Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''

 Old Catholic Patriarchate 

World Council of National Catholic Churches
WCNCC
Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher


STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT
Svjetski sabor narodnih staro-katoličkih crkava
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
M I N I S I A N A
Godina: VII                                  17.  XI  2019.                                              Broj: 307
Draga braćo i sestre,
blagopokojni šibenski biskup Srećko Badurina, sveti čovjek, svojevremeno je govorio o molitvi prošnje kao Isusovom odgovoru na ono ''Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!''. Usred najrazličitijih životnih problema koje svatko od nas smrtnika prolazi na svoj način, molitva prošnje izraz je nedostatka onoga što nam nedostaje, što nemamo a što nam je potrebno. Nekada je ono što nam nedostaje, iako potrebno, izvan naših mogućnosti. Ne uspijevamo, ne možemo. Treba nam pomoć drugih ljudi. Njima treba naša pomoć. Jedni bez drugih ne možemo. Ali i naša i njihova mogućnost imaju svoje granice. Čovjek na svojim granicama postaje najpripravniji razumijeti i shvatiti ono što je iznad njegovih granica, ono što je bez granica, ono što je vječno, neizmjerno, božansko. Čovjek je nekako sposobniji otvoriti se Bogu upravo na svojim granicama, na granicama svojih sposobnosti kada se ostvaruje ono što nije moguće ljudima ali moguće je Bogu.
Bog, prisutan u svojoj dobroti, htio je biti jedan od nas i nije ostao daleko od naše patnje. On je ušao u našu patnju. On je na sebe preuzeo našu patnju. On nosi naš križ. I sav je okrvavljen, sav izranjen. I umire nepravednom, nasilnom smrti na križu. Stoga nam se u najrazličitijim suprotivštinama života obratiti Bogu koji je postao čovjekom i koji je sam proživio bezumnu, strašnu, nepravednu patnju i smrt.
Uzdajući se u Boga, za milost, ne možemo u isti čas ne misliti i o sebi, jer se Božje djelo u svijetu – tako zamišljeno i tako se ostvaruje – ne može ostvariti bez suradnje, bez odgovora. Božji poziv – čovjekov odgovor, Božja inicijativa – čovjekova suradnja. Mi imamo svoj udio, svoju odgovornost. Ono što mi činimo nije dovoljno. Ali mi moramo činiti ono što je naš poziv i što je naša obveza, jer na taj način Bog djeluje u nama i našoj povijesti: s nama, po nama, uz našu suradnju, uz naše predanje, uz naš odgovor na Njegov poziv. Naš odgovor je naša pripravnost: ''Govori Gospodine, sluga Tvoj sluša!''. Taj odgovor nije vezan uz ljudsku mudrost koja je ograničena, nego uz mudrost Božju koja nam obznanjuje putove čak i tamo gdje se čini da ih nema.


  
OBAVIJESTI
Crkva sv. Kristofora
Sv. Misa nedjeljom i blagdanima u 17.00 sati.
                         
KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Budimo postojani u Gospodinu:
''Svojom ćete se postojanošću spasiti'' (Lk 21, 19)


TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Mal 3, 19-20a
Drugo čitanje: 2 Sol 3, 7-12
Evanđelje: Lk 21, 5-19

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: ''Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.''
Upitaše ga: ''Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?'' A on reče: ''Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.''
Tada im kaza: ''Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.
No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.
Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Tà ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.
Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.''
Riječ Gospodnja.

Razmišljanje uz Evanđelje
Čitajući retke ovoga evanđelja, osjećamo kao da se trebamo vratiti onom iskonskom kršćanskom povjerenju u molitvu – povjerenju u Božju snagu i u Božju ljubav. Potrebna je molitva srcem i životom, ne samo ustima. Pristanak uz Krista odmak je od Đavla, i u tom smislu sve negativno što nam se događa ima svoje konačno izvorište u moći palog anđela koji je izvor Zla i koji je sa svojim legijama suprotstavljen nestvorenom i vječnom Bogu kao izvoru Dobra. Zlo ne može izvirati iz čovjeka koji je preobražen po milosti i koji čuva čisto srce, nego proizlazi iz čovjeka koji je – po Svetom pismu – ''stari čovjek'', neobraćeni čovjek otpad koji vrijeđa Boga i prezire sve što je Božje, rod koji je proizišao iz svetogrđa – to je rod koji u sebi nosi sve predispozicije za suradnju s tamnim izvorištem zla, rod onih koje je opsjeo đavao. Svi graditeljski pothvati ljudi čija se savjest iskvarila osuđeni su u konačnici na propast: ''Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: ''Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.''
Stoga je krucijalno pitanje za sve nas gdje je Isus Krist u našem životu? Gdje je on u našim dušama? U našim obiteljima? Na našim sastancima? Gdje je snaga i duhovna otvorenost prema budućnosti s Kristom? Kraljevstvo Božje izvire unatoč svih otpora i stradanja, to je Kraljevstvo mir i radost u Duhu Svetome. Tamo gdje nema mira i radosti u Duhu Svetome, znači da su pogaženi korijeni, da su obeščašćeni. Tamo gdje je evanđelje zaspalo ili gdje je zapretano, ako je još uvijek prisutno, treba ga ražariti, treba ga potaknuti. Evanđelje treba naviještati svim ljudima, djelovati evangelizatorski na svako srce, na svaku dušu zato da svatko bude otvoren prema Isusu Kristu, da i Krist onda može proći i liječiti svakoga koga je obuzeo Đavao, da može liječiti svaki grijeh u svakom srcu i da može pronaći u svakom narodu ''svakoga tko se Boga boji i tko čini pravdu''. Biti će i onih koji će nas zamrziti zbog svetog imena Kristovog, ali našu će postojanost Krist blagosloviti. MARANATHA -


Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup splitski Marko Antun Dominis, isusovac, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Svoj je mučenički trud platio životom, posthumno nepravedno osuđen i spaljen te do naših dana bez crkvenog ukopa. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran, bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com