Events - Događanja
                                                                                                            
MARIJAN STRUNJE PRIMIO TITULU MONSINJORA  / MARIJAN STRUNJE RECEIVED THE TITLE MONSIGNOR

 Mons. Marijan Strunje

24.10.2023. 

Milošću Božjom, nadbiskup Leonardo Beg podijelio je Marijanu Strunji počasnu titulu monsinjorata kao izraz prepoznavanja ustrajnosti i zalaganja za Katoličku Staru Crkvu. Neka ova počast bude dodatnim poticajem za angažman i plodonosno djelovanje na spasenje duša.

By the grace of God, Archbishop Leonardo Beg gave Marijan Strunji the honorary title of monsignor as an expression of recognition for his perseverance and advocacy for the Catholic Old Church. Let this honor be an additional incentive for engagement and fruitful action for the salvation of the soul.OBAVIJEST O LAŽNOM KARDINALU /  NOTICE OF FALSE CARDINAL 
Prethodno dugo djelovao kao lažni rimokatolički svećenik / previously worked as a false Roman Catholic priest for a long time

 

Iz mlađih dana, dok se predstavljao kao franjevac - polaže ruke na rimokatoličkog svećenika


22.10.2023. 

Starokatolička regija sv. Kristofora i unutar nje Katolička stara crkva, ograđuje se od svih djelovanja gospodina Luke Kovačevića, koji je kroz period od lipnja do listopada o. g. dovodio u zabludu vjernike i kler, prezentirajući se kao rimokatolički kardinal i biskup. Nakon što je svojim ponašanjem počeo buditi sumnju izvršena je provjera, te se pokazalo da nije rimokatolički kardinal (in pectoris) niti biskup, da su dokumenti koje je prikazivao falsificirani (doktorat teoloških znanosti s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu kao i dokument o biskupskoj posveti i imenovanju kardinalom. Navodno je rođen 25. 4. 1988. (pravi datum rođenja je 25. 4. 2002). Ispostavilo se da je u prošlosti dugo vremena obmanjivao rimokatoličku crkvu gdje je djelovao kao rimokatolički svećenik. Slučaj je prijavljen Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Katolička Stara Crkva ograđuje se i poništava sve potvrde koje su mu bile dane. 

Old Catholic region of St. Cristopher, and within it the Catholic Old Church, fences itself off from all the actions of Mr. Luka Kovačević, who misled the faithful and the clergy during the period from June to October this year, presenting himself as a Roman Catholic cardinal and bishop. After his behavior began to arouse suspicion, a check was carried, and it turned out that he was not a Roman Catholic cardinal (in pectoris) nor a bishop. The documents he presented were falsified (doctorate in theological sciences from the Roman Catholic Faculty of Theology in Zagreb, as well as document of episcopal consecration and appointment as cardinal). He was allegedly born on April 25, 1988. (real date of birth is April 25, 2002). It turned out that in the past he had been deceiving the Roman Catholic Church for a long time, where he acted as a Roman Catholic priest. The case was reported to the State Attorney General of the Republic of Croatia.  The Catholic Old Church fences itself off and cancels all the certificates it gave him.

Večernji list: Maloljetnik se bavio egzorcizmom, predvodio (rimokatoličke) svete mise, sprovode...


https://www.vecernji.ba/vijesti/maloljetnik-se-bavio-egzorcizmom-predvodio-svete-mise-sprovode-1293928

PROVJERENO: Maloljetnik, lažni egzorcist

https://www.youtube.com/watch?v=XMPgVRCPY20


Falsificirani doktorat KBF-a u Zagrebu s namjerno navedenom krivom godinom rođenja.
Falsificirana potvrda o imenovanju za kardinala s namjerno navedenom krivom godinom rođenja.Životopis - prepravljen za obmanu.Don Marijan Strunje, kancelar
Rev. Marijan Strunje, chancellorMARIJAN STRUNJE MAGISTRIRAO TEOLOGIJU / REV. MARIJAN STRUNJE BECAME MASTER OF THEOLOGY6.7. 2023. 

