Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       24.    IX   2017.                                              Broj: 195


Draga braćo i sestre,
kada sagledavamo život,  stvarnost oko sebe, prečesto puta to činimo ofrlje, po automatizmu. Čovjek je naučen ustati, krenuti u svoje dnevne obaveze, navečer ići spavati. I tako se redaju dani, mjeseci i godine, desetljeća i jedan čitav ljudski život. Rijetko tko zastane da bi u čuđenju, poput promatrača, promatrao vlastiti život, i događaje u njemu. Da bi sagledavao taj misterij koji se prije svega tiče njega samoga, kao stvorenja datog u postojanje, pozvanog u život. Te, u daljnjoj liniji, svih ostalih organskih i anorganskih stvorenja oko njega. Valja nam zastati u danu, to je smisao duhovnog života; ući u struju Svetoga Duha čiji glas titra kroza svo stvorenje. Oćutiti kozmos i kroz kozmos vječnost, a u vječnosti jedno ''Biće'' koje to i nije jer je Stvoritelj svih bića, koji je nešto radikalno drugačije i veće od bića, te koji je u isto vrijeme opet barem biće, jer je kreator svih bića. Koji je ljubav čista i milosrđe, s vječno ispruženom rukom prema nama. Teško je ljudima koji ne osjećaju Njegove titraje kroz dan, Njegovu blizinu i ljubav, Njegovu zaštitu i duboku poruku da će sve biti u redu s nama, s našim životima, da će On sve u konačnici izvesti na dobro. Snaga svih tih dubokih osjećanja sasvim se prikazuje istinitom u Kristu Isusu, Emanuelu, Bogu s nama, našem bratu i Gospodinu, kojeg slijedimo iz dana u dan, kako znamo i umijemo. Predajmo mu i ovaj dan, i ovaj tjedan, mjesec, godinu i život. Predajmo mu vječnost. Samo tako zadobit ćemo sebe i biti ono što u suštini jesmo: slika Božja – odsjaj slave Očeve – po Kristu, s Kristom i u Kristu.OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 17,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Radimo vrijedno za Carstvo Božje:   
"Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji'' (Mt 20,16).


XXV. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Iz 55,6-9
Drugo čitanje: Fil 1,20c-24,27a
Evanđelje: Mt 20,1-16a


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
''Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’ Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’ Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’
Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.''
Riječ Gospodnja.
   
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre,

svi koji rade za Kraljevstvo Božje dobit će istu plaću, a to je ulaz u Kraljevstvo. Oni, koji su od početka života uvijek radili i trudili se približiti Gospodina ljudima, jednako kao i oni koji su se obratili u poodmakloj dobi, te isto počeli Gospodina približavati ljudima – i jedni i drugi dobit će jednaku plaću, a to je ulaz u Carstvo Očevo. Nije li to zapravo najljepša plaća koju svatko može dobiti? Ima li mjesta bilo kakvoj ljubomori zato što i tvoj brat ide u mjesto svjetlosti i ljubavi? Nama je raditi za spasenje svih ljudi, kako bi što veći broj ušao u Carstvo Očevo. Svaki obraćenik u nama budi radost, jer u našem je interesu da svi uđu u Carstvo. Istinski privrženik Gospoda Boga doživljava radost za svaku obraćenu dušu, i žaluje za svaku neobraćenu. Daj Gospode da se okorjela duša obrati barem pred samu smrt, te uđe u Carstvo Tvoje – time je naša radost uzveličana, jer volja je Očeva da svi dođu k Njemu, da se vrate kući, Bogu. A nama je vršiti volju Oca našega, po uzoru na jedinog nam Krista Isusa. U toj nakani i stavu, neka nas podrži Sveti Duh, i ojača da shvatimo dubinu i visinu zauzetosti za rad u Njivi Božjoj koja je Crkva Krista Isusa. 


MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com