Church flyer ''The chosen sign'' - Crkveni listić ''Znak izabrani''

Godina: XI                      14. VII. 2024.                                  Broj: 549
Isuse blaga i ponizna srca - moli za nas!
 

Draga braćo i sestre!

Talijanski nadbiskup Carlo Maria Viganò, bivši papin ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama koji je postao poznati kritičar pape Franje, ekskomuniciran je zbog raskola.

Vatikan je u prioćenju rekao da je prelat odbio "priznati i podložiti se" autoritetu pape, te je odbacio "zajedništvo" s članovima Katoličke crkve i njezina autoritativna učenja. Međutim, stvar se može promatrati i obrnuto, jer je baš papa Franjo sa svojom klikom odbacio zajedništvo s članovima Katoličke crkve kad je dopustio blagoslov istospolnih.

Godine 2018. Viganò je objavio dosje pozivajući Franju da podnese ostavku i optužujući papu da je znao za optužbe o zlostavljanju svećenika pripravnika koje je izvršio bivši kardinal iz Washingtona, DC, Theodore McCarrick, te da je propustio djelovati. Vatikanska istraga kasnije je osporila Viganoovu prigovor i oslobodila Franju.

Vatikan je u objasnio da je Vigano ekskomuniciran nakon "izvansudskog kaznenog procesa", iako je nadbiskup rekao da ne "priznaje legitimitet" procesa.

Nedavno je nadbiskup rekao da Franjin izbor za papinstvo treba smatrati "ništavnim" i optužio papu za "krivovjerje i raskol".

Optužio je papu da podupire "klimatsku prevaru" i kritizirao ga zbog podrške vakcinama protiv Covid-19 i promicanja "inkluzivne, imigracijske, ekološki održive i gay-friendly" crkve.

Nakon Viganoova poziva papi na ostavku iz 2018., nekoliko je biskupa u SAD-u izdalo izjave podrške nadbiskupu.

Neki su nadbiskupa prošlih godina smatrali učinkovitim diplomatom i službenikom. "Ne znam što se dogodilo", rekao je nedavno o sada ekskomuniciranom nadbiskupu kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svete Stolice.

Vatikan je rekao da je Vigano obaviješten o ekskomunikaciji.

Bilo kako bilo, šizma se u Rimokatoličkoj crkvi ne događa toliko dramatično kao 1054., kad su se papa i patrijarh međusobno izopćili i proklinjali, nije se dogodilo da netko spali vatikanske dokumente, poput Martina Luthera koji je 1520. javno spalio papinsku bulu kojom mu je zaprijetila ekskomunikacija. No može se povući paralela s velikom šizmom Crkve Zapada (1378 -1417) zbog političkih i crkvenih sukoba, kad su se birali istovremeno pape po strankama i pretenzijama, zbog dubokog razdora unutar Katoličke crkve i velikog nezadovoljstva u puku, pa je tako Sveta Katarina Sienska jednom papi odrješito očitavala katalog njegovih grijeha. I tada su se digli vjernički glasovi, a šizma se danas očituje tihim egzodusom (ili javnom ekskomunikacijom) upravo najosvještenijih i najzauzetijih vjernika. U tom smislu možemo reći da je šizma na djelu – što će potpisati i pastoralni teolozi, koji odanost Crkvi ne čitaju iz nacional-masovnih (poganskih) vjerskih manifestacija, nego iz djela u praktičnom, svakodnevnom životu.

 

Obavijesti  
- Sv. Misa nedjeljom u 18 sati u crkvi sv. Kristofora.
- Kroz tjedan u Bogoslužnom prostoru Uznesenja Presvete Bogorodice u dogovoru s župnikom.
- Posjet obiteljima u dogovoru s župnikom.
- Sv. ispovijed pola sata prije sv. Mise ili u dogovoru s župnikom. 

 

 

 Kršćanski podsjetnik 
Propale crkve sa propalim klerom, koji su izdali, neka se vrate pravom nauku Isusovom i tradicijskoj praksi crkve:
"Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.''
(Mk 6, 11) 

 

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

 

Prvo čitanje:  Am 7, 12-15 Idi, proroče, k narodu mojemu! 

Čitanje Knjige proroka Amosa 

U one dane: Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: ''Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.'' Amos odgovori Amasji:

''Nisam ja prorok
ni proročki sin,
nego stočar i gajitelj divljih smokava.
Ali Gospodin me uze od stada
i Gospodin mi reče:
’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’ ''
 
Riječ Gospodnja

  

Otpjevni psalam:  Ps  85, 9ab.10-14

Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. 

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 

 

 

 

Drugo čitanje: Ef 1, 3-14 U njemu nas izabra prije postanka svijeta. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima 

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji. 

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje:  Mk 6, 7-13 Poče ih slati. 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

U ono vrijeme:

Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.

I govoraše im: ''Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.''

Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. 

Riječ Gospodnja

  

Razmišljanje uz Evanđelje / Post illa verba textus   

Draga braćo i sestre!