Don Marijan Strunje, nakon višegodišnjeg truda i požrtvovnog zalaganja postao je magistar svete teologije pri Katoličkoj bogosloviji. Rad pod nazivom Ortodoksni starokatolicizam i militantni rimokatolicizam - Rab, 2009 - 2023. / neki događaji i akteri, izradio je pod vodstvom mentora dr. Stjepana Murgića. Čestitamo don Marijanu na ostvarenom velikom cilju! 

6. July 2023.

Rev. Marijan Strunje, after many years of hard work and self-sacrificing commitment, became a Master of Sacred Theology at the Catholic Seminary. The work entitled Orthodox Old Catholicism and Militant Roman Catholicism - Rab, 2009 - 2023 / some events and actors, was written under the guidance of mentor Dr. Stjepan Murgić. We congratulate rev. Marijan on achieving a great goal!


TIJEK PASTORALNIH ZBIVANJA / COURSE OF PASTORAL EVENTS

2.6. 2023. 

Crkvene aktivnosti odvijaju se redovito u sakramentalnom smislu. Ovogodišnja sveta krizma kao i prethodna podjela sakramenta sv. pričesti, kako maloljetnim vjernicima tako i već zrelim vjernicima koji su pristupili,  jasno nam pokazuju milosno djelovanje Duha Svetoga. To se također uočava u misijsko-pastoralnom smislu kroz  kontakte i razgovore s bogoslovnim kandidatima u zemlji i inozemstvu. 

2. June 2023.

Church activities take place regularly in a sacramental sense. This year's holy confirmation, as well as the previous distribution of the sacrament of St. communions, both for minor believers and already mature believers who have joined, clearly show us the gracious action of the Holy Spirit. This is also observed in the missionary-pastoral sense through contacts and conversations with theological candidates in the country and abroad.
PATER JANKO ŠTAMPAR KR, PRIOR (1950 - 2023) 

25.3.2023. 

U noći s petka na subotu (24. na 25. ožujka) u UKC-u u Ljubljani preminuo je prior rimokatoličkog teutonskog (križarskog) reda za Sloveniju i dugogodišnji župnik u Velikoj Nedelji, P. JANKO ŠTAMPAR. 


Rođen je 21. prosinca 1950. u Središču ob Dravi. Primjer vjere u obitelji ispunio ga je mislima o svećeništvu, a bliska povezanost s tamošnjim duhovnim pastirima i redovnicima – križarima – dovela ga je do pridruženja redovničkoj zajednici. Prve zavjete u redu položio je 13. rujna 1971., a svečane redovničke zavjete 3. siječnja 1976. Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 1976. zaređen je za svećenika u mariborskoj katedrali.

Nakon ređenja bio je kapelan u Semiču i Metliki (1976. – 1985.). Godine 1985. imenovan je župnikom u Semiču i tu službu obnašao je do dolaska u župu Velika Nedelja, gdje je župnikom imenovan 1. kolovoza 2001. godine. Godine 2003. postao je prior teutonskog reda za Sloveniju i tu dužnost obnašao do svoje smrti.

Zadnjih nekoliko mjeseci bio je bolestan i morao je potražiti liječničku pomoć.

P. Janka Štampara upoznao sam za vrijeme ređenja starokatoličkog svećenika u Mariboru, a čijem je ređenju kao gost naozočio. Ostali smo u prijateljskim kontaktima. Bio je dobar sugovornik koji je razumio ekleziološka i pastoralna pitanja Crkve... Nadasve je bio blag čovjek.

Dragi p. Janko, neka Te Gospodin nagradi u vječnosti za sve što si kao svećenik, redovnik i redovnički poglavar učinio za rast kraljevstva Božjega među nama!


+ Leonardo Beg
biskup slovenske starokatoličke crkveBOJAN ŠOBER OBRANIO DOKTORSKI RAD


24.3.2023. 

