Church flyer - crkveni listić


  

 Godina: XI                       19. III. 2023.                                  Broj: 480Draga braćo i sestre,

''danas mnogi biskupi ne vjeruju da Đavao postoji niti imenuju egzorciste u svojim biskupijama. Ostalo nas je malo i svaki se od nas u svojoj svakidašnjoj bitci osjeća kao da je posljednji egzorcist pozvan boriti se s velikim Neprijateljem'', riječi su don Gabrielea Amortha, egzorcista rimske biskupije (Modena, 1925. – Rim, 16. 9. 2016.)

Don Gabriele u svojim je knjigama uporno ponavljao veliku istinu Evanđelja, naime, Isus je na tri mjesta u Evanđelju Sotonu nazvao ''knezom ovoga svijeta.'' Sv. Ivan precizira da je cijeli svijet pod vlašću Sotone, i kaže nam da je Isus došao na svijet s namjerom da razori Sotonina djela. Sotona je neumorni protivnik Boga.

Sv. Pavao usuđuje ga se nazvati ''bog ovoga svijeta'' i tvrdi da se naša svakidašnja borba ne sastoji od borbe protiv osoba od krvi i mesa, nego protiv Sotone i njegovih anđela koji nas neprestano okružuju.

Danas se u našim crkvama malo govori o Sotoni i mnogi, pa i među svećenstvom, ne vjeruju da on postoji. Egzorcizmi kojima je svjedočio don Gabriele Amorth jasno svjedoče da Sotona postoji. Iako se ne predočuje kao očevidan, zato što je čisti duh, vrlo je aktivan prema svima nama.

Nazočiti egzorcizmima ili čitati o njima u knjigama koje donose dijalog između egzorcista i zloduha neupitno nam pokazuje da Sotona postoji.

Živimo u strašnome vremenu u kojemu izgleda kao da je pobijedio praktični ateizam, tj. Đavao. Iako su religije slobodne u djelovanju, paralelno s time vidimo nikad veće rasulo obitelji, razvode, potenciranje istospolstva, trovanje mozgova djeci – i to od stručnih i službenih institucija  - o ''prirodnosti'' istospolstva, vidimo masovne pobačaje i svu drugu tešku moralnu dezorijentiranost ljudi, osobito mladih.  K tome i posvemašnji egoizam, potragu za užicima i širenje svih poroka. Došli smo čak dotle da se čovjek bori protiv prisutnosti raspela u školama, na radnim mjestima i slično, naime, da ne žele vidjeti Isusovu spasiteljsku prisutnost, prisutnost onoga koji je porazio Sotonu. Riječi su Isusove: ''Radi suda dođoh na ovaj svijet.''

Što nam govori Majka Božja? Neprestano nam govori o Božjim i Sotoninim naumima. Bog želi ljubav, mir i vječno spasenje. Sotona želi uništenje svijeta. Majka Božja oblikuje svoju vojsku raspršenu po cijelome svijetu. Snagom obraćenja, Krunice i posta ta će njezina vojska uspjeti pobijediti Sotonu koji hoće rat, uništenje i vječnu propast. Osim toga, on prouzročuje i druga zla, kao što su đavolska opsjednuća.

Ako Boga ne stavimo na prvo mjesto, propast će obitelj, društvo i sloga među narodima. A nadasve, neće se ispuniti naum Boga koji nas je stvorio za vječnu sreću. Ako ne vjerujemo u vječni život, onda ne razumijemo ništa o vječnome životu.

Draga braćo i sestre, promišljajmo o vlastitom životu kako bi svoj život uskladili sa svrhom radi koje nam ga je Bog dao. Probudimo se prije nego bude prekasno.


Don Gabriele Emorth

 

 

Obavijesti

- Sv. Misa nedjeljom i blagdanima u crkvi sv. Kristofora u 18 sati.

- Sv. Mise kroz tjedan u dogovoru s župnikom. 

