Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''

 Old Catholic Patriarchate 

World Council of National Catholic Churches
WCNCC
Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher


STAROKATOLIČKA PATRIJARŠIJA
Svjetski sabor narodnih staro-katoličkih crkava
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
M I N I S I A N AGodina: VIII                              5.    IV    2020.                                      Broj: 327
Draga braćo i sestre,
duhovno iskustvo nadilazi ono što riječi mogu izreći. No, duhovno iskustvo ne može izbjeći iskustvo riječi i komunikacije. Utjelovljeni Logos Božji, Isus Krist, postoji prije čovjeka i njegova života, prije povijesti. Sukladno tome, Riječ ostaje i nakon povijesti. Riječ kao osnova svake ljudske komunikacije izriče i obuhvaća smisao, ocrtava nâs i našu osobnost. Ponekad i šutnjom. Ona biblijska, tj. Božja, razlikuje se od svakodnevne utoliko što je stvaralačka i vječna. Riječ pretpostavlja slušanje sugovornika koji je sposoban razumijeti i odgovoriti. Kao što se Božja riječ prihvaća poslušnošću nakon koje Bog zadire u našu povijest (Pnz 6, 4-9), i ljudska se riječ prihvaća tako što u sebi oslobodimo prostor za drugoga. Život proizlazi iz riječi, iz smislenog susreta Stvoritelja sa svijetom te iz smislenog susreta ljudi međusobno. Upravo smisao u svojoj stvaralačkoj komponenti čini čovjeka sličnim Bogu. S druge strane, odsutnost smisla, odsutnost kreativnosti te vrludanje u razaranju sebe i svijeta oko sebe, upućuje na iskrivljenu sliku čovjeka. Iskustvo Boga je iskustvo susreta i zajedništva, nasuprot tome, iskustvo besmisla u prvom redu jest iskustvo odvojenosti. Što se događa kada se čovjek odvoji od riječi? Počinje se odvajati od samoispitivanja, od percepcije sebe i svoje nutrine. Ne može se izraziti, a ako se i izrazi, ne zna to vrednovati tj. osluškivati. No vrednovanje riječi uči se prije svega slušanjem, a najbolje se usvaja osluškivanjem tišine. Nemoguće je shvatiti pisano djelo ako ne upoznamo pisca. Tako i čovjeka ne poznajemo dok ne upoznamo izvor iz kojega je potekao njegov život. A život ontološki istječe iz ljubavi. I on je nužno smislen jer je stvaralački. Ali smisao nije uvijek dohvatljiv, ovisi o mjeri u kojoj se čovjek može otvoriti. U tom otvaranju pomaže nam molitva, njome čovjek poziva Boga, obraća mu se. Bilo da je molitva prošnje, zagovorna molitva, molitva za milost ili molitva hvale. Molitva nije bijeg od svijeta, nego suprotno, borba. Ona uvijek pretpostavlja napor jer to je, u prvom redu, duhovna borba. Borba protiv nas samih. Želja za molitvom – čak iako ne uspijemo moliti – već je molitva.  Ulaženje, spretno ili nespretno, u svijet molitve postaje korakom prema cjelovitosti kojoj čovjek teži. Kad obnovi svoj odnos s Bogom, odnos koji počinje vapajem Bogu, čovjek postaje sposoban za obnovu pokidanih spona u sebi i s drugima. Hoće li čovjek sagledati sebe i rasti, ovisi i o njegovu strpljenju i sposobnosti da ne prezre ništa, pa ni dječju priču kao nešto što je prerastao i iz čega ne bi mogao bar nešto naučiti. Vodeći računa o čovjekovoj sposobnosti shvaćanja, osvijetljavajući trenutke ljudske egzistencije obilježene patnjom, vidimo da patnja uvijek ostaje misterijem i ne dobiva konačan odgovor ni razumijevanjem, ni analizom, ni dijagnozom – već ulaženjem u misterij. Samo poniznošću mogu se obnoviti unutarnje spone povjerenja. Pri tome, savršeni učitelj ostaje onaj koji je prošao najdublju patnju: sam Isus Krist, koji je prošao paklene muke da bi svaku dušu priveo k sebi.
(Usp. Anđela JELIČIĆ, Umjesto predgovora, u: Duhovnost i psihijatrija, Medicinski fakultet Rijeka, 2009., str. 9-21).
  