U konferencijskoj dvorani Karolina, hotela Bonavia u Rijeci, pod mentorstvom prof. dr. Leonarda Bega, Bojan Šober obranio je doktorski rad na temu ''Mozartov Requiem kao teološki govor''. Wolfgang Amadeus Mozart, čudo je od djeteta koje je postalo jedan od najvećih kompozitora i glazbenika zapadne kulture...

 

BOJAN ŠOBER rođen je u Rijeci gdje je diplomirao engleski jezik na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Rijeci. Studira pjevanje u Italiji (Conservatorio di musica “G. Tartini” u Trstu i Conservatorio di musica “C. Pollini” u Padovi). 1982. godine završava specijalizaciju u Teatro alla Scala iz Milana (Centro di Perfezionamento per Cantanti Lirici). Godine 1996. magistrira na Visokoj školi za glazbenu umjetnost “Ino Mirković” po licenci moskovskog konzervatorija „Petar Iljič Čajkovski“ u Lovranu. Kao dvadeset i dvogodišnjak debitira u HNK Zagreb u Puccinijevoj operi “La Bohéme” a tijekom njegove karijere samostalnog umjetnika nastupa na svim opernim pozornicama bivše države (Rijeka, Zagreb, Osijek, Split, Ljubljana, Beograd, Skopje…) pjevajući glavne uloge svog baritonskog faha. Od mnogobrojnih samostalnih nastupa u inozemstvu (Italija, Njemačka, Rusija, Ukrajina, Danska, Češka, Austrija, Japan, U.S.A., Kanada, Australija, Švicarska…) posebice treba izdvojiti one u najprestižnijem kazalištu na svijetu - Teatro alla Scala iz Milana, Parme, Torina, San Rema, Alessandrije, Mississauge, Kijeva, Brna, Trsta…

Pjeva pod ravnateljskom palicom velikana poput: Lovre von Matačića, Eduarda Mullera, Riccarda Chaillya, Wladimira Delmana, Kazushi Onoa, Nikše Bareze… snima video-operu Nikola Šubić Zrinjski, snima na razne nosače zvuka: 1998. godine CD sa Moscow Great Hall Symphony Orchestra iz Moskve (Rusija) s dirigentom Leonidom Nikolayevim;

2000. godine CD sa Orchestra Sinfonica di Sanremo i dirigentom Fabiano Monicom snima Mozartov «Requiem»; 2004. godine sa portugalskim dirigentom Lobom DVD i CD opere «Seviljski brijač».

Bojan Šober je naslovni predavač Visoke škole iz kolegija solo-pjevanje, operni studij i povijest vokalne umjetnosti, bio je prodekan za nastavu na Visokoj školi za glazbu „Ino Mirković“ 1997.-2000. Od 1996.-1999. je bio ravnatelj Opere i Baleta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci u kojem je 1999. je godinu dana obnašao dužnost v.d. intendanta. Od 2006. do 2010. je bio ravnatelj Festivala Opatija, ustanove u kulturi Grada Opatije. 2022. Godine Gradsko vijeće Grada Rijeke ponovno ga imenuje vršiteljem dužnosti Intendanta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

Tijekom svog umjetničkog rada dobio je mnoge strukovne nagrade:

• Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju glavnu mušku ulogu

• Nagrada „Milka Trnina“

• Nagrada Grada Rijeke za svoj doprinos kulturi Grada.

a od društvenih priznanja svakako su najvažnija:

• Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Predsjednika Republike

Hrvatske za osobite zasluge u kulturi;

• Odličje Reda Talijanske zvijezde i viteški naslov „Cavaliere“ predsjednika Republike Italije Giorgia Napolitana za promociju talijanske opere u svijetu:

• Ambasador dobre volje Lions Clubs Internationala.

Bojan Šober oženjen je za mr. art. Olgu Šober, nacionalnu prvakinju opere i docenticu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i otac tri kćeri: Kristine (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci); mr. sc. Karoline (diplomirala menadžment na ‘Vernu u Zagrebu, a magistrirala Kognitivne znanosti na Sveučilištu u Milanu) i Stefani Šober (dipl. oec. UN - Poduzetništvo i marketing Sveučilišta u Ljubljani). Kao privatni poduzetnik-obrtnik naslijedio je i vodio obiteljski fotografski studio više od 40 godina (Foto & Shop Bojanida Rijeka).

