Church flyer ''The chosen sign'' - Crkveni listić ''Znak izabrani''

Godina: XI                      16. VI. 2024.                                  Broj: 545Crkve današnjice prestaju biti Crkve Kristove, i postaju grozotama pustoši. 
Ostani Gospodine u vjernim Crkvama Svojim, koje provode nauk Tvoj.

Draga braćo i sestre!

Osim homoseksualizacije javnog prostora, postoji i homoseksualizacija Crkve. Dakle, bilo je samo pitanje vremena kada će homo-hereza biti otvoreno zagovarana. Udruga američkih rimokatoličkih svećenika (Association of U.S. Catholic Priests – AUSCP) objavila je izjavu o homoseksualnom svećeništvu koja otvoreno proturječi katoličkom učenju o homoseksualnosti i poziva na njegovu promjenu.

Osnovana 2011. na Institutu Mundelein na Sveučilištu sv. Marije, AUSCP ističe da je "slobodna organizacija" nepovezana s bilo kojom drugom katoličkom organizacijom ili entitetom, što je iznenađujuće za svećeničku udrugu. No, orijentacija udruge objašnjava neke stvari.

Stoga govornici na njihovim godišnjim sastancima dosta toga otkrivaju, uključujući biskupa Roberta McElroya iz San Diega i nadbiskupa Wiltona Gregoryja. Obojica pripadaju tzv. McCarrickovom podmlatku, štićenicima ozloglašenog nekoć moćnog kardinala i homoseksualca Theodorea McCarricka, a obojicu je papa Franjo proglasio kardinalima. Dakle, obojica su uključeni u skandal McCarrick koji do danas nije do kraja razjašnjen jer je njime pogođen i sam papa Franjo. A skandal McCarrick je pak izravno povezan s homoseksualizmom i homoseksualnom pederastijom.

Među gostima AUSCP-a bio je i pater Thomas Rosica CSB, zamjenik glasnogovornika Vatikana (odgovoran za medije na engleskom jeziku), koji je jedan od onih koje Phil Lawler u svojoj knjizi Izgubljeni pastir naziva "Bergoglijevim propagandistima". Pater Rosica jedan je od najaktivnijih gay propagandista u Crkvi. Od njega dolazi notorna rečenica: "Papa Franjo prekida katoličku tradiciju kad god želi jer je ‘slobodan od neurednih vezanosti’. Naša je Crkva doista ušla u novu fazu: s izborom ovog prvog pape isusovca, njome otvoreno upravlja pojedinac, umjesto samo autoritet Svetog pisma, ili pak diktat tradicije plus Pisma."[1]

AUSCP predstavlja noviji fenomen. Ovo je otvoreni izraz do sada okultno aktivnih unutarcrkvenih homo-klika.

Dokument AUSCP-a pod naslovom: "Biti zaređen gay, vjeran i voljen od strane Crkve: Je li to moguće u današnjoj Crkvi?"  usvojen je 28. Ožujka 2023., objavljen medijima i dostavljen Biskupskoj konferenciji SAD-a.

Tu se pozivaju biskupi da podrže primanje muškaraca s homoseksualnim sklonostima u svećeničku formaciju i ređenje, da "prihvate kao braću" već zaređene homoseksualce te da potiču "daljnji razvoj" crkvenog nauka o spolnosti u svjetlu suvremenog znanstvenog napretka.

Pozivanje na znanost je postalo sve. Na to se poziva od 70-ih godina prošlog stoljeća bez iznošenja ikakvih znanstvenih saznanja koja bi opovrgla crkveni nauk. Crkveni nauk je u skladu s razumom, protiv kojeg se pokušava staviti znanost kao navodno neosporivo dobro koje stoji iznad objave.

Crkva, otkako ju je osnovao Isus Krist, naučava u svim izvorima tradicije, u Svetom pismu, Ocima, koncilima i katekizmima, da su homoseksualni čini objektivno grešni i da su duboko ukorijenjene homoseksualne sklonosti, iako nisu grješne, poremećene, tj. protivne su prirodnom cilju, zapravo su neprirodne. Osoba koja pati od homoseksualnosti pati od patološkog poremećaja sličnoga drugim psihičkim poremećajima. Takva osoba je voljeno Božje stvorenje i prema njoj se mora postupati s ljubavlju kao i prema drugim osobama, ali ni na koji način se poremećaj ne može odobravati, a kamoli tumačiti kao "red", niti se grešni postupci koji proizlaze iz toga mogu podržati, afirmirati, ili dopustiti.

Ali to je upravo ono što AUSCP zahtijeva, čineći sebe organiziranim instrumentom homo-hereze. Promiče i zahtijeva priznanje očitog grijeha i želi na bogohulan način oskvrnuti disciplinu sakramenata. Nepokajani homoseksualni svećenik i zagovornik homo-hereze nije samo proturječje, nego zbog primljenog sakramenta svetog reda predstavlja svetogrđe na oltaru.

