Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: VI                                     25.   IV   2018.                                              Broj: 225
Draga braćo i sestre,
bolest je, u temelju, posljedica otuđenja od Boga. Onog istog trenutka kada čovjek shvati da je njegovo stanje posljedica otuđenja od Boga, u tom istom trenutku liječenje je već započelo. Ne mora čovjek sam biti krivac tog otuđenja od Boga, on može biti žrtvom okolnosti, pogrešnih životnih odabira, pogrešnih zaključivanja itd. Bog nam trajno drži ispruženu ruku da nas izvuče iz provalije, na nama je samo da ju prihvatimo. ''Neiscjeljivo ne postoji, Bog je najveći liječnik!'' (Bruno Gröning).
Čovjek nije samo materijalno, nego je i duhovno biće. Kad kažemo da je duhovno biće, prvenstveno mislimo na to da je čovjek slika Božja (Imago Dei). Po toj duhovnoj bogolikosti moguće je liječiti svoju psihosomatsku datost, obzirom da je sam Bog prisutan u srži ljudskoga duha, a Bog je osoba koja ljubi sve što je stvorio dajući svakom pojedinom stvorenju svoju ljubav koja je blagotvorna i izlječujuća na svaki izvrstan način. Uz tu veličinu čovjekovu (Imago Dei) čovjek je ujedno i maleno, krhko biće. To je svojevrsni paradoks čovjeka: velik je i malen ujedno, odnosno jak i slab  – takav je i prisutan svijetu.   Po malenosti je slab, a po bogolikosti velik. I što je u čovjeku bogolikost manje njegovana (duhovni život, molitva, vjera) to više se iskrivljuje njegovo istinsko jastvo i on biva podložan poremećajima – postaje rob svojih ograničenosti.
OBAVIJESTI

Crkva sv. Kristofora
Sv. Misa nedjeljom i blagdanima u 18 sati.
                         
  

KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Svi smo mi braća i sestre:

"Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir'' (Iv, 10,16).

  
ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

Prvo čitanje: Dj 4, 8-12

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: ''Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po Imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.''

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam: Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29

Pripjev: Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!


Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-2

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

Riječ Gospodnja.Evanđelje: Iv 10, 11-18

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:
''Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.

Riječ Gospodnja.


  
Razmišljanje uz Evanđelje

Draga braćo i sestre,
samo u Bogu osviješten čovjek sposoban je samoinicijativno poduzimati radnje koje će biti na blagoslov zajednici. Takva osviještenost rezultat je djelovanja Duha Božjega s jedne strane, i s druge strane rezultat otvorenosti čovjeka Bogu. Onaj koji je sasma otvoren Stvoritelju, onaj kroz kojega struji Sila Duha, znade da je kao sastavni dio cjeline kozmosa usmjeren na pomoć bližnjima, svim ljudima iz svih naroda, plemena, puka i jezika. Svi smo mi jedna obitelj bez obzira na različitost, jer imamo jednog Oca na nebesima. Stoga nam je svima jedan pastir a mi smo jedno stado. Slobodno žrtvovanje na boljitak i napredak sveukupne stvarnosti, blagoslovno je djelovanje pojedinca. Njegova ga unutarnja osviještenost i shvaćanje, te prihvaćanje Božje volje, potiče da čini djela Bogu mila. Davanje života može biti u kritičnim trenucima i doslovno, fizički, kao što je to za nas učinio Gospodin Isus. Međutim, čovjek se u drugačijim okolnostima može davati i postepeno kroz čitav život. To je, mogli bismo kazati, cjeloživotni proces davanja. Jedno sveto sagorijevanje i dogorijevanje života, koje će, u konačnici, dovesti do posvete davatelja i primatelje. Svako je ljudsko odricanje za drugoga svojevrsno polaganje života, odricanje od svojega da bi se posvetili drugima. Otvorimo se za druge, pružimo ruku, slijedimo Učitelja, našega Gospodina Isusa, i ne bojmo se. Bog će činiti svoje djelo preko nas, na dobro naše, naših bližnji i svijeta.MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com