Kao osvjedočeni filantrop posvetio se humanitarnom radu i služenju manje sretnih ljudi. Zajedno sa svojom suprugom Olgom služi svojoj lokalnoj zajednici kao član Lions kluba Rijeka od 1992. godine. Oboje su bili guverneri nacionalnog distrikta Asocijacije i višestruko odlikovani za svoje zasluge. Bojan je bio član Upravnog odbora Lions Clubs Internationala, član Izvršnog odbora zaklade Lions Internationala (LCIF) i Međunarodni direktor te najveće servisne organizacije na svijetu 2008. - 2010.

Od 2004. godine član je Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ kao Zmaj Trsatski III. a od 2016. i zamjenik pročelnika Zmajskog stola u Rijeci.

Bojan Šober je član International Police Association (IPA) i član Hrvatskog časničkog zbora Primorsko-goranske županije a kao sportaš aktivni je strijelac Hrvatskog streljačkog saveza (HSS-a), Streljačkog kluba Protect iz Rijeke te Kluba za praktično streljaštvo Reful. Bojan je licencirani međunarodni streljački sudac za akcijsko streljaštvo USA (IDPA) te licencirani sudac po ISSF (Hrvatskog streljačkog saveza). 2020. godine na Sportskom veleučilištu u Zagrebu je stekao diplomu Trenera streljaštva.

Jedan je od utemeljitelja OSMTH KTI (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani – Knights Templar International), Suverenog vojnog reda hrama jeruzalemskog (26.08.2006.) u kojem je oplašten 2008. godine a 2012. imenovan Velikim časnikom u Velikom prioratu Hrvatske (G.O.T.J.). Godine 2022. dobio je i najveće priznanje Reda te ponosno nosi odličje Velikog križa odnosno (Grand-Croix).

22. listopada 2022. godine Karlo Habsburško-Lotarinški (Karl von Habsburg-Lothringen), carević i nadvojvoda Austrije i Veliki meštar Reda Europskog Sv. Jurja dao mu je počasni naslov Viteza Reda (St. Georges Orden), tog dinastijskog viteškog reda a time i reda kuće Habsburško-Lotarinške, nekadašnje carske i kraljevske kuće Svetog Rimskog Carstva Austrije, Mađarske i drugih nacija.

Napisao je knjigu „Povijest jedne umjetničke obitelji“ čiji nastavak piše. Preveo je niz rituala sa engleskog i talijanskog jezika, preveo Kiplingovu pjesmu „The Mother Lodge“, preveo i prepjevao Mozartovu slobodnozidarsku pjesmu „Zerfliesset heut', geliebte Brüder“ (Ruke naše draga braćo) te snimio himnu VLH koju je uglazbio Ljubo Kuntarić na riječi Bojanove supruge Olge Šober.

… …

 


ŠIRENJE PASTORALNOG DJELOVANJA REGIJE SV. KRISTOFORA NA NJEMAČKU

9.1.2023. 

Milošću Božjom i pastoralnim žarom svećenika don Marijana Strunje, pastoralna djelatnost regije sv. Kristofora proširila se na Njemačku, u Essen. U pastoralnom pohodu kršteno je i krizmano nekoliko osoba, a mnogi su pristupili i sakramentu svete ispovijedi te su očišćeni od grijeha pristupili svetoj misi i pričestili se. Uskoro velečasni Strunje ponovno kreće u posjet zajednici u Essenu. 


PASTORAL ACTIVITY OF THE REGION OF ST. CHRISTOPHER EXPANDED ON GERMANY

January  9, 2023.