Kongregacija za nauk vjere iz 2005. u dokumentu "Uputa o kriterijima za razjašnjenje zvanja osoba s homoseksualnom sklonošću u pogledu njihova primanja u svećeništvo i svete redove" navodi: "U svjetlu ovog učenja, ovaj Dikasterij, u dogovoru s Kongregacijom za bogoštovlje i stegu sakramenata, smatra potrebnim s najvećom jasnoćom izjaviti da Crkva, uz dužno poštovanje dotičnih osoba, ne može primiti u sjemenište i svete redove one koji prakticiraju homoseksualnost, imaju duboko ukorijenjene homoseksualne sklonosti ili podržavaju takozvanu homoseksualnu kulturu." [2]

Evidentna je proturječnost u kojoj se nalazi AUSCP kao organizacija i njeni članovi.

Dr. Giuseppe Nardi, dopisnik iz Rima

[1] https://sjnsa.org/from-the-deacons-corner/7/31/2018/the-ignatian-qualities-of-the-petrine-ministry-of-pope-francis  (15.6.2023.)

[2]https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20051104_istruzione_ge.html  (15.6.2023.)

  

Obavijesti  
- Sv. Misa nedjeljom u 18 sati u crkvi sv. Kristofora.
- Kroz tjedan u Bogoslužnom prostoru Uznesenja Presvete Bogorodice u dogovoru s župnikom.
- Posjet obiteljima u dogovoru s župnikom.
- Sv. ispovijed pola sata prije sv. Mise ili u dogovoru s župnikom.  

 

 Kršćanski podsjetnik 
Neka naša srca budu plodna njiva za sjeme kraljevstva Božjega: 'Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju.'' (Mk 4, 26)

 

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

 

Prvo čitanje:  Ez 17, 22-24

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin Bog:
"S vrha cedra velikoga,
s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu
i posadit je na gori visokoj, najvišoj.
Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi:
razgranat će se ona, plodom uroditi
i postati cedar predivni:
prebivat će pod njim sve ptice,
sve će se krilato gnijezditi u sjeni grana njegovih.
I sve će poljsko drveće znati
da ja, Gospodin,
visoko drvo ponizujem,
a nisko uzvisujem;
zeleno drvo sušim,
a drvu suhu dajem da rodi.
Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!"
 
Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam:  Ps  92, 2-3.13-16

Pripjev: Dobro je slaviti Gospodina. 

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu,
cvatu u dvorima Boga našega.

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

 

 

 

 Drugo čitanje: 2 Kor 5, 6-10 Trsimo se da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 

Braćo: Uvijek smo puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. 

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje:  Mk 4, 26-34 Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu:

''Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.''

I govoraše: ''Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.''

Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao. 

Riječ Gospodnja

  

Razmišljanje uz Evanđelje / Post illa verba textus   

Draga braćo i sestre!

Pričajući prispodobe o kraljevstvu Isus je pričao o sebi i svome dolasku među ljude, Isus je to kraljevstvo, on je sadržaj tog kraljevstva te navješćuje kako se to kraljevstvo ostvaruje. Sjeme je maleno i neznatno, ne raste goropadno i napuhano, a nezaustavljivo je. Ta nam slika govori da Isus dolazi u našu povijest te svojim životom biva blagoslov svima nama kao disretan i nenametljiv Spasitelj. Posađen rukom Očevom u sirotinjstvu i jednostavnosti on nosi božansku silu koja je neiskorjenjiva i okrepljujuća, plodonosna.

Dopustimo da ta Isusova božanska plodnost padne i u našu zemlju, u naše srce, u naš život.  A onda, i mi nastavimo to sjeme širiti i saditi u ostala srca. Bog zasađuje u nas sjeme kraljevstva Božjega ukoliko mu to dopustimo. Tu nije riječ samo o našim sposobnostima i darovima koje je nužno da koristimo, nego i o milosti Božjoj, o nadnaravnoj pomoći koja ostvaruje plodnost i blaženstvo. U nama neće biti ni milosti ni svete prisutnost koja dolazi sama od sebe, nekim naravnim putem. Za to se treba izboriti dopuštajući, a i tražeći svim srcem, da nas Bog oplemeni svojim darovima i milošću. Kraljevstva Božjega nema u nama ako ne dopustimo Bogu da u nas posije sjeme kraljevstva koje potom unutarnjom snagom ide prema plodnosti.

Nebesko sjeme sišlo je na zemlju po Isusu. Primimo to sjeme, njegujmo ga i zalijevajmo, ne dopustimo da oko njega izraste korov – čistimo korov, da sjeme Riječi raste. Korov je sve ono što je suprotno nauku Svetoga Pisma i Tradiciji Crkve. S pouzdanjem prihvatimo Isusa – sjeme Božje – i u nama će rasti kraljevstvo Božje unutarnjom zakonitošću. Kraljevstvo nam je darovano, obrađujmo zemlju (svoje srce) da ono u nama raste. Tako ćemo biti pronositelji nebeskog sjemena koje će i u drugima i po drugima donositi svoje plodove života vječnoga. 

MARANATHA


Kao što lahor gasi mali plamen, a veliki raspiruje, 

tako katastrofe gase malu vjeru, 
dok snažna vjera iz njih izlazi ojačana. --------------------------------------------------------------------
Svjetski sabor narodnih katoličkih crkava -  World Council of National Catholic Churches
KATOLIČKA STARA CRKVA U RH - Župa sv. Kristofora, Rab
Crkveni listić ''Znak izabrani''
Odgovara: Mons. Marijan Strunje, župnik
E-mail: zup.sv.kristofora@gmail.com
Mob: 091 443 2333
--------------------------------------------------------------------------------