  
OBAVIJESTI
Crkva sv. Kristofora
Sv. Misa slavi se bez sudjelovanja naroda po obliku ''Red mise bez naroda''.
                         
KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Gospodin je iskusio Pakao:  
''O devetoj uri povika Isus iza glasa: ''Eli, Eli, lema sabahtani?'' To će reći: ''Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?'' (Mt, 27, 45).

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE  
Prvo čitanje: Iz 50, 4-7
Drugo čitanje: Fil 2, 6-11
Evanđelje: Mt 26, 14-75; 27, 1-66

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pode glavarima svećeničkim i reče: ''Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.'' A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda.
Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: ''Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?'' On reče: ''Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.' '' I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče: ''Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.'' Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: ''Da nisam ja, Gospodine?'' On odgovori: ''Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.'' A Juda, izdajnik, prihvati i reče: ''Da nisam ja, učitelju?'' Reče mu: ''Ti kaza.''
I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: ''Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!'' I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: ''Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.''
Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus: ''Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: 'Udarit će pastira i stado će se razbjeći' Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'' Nato će mu Petar: ''Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!'' Reče mu Isus: ''Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!'' Kaže mu Petar: ''Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.'' Tako rekoše i svi učenici.
Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: ''Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.'' I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče: ''Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!'' I ode malo dalje, pade ničice moleći: ''Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.''
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: ''Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.'' Opet, po drugi put, ode i pomoli se: ''Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!'' I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.
Tada dođe učenicima i reče im: ''Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.''
Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak: ''Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!'' I odmah pristupi Isusu i reče: ''Zdravo, Učitelju!'' I poljubi ga. A Isus mu reče: ''Prijatelju, zašto ti ovdje!'' Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Kaže mu tada Isus: ''Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?''
U taj čas reče Isus svjetini: ''Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjedah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.'' A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.
Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.
A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu: ''Ovaj reče: 'Mogu razvaliti hram Božji i za tri ga dana sagraditi.' ''
Usta nato veliki svećenik i reče mu: ''Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?'' Isus je šutio.
Reče mu veliki svećenik: ''Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?'' Reče mu Isus: ''Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.''
Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: ''Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?'' Oni odgovoriše: ''Smrt zaslužuje!'' Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći: ''Proreci nam, Kriste, tko te udario?''
A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: ''I ti bijaše s Isusom Galilejcem.'' On pred svima zanijeka: ''Ne znam što govoriš.'' Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: ''Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.'' On opet zanijeka sa zakletvom: ''Ne znam toga čovjeka.''
Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: ''Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!'' On se tada stane zaklinjali i preklinjali: ''Ne znam toga čovjeka.'' I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: ''Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti.'' I iziđe te gorko zaplaka.
A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.
Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći: ''Sagriješih predavši krv nedužnu!'' Odgovoriše: ''Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!'' I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.
Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: ''Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.'' Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove ''Krvava njiva'' sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: ''Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi – i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.''
Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: ''Ti li si kralj židovski?'' On odgovori: ''Ti kažeš.'' I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: ''Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?'' I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.
A o blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: ''Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?'' Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.
Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: ''Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.'' Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: ''Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?'' A oni rekoše: ''Barabu!'' Kaže im Pilat: ''Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?'' Oni će: ''Neka se razapne.'' A on upita: ''A što je zla učinio?'' Vikahu još jače: ''Neka se razapne!''
Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: ''Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!'' Sav narod nato odvrati: ''Krv njegova na nas i na djecu našu!'' Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.
Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: ''Zdravo, kralju židovski!'' Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.
Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: ''Ovo je Isus, kralj židovski.''
Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: ''Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, sidi s križa!'' Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: ''Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: 'Sin sam Božji!' '' Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.
Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: ''Eli, Eli, lema sabahtani?'' To će reći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: ''Ovaj zove Iliju.'' I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše: ''Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.'' A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.
I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa, vidjevši potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: ''Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.''
A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; medu njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.
Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.
Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: ''Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut ću.' Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit će posljednja prijevara gora od prve.'' Reče im Pilat: ''Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!'' Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.