 

Kršćanski podsjetnik – Bez obraćenja nema rođenja u Duhu:

''Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: ''Zar smo i mi slijepi?'' Isus im odgovori: ''Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.''  (Iv 9, 40- 41)

 

  

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

 

            Prvo čitanje:   1Sam 16, 1b.6-7.10-13a
                       David pomazan za kralja nad Izraelom.

 

Čitanje Prve knjige o Samuelu

 

U one dane: Reče Gospodin Samuelu: ''Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.'' Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: ''Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!''

Ali Gospodin reče Samuelu: ''Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.'' Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: ''Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.''

Potom zapita Jišaja: ''Jesu li to svi tvoji sinovi?'' A on odgovori: ''Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.'' Tada Samuel reče Jišaju: ''Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.''

Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: ''Ustani, pomaži ga: taj je!'' Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.

 

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam:   Ps 23, 1- 6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

 

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratiti će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

 

Drugo čitanje: Ef 5, 8-14

Ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

 

Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti.

A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: ''Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.''

Riječ Gospodnja

  

Evanđelje: Iv 9, 1-41

Ode, umije se pa se vrati gledajući.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu


Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: ''Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?'' Odgovori Isus: ''Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.''  

To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: ''Idi, operi se u kupalištu Siloamu!'' - što znači ''Poslanik.'' Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: ''Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?'' Jedni su govorili: ''On je.'' Drugi opet: ''Nije, nego mu je sličan.'' On je sam tvrdio: ''Da, ja sam!'' Nato ga upitaše: ''Kako su ti se otvorile oči?'' On odgovori: ''Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.'' Rekoše mu: ''Gdje je on?'' Odgovori: ''Ne znam.'' Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima.

A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: ''Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.'' Nato neki između farizeja rekoše: ''Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.'' Drugi su pak govorili: ''A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?'' I nastade među njima podvojenost.

Zatim ponovno upitaju slijepca: ''A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!'' On odgovori: ''Prorok je!'' Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: ''Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?'' Njegovi roditelji odvrate: ''Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!'' Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova.

Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: ''Punoljetan je, njega pitajte!'' Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: ''Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!'' Nato im on odgovori: ''Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.'' Rekoše mu opet: ''Što ti učini? Kako ti otvori oči?'' Odgovori im: ''Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?'' Nato ga oni izgrdiše i rekoše: ''Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.''

Odgovori im čovjek: ''Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa''. Odgovore mu: ''Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?'' i izbaciše ga.

Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: ''Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?'' On odgovori: ''A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?'' Reče mu Isus: ''Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!'' A on reče: ''Vjerujem, Gospodine!'' I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: ''Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!'' Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: ''Zar smo i mi slijepi?'' Isus im odgovori: ''Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.''

 

Riječ Gospodnja  

 

Razmišljanje uz Evanđelje / Post illa verba textus  

 

Draga braćo i sestre,

imamo otvorene oči i uši, a opet niti čujemo niti vidimo. I to je najveći problem. Nije nikakav problem za čovječanstvo što netko ne bi imao fizički sluh i vid. Problem je sljepoća i gluhoća kod onih koji imaju zdrave oči i uši. Za ovakvu gluhoću i sljepilo nitko od naše okoline nije odgovoran. Očito je iz Evanđelja da je fizičko sljepilo samo slika za duhovno sljepilo i duhovnu gluhoću. Za naše sljepilo i gluhoću sami smo odgovorni. Toj gluhoći i sljepoći vrlo je teško pronaći lijek. 

Prvi korak – najbitnije je da svatko od nas shvati da je u izvjesnoj mjeri slijep i gluh. Tolike ljude mi ne primjećujemo i ne čujemo?  Nitko nas i ne poučava kako slušati i kako gledati. I to se događa prema našoj naravi. A tek oplemenjena narav otvara se istinskom gledanju i slušanju. Zato nije čudno da se kroz povijest često ponavlja da slijepi vode slijepe, gluhi gluhe. I čemu se čuditi da nam se sadašnjost ovako događa kako se događa. 

