Announcement - priopćenja

DESPITE EVERYTHING, WE ARE NOT ALONE
UNATOČ SVEMU NISMO SAMI


27.3.2020.

Dear Friends,

As we have seen, the national and global situation regarding the coronavirus remains critical. We must not lose faith in the goodness of Jesus and his love for us. Our life with him, our eternal life, is already planted within us by grace; we remain firmly in the loving hands of our Lord, and nothing can snatch us out of his hand.

Let us remember the words of Saint Paul, written also during a difficult time: 

What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? As it is written: “For your sake we are being slain all the day; we are looked upon as sheep to be slaughtered.” In all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord (Rom 8:35-39).

In the Holy Eucharist, we make an act of faith and spiritual communion, trusting that the power of his grace and mercy reaches us still. We give him our worship and our praise and our gratitude, for his love endures forever.

Dragi prijatelji,

kao što smo vidjeli, nacionalna i globalna situacija u vezi s koronavirusom i dalje je kaotična. Ne smijemo izgubiti vjeru u Isusovu dobrotu i njegovu ljubav prema nama. Naš život s njim, naš vječni život, već je po milosti zasađen u nama. Ostajmo čvrsto u ljubavi našeg Gospodina iz čije ruke nas ništa ne može odnijeti:

Sjetimo se riječi sv. Pavla, koje je pisao također u teškom vremenu:

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjećujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem (Rim 8, 35-39).

U svetoj euharistiji, po činu vjere i duhovnog zajedništva, uzdajemo se u snagu njegove milosti i milosrđa koja nas i dalje sve dotiče. Odajmo mu naše štovanje, pohvalu i zahvalnost, jer njegova ljubav traje vječno.    
Archbishop - Nadbiskup
PRIOPĆENJE ORDINARIJATA GLEDE CORONAVIRUSA COVID-19

18.3.2020.
Obzirom na ozbiljnost situacije glede coronavirusa COVID-19, privremeno se obustavljaju sva liturgijska i pastoralna događanja, osim iznimno - pod mjerama sigurnosti - davanje bolesničkog pomazanja i popudbine. Sv. Misa vrši se na način ''Red mise bez naroda''.