Church flyer ''Dominisiana'' - Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES
(WCNCC)
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

ORTHODOX OLD CATHOLIC ECCLESIASTIC PROVINCE OF ST. CRISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA SV. KRISTOFORA
M I N I S I A N A


Godina: V                                       20.    VIII   2017.                                              Broj: 190


Draga braćo i sestre,
naprosto je nevjerojatno s kojom količinom bezboštva tzv. ''vjernici'' govore o vjeri i ''šire'' vjeru. Bez ikakvog osjećaja zdravog srama oni sasvim militantno šire ''pravovjerje'' kao da su u najmanju ruku barem tri put doktori nauka i imaju u malom prstu sve moguće i nemoguće religijske i ine postavke te ih salvom izbacuju odmah čim zorom otvore oči.  A činjenična je stvarnost da se uglavnom radi o zavidnim masama mahom primitivnih nadrivjernika koji su zapravo čisti bezbošci – ali oni to ne primjećuju. Prema tome, tu imamo jednu stvarnost ''vjernika bezbošca''. Vjernik bezbožac, kako to interesantno zvuči. Otkrivamo ih u svim slojevima društva, kako crkvenim tako i sekularnim. Bezbožac u ime vjere omalovažava druge i drugačije, on u ime vjere okuplja narod na rat i zajednicu na okup – kroz takvu se bezbožnost vjere oni zapravo identificiraju i njuše poput čopora pasa spremnih da rastrgaju. To su bezbožni vjernici kao radikalna suprotnost Kristovoj vjeri, ljubavi i miru. Čuvaj nas Bože takve vjere i takvih vjernika, da sačuvamo živu glavu pored ovih što se kunu u ime božje.
OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 8,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Vjerujmo i dat će nam se:   

''O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.'' I ozdravi joj kći toga časa''  (Mt 15, 28).


XX. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Iz 56,1.6-7
Drugo čitanje: Rim 11,13-15.29-32
Evanđelje: Mt 15, 21-28


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: ''Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!'' Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: ''Udovolji joj jer viče za nama.'' On odgovori: ''Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.'' Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: ''Gospodine, pomozi mi!'' On odgovori: ''Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.'' A ona će: ''Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!'' Tada joj Isus reče: ''O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.'' I ozdravi joj kći toga časa.

Riječ Gospodnja

   
Razmišljanje uz Evanđelje

Draga braćo i sestre, Krist Gospodin iskušavao je ovdje vjeru ove žene Kanaanke. On je to činio na različite načine, a u ovom slučaju na način da je kazao kako je ''poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraelova''. Naravno, Krist je univerzalni Mesija po kojem je spasenje došlo čitavom svijetu. Stoga ovo iskušenje Kanaanke pokazuje Kristov običaj da ispita našu vjeru, da ju stavi na vagu: vjera i obraćenje prvo a nakon toga konkretno fizičko ozdravljenje. Tako je bilo i u ovom slučaju. Krist je vidio njezinu vjeru i ozdravio joj kćerkicu. Tu je međutim bitno uočiti još jednu stvarnost, a to je ona koja se tiče zloduha i opsjednuća – stvarnost s kojom se danas gotovo ne računa a sastavni je dio naših života, primjećivali to mi ili ne. Đavao i njegovi pali anđeli lutaju svijetom i kozmosom te djeluju na stvorenja Božja destruktivno. Ponekad je njihovo djelovanje toliko snažno da se aktualizira u opsjednuću – rijetkoj ali činjeničnoj pojavi. Premnogi su slučajevi da su ljudi imali susrete s takvim duhovnim palim svjetovima. Stoga: ''Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre'' (1Pt 5,8).  Ovo ne treba čovjeka strašiti, ali ga treba držati budnim. MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com