Možda bi se moglo govoriti o duhovnoj sljepoći i o duhovnom progledanju. Oni koji su progledali za druge izgledaju 'nenormalni' jer gledaju na stvarnost sasvim drukčije. U ovome se i razlikuju religiozni (istinski) od drugih ljudi. A vjera je prema Bibliji progledanje. Vjera je novo svjetlo i nova melodija. Iz nje se posebno gleda na cijeli svijet. Dok se ne progleda i ne prosluša normalno je da se hoda pomoću pomagala i drugih ljudi. Tako neki ostaju slijepi i gluhi iako su u Crkvi. I čim izgube pomagala oni više ne vjeruju niti se ponašaju vjerski. 

O ovome bi trebalo malo više promišljati. Jer pitanje je da li ljudi kroz naše tumačenje Evanđelja progledaju i otvore uši? Neki trajno odgajaju kako se snaći kao slijep i gluh u svijetu. To je zavođenje ljudi. To je zadržavanje ljudi u zatvorenom svijetu i zatvorenim ljudskim odnosima. "Vi ste u svijetu, ali niste od ovog svijeta" (Isus). Isus je pokazao kako se ozdravlja od sljepoće i gluhoće. Isto tako trebali bi kršćani, Isusovi nasljednici biti ti koji pomažu drugima da progledaju. Ljubav i povjerenje otvaraju oči i uši. Dobrota i ljubav su lijek i liječnik. Poljubac je nekada jači od svih riječi. Rukovanje i milovanje su također svijetlo i riječ. 

Poljubac je također govor koji prenosi ono što označava. On je neke vrste 'sakrament'. Prema tome, najbitnije je postati svjestan svoje sljepoće. To je početak progledanja. Nažalost, vrlo često se duhovno slijepi ljudi obmanjuju da vide realnije, pragmatičnije ovaj svijet. Tako je uvijek bilo. To je povijest ljudskog roda. Radi duhovnog sljepila, kaže sv. Augustin, događaju se sva zla i svi promašaji. Nesreća ima svoje mjesto također u sljepilu.

Da li bi se prevelika subjektivnost mogla svrstati u neku vrstu sljepila? Osobito kad se radi o porocima mi ih vrlo teško zapažamo na sebi, dok ih zapažamo kod drugih. Isto tako vrline ne uočavamo lagano kod drugih kao što ih prenaglašeno vidimo kod sebe. Evo, sve su to naša slijepila. Korizma je pročišćenje srca i tijela, a time se čovjek prosvjetljuje. Da, nama je potrebno čišćenje duhovno i tjelesno. 

Dosta je toga u nama i na nama na što smo se navikli. Sve nas to zatrpava. Dosta toga je suvišnoga u nama što nam smeta da sebe vidimo u dubini. Dapače, ima nekih koji skoro vole da ne vide sami sebe u dubini. Straše se sami sebe. Zar svi veliki ljudi, veliki osnivači religija ne govore o svojem prosvjetljenju? Svi su oni doživjeli taj čas i s prosvjetljenjem nastala je promjena njihovog života. Prosvjetljenje mijenja čovjeka u dubini i vanjštini.

Životno prosvjetljenje ima sasvim drugo značenje od racionalističkog prosvjetiteljstva. Religiozno prosvjetljenje vodi prema mističnoj svijesti i mističnom doživljaju. Sv. Augustin nas poziva: "Naučimo željeti Boga... Naučimo se pripraviti kako ga se može vidjeti. Blaženi čista srca: oni će gledati Boga." Na ovoj liniji može se govoriti o vjeri kao prosvjetljenju. Zato nas slušanje Biblije i blagovanje Isusovog sakramenta tijela i krvi prosvjetljuje i liječi od sljepila. Dok smo unutarnje slijepi egoistični smo i zatvoreni prema svojim bližnjima. Bog po Isusu Kristu stavlja svoj prst na naše slijepe oči i gluhe uši.

To je uvijek milost (dar) Božja. Da bi ju se molilo i prihvatilo potrebno je s naše strane osjetiti potrebu i osloboditi 'pritok' u našu dubinu. 


- MARANATHA ---------------------------------------------------------------------
Katolička Stara Crkva
STAROKATOLIČKA ŽUPA SV. KRISTOFORA - RAB 
Don Marijan STRUNJE, župnik 
E-mailzup.sv.kristofora@gmail.com
Mob: 091 443 2333