Listić ''Dominisiana''


 Ecclesia Vetero-Catholica Orthodoxa

MEĐUNARODNA UNIJA NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA

~ PROVINCIJA SV. KRISTOFORA ~
M I N I S I A N A


Godina: V                                       25.    VI   2017.                                              Broj: 182


Draga braćo i sestre, 
unatoč mnogim i različitim protivštinama, zahvaljujući velikom trudu, naporu i upornosti uspijevamo ostvarivati kontinuitet postojanja i širenja Ortodoksne starokatoličke crkve. Te se suprotivštine iskazuju kao medijska blokada (rijetko kada su mediji objavljivali naše demantije, npr. kada smo bili oblaćeni od novinarke Mirjane Grce, sljedbenice rimskog katolicizma u Hrvatskoj, poslavši naš demantij i pozivajući se na zakonsko pravo demantija, nisu ga objavili). Indikativno je isto tako, da za našeg trajanja na otoku Rabu, od 2009. godine, nijednom nismo pozvani u radio ''Felix Arba'' (Rapski radio) niti je ikada od nas tražen intervju od tzv. ''Rapskog lista'' (lokalnih novina), a samo biskupsko ređenje iz 2012. toliko je bilo jadno i skromno popraćeno u lokalnim medijima da bi bolje bilo da i nije objavljeno. S druge strane, Novi list je naširoko objavljivao mišljenja i ''priopćenja za javnost'' sljedbenika rimskog katolicizma (biskupa mons. Valtera Župana)  u Hrvatskoj, dok su se s oltara sljedbenika istog tog katolicizma slijegale osude, letci i klevete (ponajviše vlč. Mladen Mrakovčić, ali i vlč. Antun Turčić te ostala bratija..). Bilo je čak nevjerojatnih slučajeva, kada je starokatolički biskup dr. Leonardo Beg u Rabu promovirao knjigu svojeg prijatelja Ive Barića ''Lepantska bitka'', te je Rapski list sve popratio i objavio imena svih sudionika, pa čak i nekih zanemarivih  u publici, ali nije spomenuo promotora knjige, kao da ga nije nikada ni bilo, da bi se kasnije na intervenciju ta ''greška'' ispravila.  To su samo poneki primjeri u velikom bazenu sličnih događaja. Pa ipak, primjer onih velikih biblijskih muževa, proroka i vođa, koji su bili spremni podnositi suprotivštine, pomogao je i nama da izdržimo i izdržavamo. Sve smo naše misli,  zdravlje i sposobnosti uložili u obnovu istinskog katolicizma kojeg predstavlja ortodoksni starokatolicizam, pri čemu smo u susretima s djelovanjem Rimske crkve u Hrvatskoj najčešće doživljavali djelovanja sasvim suprotna duhu i smjernicama Drugoga vatikanskog sabora. Naše ukazivanje na veličinu nadbiskupa Marka Antuna de Domnisa, i ogromne pogreške koju je Rim počinio osudivši ga i najvjerojatnije likvidiravši ga, neće mirovati, dok nadbiskup ne nađe posljednji počinak u posthumnom crkvenom ispraćaju.  Sve ovo pišemo, kao malen pogled unatrag na sramotu i ruglo neostvarenja dokumenata o ekumenizmu Drugoga vatikanskog sabora, a kojeg se ne  pridržavaju ona naša ljubljena i zabludjela braća koja stalno njime mašu. Unatoč svim suprotivštinama, naš starokatolički nadbiskup je, milošću Božjom, već sada ostavio velikog traga, stavljajući stvari tamo gdje im je mjesto (između ostalog s kratkim radom: ''Što je to crkveno nedomoljublje), te utemeljujući crkvu na mnogim mjestima u nas i u izozemstvu.
OBAVIJESTI
Sv. Misa u crkvi sv. Kristofora u 8,00 sati
Sv. ispovijed - 30 min prije sv. Mise.


KRŠĆANSKI PODSJETNIK – Istina će vas osloboditi:   

''Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima" (Mt 10,27).


XII. NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje: Jr 20,10-13
Drugo čitanje: Rim 5, 12 -15
Evanđelje: Mt 10, 26 - 33


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: ''Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.'' Riječ Gospodnja

   
Razmišljanje uz Evanđelje
Draga braćo i sestre, ovo nam Evanđelje jasno govori u prilog uvoda u ovaj listić, a to je potreba da budemo čvrsti i ustrajni u onome za što smo uvjereni da je mnogo bliže istini. Unatoč svim suprotivštinama, unatoč prijetnji onih koji mogu ubiti tijelo ali duše ne mogu ubiti. Ne treba govoriti u tami, nego stvari treba reći na svjetlu: jasno i glasno kakve jesu! Takva je želja nevidljive i jedine stvarnosti, Boga, koji u fizičkom svemiru iskazuje raznoliko i neprebrojno mnoštvo. Ljubav na djelu i ispravnost u činu najviše se očituju u pomoći bližnjima a ne u omalovažavanju i ponižavanju bližnjih. Ugledajmo se u Božju nesebičnu i bezuvjetnu pomoć, koja ne traži da se za nju sazna, koja ne traži uzvrat, pa ni hvalu. Ugodimo li čovjeku, ugodit ćemo Bogu, stoga nema plemenitije službe Bogu od službe čovjeku:
Gladnima daj Boga u obliku hrane.
Golima daj Boga u obliku odjeće.
Bolesnima daj Boga u obliku lijeka.
Daj Boga u bilo kakvom obliku svima koji pate tužni i prestrašeni.MARANATHA -

Molitva za Dominisa
Svemogući vječni Bože, nadbiskup Marko Antun Dominis, uložio je život za jedinstvo Svete Crkve. Nepravedno osuđen i spaljen svoj je mučenički trud platio životom, te ostao do naših dana nepokopan. Molimo te, milošću svojom providi ukop svoga ugodnika, da nakon minulih stoljeća konačno rehabilitiran,  bude i dostojno crkveno sahranjen, na hvalu slave tvoje. Amen.


Izdaje:  Ortodoksna starokatolička provincija sv. Kristofora
E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com