Riječ Gospodnja

  
Razmišljanje uz Evanđelje

Teško je, draga braćo i sestre, pogledati se u oči i priznati težinu grijeha koje je čovječanstvo učinilo izdavši Boga i osudivši ga na smrt uz strašno zapečaćenje takvog stava iz usta svega naroda: ''Sav narod na to odvrati: 'Krv njegova na nas i na djecu našu!' '' (Mt 27, 25). Strašno! Nečuveno! Neizrecevo! Time se aktiviralo prokletstvo onih koji odbaciše Sina Božjega. Ali za one druge, koji će prihvatiti Isusa, Posljednja večera je na spasenje i oproštenje grijeha. Krist Posljednju večeru ustanovljuje u ozračju izdaje, predaje, izručenja svjetovnim vlastima. Vrijeme je to kada pali anđeo Lucifer sa svojim anđelima tame u suradnji s zaslijepljenim pripadnicima čovječanstva, preuzima vodstvo, te poput pšenice rešeta apostole: Juda Isusa izdaje, Petar ga se odriče a ostali se apostoli razbježaše. Gospodin ostaje sam pred sudištem moći ovoga propaloga svijeta, pokreće se sramotni proces u ovom dijelu svemira: Stvoritelja svega i Pravednika Božjega sude grešnici, ulizice i dvoličnjaci svih vrsta, boja i naravi, odjeveni u svećeničke halje i građanske ili vojničke odore. Pozemljarski ljudski šljam i ološ svake vrste, živinčad oslonjena na zadnje noge zaogrnuta u ruho rimske vojske, ruga se, omalovažava, ceri se, pljuje, trskom tuče Stvoritelja svoga. Proces dolaska do takvog ludila pomahnitalih masa stereotipan je u obrascima koji se u povijesti ponavljaju: malobrojne ćelije nezadovoljnika sastavljenih pretežno iz inteligencije, poluinteligencije, potkupljivih političara i interesnih skupina starozavjetnog svećenstva uz pridobivanje gradskog ološa, izgrađuju jedan prividno obrambeni program za očuvanje svoje vjere i tradicije, odnosno svoje moći, i oko tog programa baziranog na lažima i neshvaćanju materije, pomoću demagoške frazeologije, počinju prikupljati zaslijepljene mase koje onda izvršavaju njihov krimen sudjelujući i sami u njemu. Posljedica toga je uništenje, patnja i smrt onih na koje se te horde veprova okome. A u tim kritičnim situacijama slabi su i oni koji misle da su jaki. Apostoli pokazuju tu slabost i jadnost, pokazuju - kako Krleža reče  - da je čovjek ustrašeno živinče. I bez povezanosti s Bogom u Duhu Svetom, čovjek uistinu i ostaje to što jest – ustrašeno živinče, nesposobno za bilo koji ozbiljniji iskorak viteštva duha. I upravo u kontekstu raspada zajedništva, ugroženosti, nepovjerenja, izdaje Gospodinove i razdražljivosti, Isus slavi svoju Posljednju večeru kojom ustanovljuje zajedništvo onih koji će ga prihvatiti. To je zajedništvo utemeljeno na Božjem oproštenju, unatoč svemu. Posljednja večera je slavlje u kojem Bog bezuvjetno prihvaća ljude koji su pod moći grijeha. U Posljednjoj je večeri prisutan preduskrsni Isus kojega se apostoli sjećaju, prisutan je raspeti Sluga patnik Božji o kojem je govorio prorok Izaija, prisutan je i Uskrsni i Uzvišeni kao i iščekivani Sin Čovječji. Križ je izraz kaosa i užasa, temeljne pokvarljivosti religije i prava, politike i morala koja je usmrtila Isusa. Križ nam otkriva duboko dovođenje u pitanje Boga u suočavanju s grijehom, smrću i kaosom. Križ ljude suočava s njihovom bezdanom silom da oko sebe šire uništenje, besmisao i beznađe kao i samouništenje. Kristovo lomljenje kruha na Posljednjoj večeri znak je njegove predstojeće muke koja je kulminirala u razapeću, stoga je to žrtveni čin, to je tijelo i krv nevine i nasilno ubijene žrtve. Križ nam Gospodnji na osobiti način dakle pokazuje da je pod križem zakazao čitav jedan svijet: religija, pravo, politika, javni moral, ali i najbliži prijatelji i apostoli okreću se protiv Isusa koji je riječju i djelom te silom Božjom naviještao Božju prisutnost, pravednost i Božju ljubav. Dijelom se zlobno okreću protiv njega, a dijelom bespomoćno odvaraćaju pogled. Zbog onoga što je čovječanstvo učinilo Sinu Božjemu, zbog Kristova križa, nitko se ne može