu, naviještajmo riječ Božju kako bi Sveti Duh preoblikovao svako stvorenje vrativši mu istinsku nevinost, čineći od razbojnika svoje dijete.   
  
  
OBAVIJESTI
Crkva sv. Kristofora
Sv. Misa nedjeljom i blagdanima u 17.00 sati.
                         
KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Isus je ispunjenje Svetoga pisma:   
''Nisam došao ukinuti, nego ispuniti (Mt 5, 17b).

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU  
Prvo čitanje: Sir 15, 15-20
Drugo čitanje: 1Kor 2, 6-10
Evanđelje: Mt 5, 17-37

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
''Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.''  Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je.
Riječ Gospodnja.

  
Razmišljanje uz Evanđelje


Radikalnost Kristovih riječi proizlazi iz ozbiljnosti situacije u kojoj se kao čovječanstvo nalazimo. Otuđenost stvorenja od svojega Stvoritelja vuče za sobom očinsku brigu za dobrobit toga stvorenja. Ljudskost koju živimo, ukoliko je otuđena od svojega iskonskog Izvora, nije pravo ja. Svoje pravo ja mi primamo od Boga, i stoga je to izvorno ljudsko ja neuništivo, nerazorivo, originalno-unikatno. U susretu s Kristom ljudsko iskonsko izvorno ja doživljava unutarnju duhovnu preobrazbu, Bog nas zahvaća izlječujući naše duhovne rane, naše iščašeno biće. Stoga je Bog zapravo liječnik koji sanira našu insuficijenciju i otuđenost. Ne bojmo se otvoriti Bogu Kristu koji nam je prišao, ne bojmo se prihvatiti sebe onakvima kakvi jesmo, jer smo upravo baš takvi neprocjenjivo vrijedni u Božjim očima. Primimo u svoje srce tajnu utjelovljenoga Sina Božjega i imati ćemo zalog najdublje nagrade, a to je imanje Boga. Utjelovljeni će Bog tako postati u nama prisutni Bog. Nije svjetlo sve što sija, zavodljiv je ovaj svijet i zamaman onima koji propadaju. A kad se propast dogodi onda prestaje zavodljivi sjaj svijeta i njegova pomama pokazuje se onakva kakva jest: otužna i jadna, udaljena od Boga. Sve što sja ne mora zablistati. Lako se približiti primamljivim lampicama propasti, lako se spotaknuti, stoga nam Krist u današnjem evanđelju i prilazi na radikalan način, upozoravajući nas, usredotočujući nam um na ono bitno, da budemo zagledani u prave vrijednosti, u Božje svjetlo koje je došlo da obasja one koji sjede u tmini i sjeni smrtnoj. Pred Božjim svjetlom blijede sva umjetna i zamamna svjetla ovoga svijeta pokazujući se kao obično prolazno stvorenjsko ništavilo. Cjelokupno Sveto pismo pokazuje nam Božju ljubav prema čovjeku, od Adama do utjelovljenja samoga Boga u Kristu. Neka stoga naš odgovor na Božju ljubav bude: da, Oče! Prihvatimo s najdubljom zahvalnošću Božji blagoslov u Kristu jer nam je on na nezasluženo spasenje i proslavljenje. 
MARANATHA -
Izdaje:  Regija sv. Kristofora
Nadbiskupska kurija:  generalni.vikarijat@gmail.com