Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: VI                                      14.    I   2018.                                              Broj: 211


Draga braćo i sestre,
na jednom predavanju prof. dr. Nikica Gabrić je dobro istaknuo da se mi danas nalazimo u krizi ljudskih vrijednosti. Kriza ljudskih vrijednosti dovodi do svih drugih kriza. Danas smo puno manje ljudi nego što smo prije bili. Zašto je tome tako? Zato jer ljudske oči uvijek žele nešto što nije njihovo, žele nešto što je tuđe. I nemožemo ispuniti prazninu koja postoji u nama od našeg rođenja te pokušavamo s materijalnim vrijednostima ispuniti tu prazninu. Ali ta se praznina nikako ne može ispuniti materijalnim vrijednostima. Danas živimo u svijetu predatora, u svijetu u kojem 10 ili 20 % vlasnika upravlja s 80 ili 90% bogatstava. Gdje 20% ljudi kao predradnici rade za te vlasnike i trepere poput klasja ili žita pred tim vlasnicima od straha da li će biti otpušteni twitterom ili E-mailom, dakle čak ih gazda neće zvati ni na razgovor i bespogovorno su spremni služiti zato da bi opstali. I imamo društvo u kojem 70% obespravljene raje nitko više ništa ne pita. Oni su samo povremena glasačka mašina koja mora dati dekor da je demokracija najviši oblik pravnog uređenja neke zemlje. Samo će povratak Bogu – toj najdubljoj i iskonskoj duhovnoj vrednoti – obnoviti čovjeka, vratiti ga njemu samom i onome što on suštinski jest: stanovnik i širitelj kraljevstva Božjega.
  

OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 16,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Da li nam je stalo do volje Gospodnje? Gori li nam srce za Gospodina:
"Učitelju, gdje stanuješ?'' (Iv 1,38).


DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: 1Sam 3, 3b-10.19
Drugo čitanje: 1Kor 6, 13c-15a.17-20
Evanđelje: Iv 1, 35-42

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: ''Evo Jaganjca Božjega!'' Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: ''Što tražite?'' Oni mu rekoše: ''Rabbi'' – što znači: ''Učitelju – gdje stanuješ?'' Reče im: ''Dođite i vidjet ćete.'' Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: ''Našli smo Mesiju!'' – što znači ''Krist – Pomazanik''. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: ''Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!'' – što znači ''Petar – Stijena''.
Riječ Gospodnja


Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,
Crkva Kristova potrebita je ljudi koji će se odazvati zovu Gospodina Isusa, kao što su se nekoć tom pozivu odazvali apostoli. Stoga želim reći nekoliko riječi mladim ljudima, kao i svima ostalima koji osjećaju u sebi poziv Božji. Onima koji su možda mislili na svećeništvo ili na duhovno usmjerenje: znam da si tamo negdje u svijetu i da možda imaš neki osjećaj poziva kojeg držiš kao tajnu duboko u srcu. Tako nam je bilo svima, dugo smo razmišljali u srcu  o svećeništvu, a nismo to podijelili ni sa kime. Znam da si tamo i da upravo sada Gospodin govori tvojem srcu, dok pišem ove retke, jer ti znaš da On govori tebi, jednako kao što On zna da ja pišem tebi. Ako misliš da te Bog možda poziva na sveto svećništvo ili na posvećeni život u Crkvi, znaj ovo: to duguješ samome sebi i duguješ Bogu da istražiš tu moguću odluku. Ako te je Bog za to stvorio onda je to ono što će ti donijeti mir, radost i životno ispunjenje. Moraš znati da Bog ima plan za tvoj život, ti nisi slučajno na ovom planetu, ti nisi samo jedno od mnogih ljudskih bića koja kruže naokolo pokušavajući shvatiti život. Ti si u srcu i umu Božjem oduvijek, od čitave vječnosti, On te je oduvijek znao i on te je oduvijek volio, on te je oduvijek pozivao k Sebi. On te poziva i na osobiti način života. Za neke od vas koji ovo čitaju, znam da je taj osobiti način života svećeništvo. Ako te Bog poziva, dragi moji, ne bojte se! Nemojte se bojati! Otvorite širom vrata svojega srca Kristu Isusu. Nemojte se bojati odgovoriti pozivu Božjemu, bez obzira na sav kontekst prisutan na tom putu. Znam da razmišljate o svim okolnostima i poteškoćama koje ostvarenje tog poziva i življenje tog poziva nose. Ne misli na to. Vjeruj Bogu. Daruj svoje povjerenje Gospodinu i ne boj se. Slijedi Ga. I On će učiniti velike stvari s tobom. Ja ću moliti za tebe. Moliti ću da Gospodin ojača tvoje srce i da ga Sveti Duh ispuni milošću, da shvatiš volju Božju. Ako misliš da te Bog poziva, napravi korak vjere, nemoj provesti ostatak svojeg života pokušavajući shvatiti da li te Bog poziva da budeš svećenik ili ne. Ako misliš da te možda poziva, napravi korak. Javi se, otkrij zajedno s nama svoj put. Jer ako trajno ostaješ neaktivan u strahu da napraviš korak, tada nikada nećeš ni doznati. Stoga, napravi korak, imaj vjere, ne boj se i predaj se u ruke Božje i On će učiniti velike stvari.   

MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com