hvaliti, nitko ne može prstom pokazivati na druge, izdvajati se, uzdizati i oholiti. Kristov križ pokazuje nam situaciju u kojoj se svijet nalazi, situaciju u kojoj su pregorjeli svi ''osigurači'', zakazali svi imunološki sustavi, to je Đavlom odneseni svijet kojem može pomoći samo Razapeta Ljubav. No, kako Bog može pomoći u toj situaciji kada je na djelu urota cijeloga reprezentativnoga svijeta, svih moći i institucija u volji za udaljenošću od Boga? Bog možda više ne nalazi put do svijeta – to je mogućnost i zbiljnost koja se na križu mora sa krajnjom ozbiljnošću uzeti u obzir, koja se na njemu mora izdržati. Na križu bi mogla propasti Božja volja da se otkrije po Isusu Nazarećaninu, po njegovim djelima i naviještanju. Nisu prepoznaje se Božje predavanje samoga sebe u postajanju čovjekom, u ulasku u ljudske životne uvjete. Križem se Bog suočava sa smrću i grijehom svijeta na takav način da time ne dolazi u pitanje samo Isusov život, nego i božanski život. Kakav je to Bog čija božanska volja za otkrivenje biva prikucana na drvo križa? Križ otkriva taj bezdan najdubljega dovođenja Boga u pitanje. Križ otkriva patnju, nemoć Božju – ne samo patnju i smrt Isusa Nazarećanina, nego patnju i smrt u dubinama božanstva. U Božjoj nemoći Presvetom Trojstvu više ništa ljudsko nije strano, jer se božanstvo spustilo na dno jame i bezdana ljudske bijede i boli, iskusivši paklene muke užasa.  Bog se nije izložio samo smrti, nego bezdanu udaljenosti od Boga, a što mnoga biblijska mjesta nazivaju Paklom. Tu strahovitu činjenicu tradicija nam izražava govoreći o Isusovu silasku u Pakao. Stoga, na križu se otkriva Pakao, otkriva se da Bogu Pakao nije stran, da je Bog prošao kroz Pakao, da je Presveto Trojstvo iskusilo Pakao, da Bog zbog Pakla pati, da je Bog izložio Božanski život toj patnji. Posljednja večera naviješta smrt Gospodnju i izgubljenost svijeta, noć napuštenosti od Boga, ali i Božju snagu koja je jedina pomogla i koja jedina može pomoći. Iz te situacije potpune bezizlaznosti i beznađa ljude će osloboditi prisutnost Uskrsloga. Uskrsli je onaj isti koji je u noći izdaje, gledajući u budućnost, obećao svoju prisutnost u kruhu i vinu, koji je ustanovio večeru u zajedništvu sebi na spomen, i u tu Večeru on je unio svoju prisutnost i Božje oproštenje, Božju milost. Kada otvorimo vrata crkve, ugledamo križ Kristov. Taj križ simbolizira trijumf izdaje Boga u uroti dviju vrsta Božjih stvorenja: palih anđela i palih ljudi: ''Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!'' (Ps 21, 2; Mt 27, 46), izdaje u ruhu religije, vladajuće politike i prava (židovskog i rimskog). Nisu na djelu samo elite, već i okupljena svjetina (javnost) te čak i ljudi od najvećeg Isusova povjerenja. U tom kontekstu shvaćamo, da je punina Kristove prisutnosti u Euharistijii usredotočena na razlomljeni, rastrgani, podijeljeni i predani kruh te prolivenu krv. Govorom o žrtvi izražava se činjenica da se Bog lišava sve božanske moći, da ulazi u svijet palih stvorenja s fatalnim posljedicama za Boga. Posljednja večera, uza navještaj smrti jest i navještaj Kristova povratka u sili kraljevstva Božjega. Stoga, dok Krist ne bude potpuno prisutan u cijelome stvorenju, Euharistija će proglašavati križ i smrt Kristovu. Zato do parusije vidimo svijet u sjeni križa i naviještamo smrt Kristovu, do onoga dana kada je budemo blagovali s Kristom u kraljevstvu Božjem. I kao što je u Starom zavjetu Božja kazna, anđeo Zatornik Božje pravednosti, mimoilazio (hebr. Pesa'h – psh = proći mimo, mimoići nekoga) kuće onih čiji su dovratnici i nadvratnik označeni krvlju janjeta, tako u Novom zavjetu Božja kazna, anđeo Zatornik Božje pravednosti, mimoići će one čija usta budu označena novom pashom, odnosno Euharistijom - kruhom i vinom (krvlju) nevinog Jaganjca Božjega!


MARANATHA -
Izdaje:  Regija sv. Kristofora
Nadbiskupska kurija:  generalni.vikarijat@gmail.com