Sin je Božji doživio neuspjeh u nazaretskoj sinagogi zbog ljudskih predrasuda koje su im zatvorile oči duha, zatvorile su im srce. Ali bez obzira na nazaretsku nedostojnost, Gospodin Isus nije prestao poučavati. On nastavlja ići selima i poučavati. Svoje učenike poslao je propovijedati objašnjavajući im način kako da to čine. Šalje ih u parovima po dvoje kako bi se time očitovalo svjedočanstvo onoga koji ih šalje, odnosno da se vidi kako ne govore u vlastito nego u Isusovo ime. Učenici dakle ne govore svoje nego prenose Isusovo naučavanje u kojem su opunomoćeni i u čudesima, stoga oni imaju vlast nad zlim duhovima (nečisti duhovi). Protjerivanje sotonske vlasti (istjerivanje zloduha) jasan je smjer Isusova uvođenja pobjede u ovaj svijet. Takvo protjerivanje suprotstavljenih sotonskih sila Isus će navijestiti dvanaestorici kao njihov zadatak.

Gospodin, a onda i njegovi učenici, oslobađaju od vlasti Sotone i naviještaju kraljevstvo i vlast Božju. Ljudi su pozvani služiti dobru, obratiti se, pokajati se, ostaviti stari način života i razmišljanja, predati se u ruke Božje, vjerovati Bogu.

 

Učenici ne smiju nositi s sobom ni kruha, ni torbe ni novca o pojasu, nego samo štap, sandale, i jedna haljinu. Drugim riječima, Isus traži potpuno povjerenje u vodstvo Duha Svetoga i provođenje misije navještaja Isusove riječi potvrđene silom vlasti nad demonima.  Učenici se trebaju osloniti na gostoljubivost onih koji ih primaju i zadovoljiti se prvim smještajem. Ulazeći u kuće apostoli dolaze u dodir sa životom ljudi kojima navješćuju evanđelje, bolje upoznavaju njihovo životno stanje i s njima se solidariziraju.

Isus govori o mogućnosti i da njegovi učenici ne budu primljeni. U tom slučaju učenici ne smiju jednostavno otići nego trebaju učiniti jednu proročku gestu: otresti prah ispod svojih nogu. Tim činom oni jasno poručuju da će oni koji ih odbijaju snositi ozbiljne posljedice svoga stava. Odbiti Isusove apostole znači odbiti samoga Isusa. Stoga je njihov čin otresanja prašine s nogu zapravo njihova posljednja (ne prva!) poruka onima koji ih ne primaju. Tek nakon što su iscrpili sve druge načine, učenici trebaju posegnuti za tom rigoroznom gestom koja bi mogla biti posljednja prilika da se oni kojima su poslani trgnu iz svoje tvrdokornosti.

Za razliku od Isusa koji je u Nazaretu jedva koga mogao ozdraviti, dvanaestorica su u svom djelovanju imali velikog uspjeha. Istjerali su mnoge zloduhe i ozdravili mnoge nemoćike. Taj uspjeh predoznačuje kasnije djelovanje učenika koji poslije Isusova uskrsnuća naviješju evanđelje po čitavom svijetu.

U ovom trenutku kada ih Isus šalje propovijedati i izgoniti zloduhe, učenici su tek na pola puta svoga hoda za Isusom. Otajstvo uskrsnuća za njih je samo ideja koju do samoga događaja i susreta s uskrslim Isusom neće potpuno razumjeti. Isus šalje učenike propovijedati dok su još na putu i dok još sve ne shvaćaju i ne razumiju, što znači da se poslanje propovijedanja evanđelja na koje je pozvan svaki Isusov učenik izvršava istodobno s vlastitim napredovanjem u nasljedovanju evanđelja. Vlast propovijedanja i istjerivanja zloduha koju Isus daje svojim učenicima nije povezana sa završetkom procesa njihova hoda za Isusom nego spada u njegov sastavni dio.

Kad se oni vraćaju da ga izvijeste o svom djelovanju doznajemo da se Isus za to vrijeme povukao u osamu. Isus ne djeluje paralelno sa svojim učenicima. On djeluje preko njih. Ta metoda Isusova djelovanja u svijetu vrijedi i danas, a uspjeh njegovih učenika ovisi o njihovu pridržavanju njegovih uputa.MARANATHA


Kao što lahor gasi mali plamen, a veliki raspiruje, 

tako katastrofe gase malu vjeru, 
dok snažna vjera iz njih izlazi ojačana. --------------------------------------------------------------------
Svjetski sabor narodnih katoličkih crkava -  World Council of National Catholic Churches
KATOLIČKA STARA CRKVA U RH - Župa sv. Kristofora, Rab
Crkveni listić ''Znak izabrani''
Odgovara: Mons. Marijan Strunje, župnik
E-mail: zup.sv.kristofora@gmail.com
Mob: 091 443 2333
--------------------------------------------------------------------------------