By the grace of God and the pastoral zeal of priest Don Marijan Strunje, the pastoral activity of the region of St. Christopher spread to Germany, in Essen. During the pastoral visit, several people were baptized and confirmed, and many received the sacrament of Holy Confession, and having been cleansed of their sins, they attended Holy Mass and received Holy Communion. Reverend Strunje will soon visit the community in Essen again.BISKUP SLOVENSKE STAROKATOLIČKE CRKVE PREUZEO ZAKONSKO ZASTUPNIŠTVO PRED REPUBLIKOM SLOVENIJOM

6.1.2023. 

Biskup Slovenske starokatoličke crkve, msgr. dr. Leonardo Beg, poslije destabilizacije prouzrokovane nedostojnim klerom, nakon završenog procesa preuzeo je zakonsko zastupništvo Slovenske starokatoličke crkve.   Slovenska starokatolička crkva nastavlja svoju službu unutar Svjetskog saveza narodnih katoličkih crkava. 


PROSLAVLJENA SVETKOVINA BOŽIĆA 

26. 12. 2022.

U nedjelju  25. 12. 2022. u crkvi sv. Kristofora, starokatolički nadbiskup Leonardo održao je svečanu božićnu misu. U propovijedi je preporučio novorođenom Sinu Božjem sve ortodoksne starokatoličke vjernike i simpatizere kao i sve ljude dobre volje. Sve što se u ljudskom životu događa ne događa se bez nazočnosti Božje, ukoliko smo mi u tu nazočnost uronjeni preko molitve i svakodnevnog predanja Duhu Svetom. Križevi života ljudskih svoj smisao nalaze u Križu Kristovu, čije rođenje danas slavimo i radujemo se dolasku Gospodnjem zajedno s anđelima i jednostavnim pastirima. Crkva po sebi ne treba biti mjesto pretjeranog medijskog eksponiranja, fotoreportaži i praćenja svih događanja, jer Crkva je hram Duha Svetoga, mjesto mira i spokoja, meditacije i duhovnog razgovora te ju treba čuvati od pretendiranja ka svjetovnim okvirima i profanizaciji. Crkva svoju vrijednost ne dobiva od broja popratnih događaja nego od skrovitog života u Bogu. 
PODJELA SAKRAMENTA PRIČESTI I KRIZME 

26. 11. 2022.

U subotu, 26. 11. 2022. u crkvi sv. Kristofora, župnik Župe sv. Kristofora u Rabu, don Marijan Strunje, podijelio je sakrament svete pričesti te (dozvolom biskupa) sakrament krizme Lovri Ševerdiji. Daljnji rast u vjeri, ufanju i ljubavi neka bude izvor radosti i unutarenjeg zadovoljstva u duhu, te sve dubljeg spoznanja i rasta u Bogu.


PROSLAVLJANA SVETKOVINA SVIH SVETIH 

1. 11. 2022.

U utorak 1. 11. 2022. godine, na svetkovinu Svih Svetih, biskup Katoličke Stare Crkve, mons. Leonardo Beg održao je sv. Misu u crkvi sv. Kristofora u 18.00 sati. Okupljenim vjernicima u propovijedi je osobito naglasio da su sveci bili ljudi poput nas, slabi i ograničeni, ''obični'' i '' svakodnevni'', ali su ulagali truda da nadvladaju svoje ljudske slabosti, a kada u tome ne bi uspijevali, milost Božja nadomještala bi nesavršenosti ljudske naravi. Razmatramo ih na današnji dan u nebeskoj slavi i vječnom blaženstvu kojeg su postigli u Bogu. Oni Bogu nisu ništa pretpostavili, zato su sada nagrađeni gledanjem Boga, postali su u najizvrsnijem smislu slika Božja, ostvarena stvarnost onoga što su na zemlji živjeli kao skicu i nacrt onoga što sada jesu.  Općinstvo svetih zajednica je blaženih duhova koji nas zagovaraju pred prijestoljem Božjim, zajednica onih potpunih ostvarenika kojima je sasvim stalo do uspjeha svakoga od nas, do našega spasenja, do naše realizacije u  Bogu po Kristu Gospodinu.  Ostvariti se u Gospodinu ostaje cilj zemaljske vojujuće Crkve koja putuje prema proslavljenoj Crkvi Svih Svetih u nebeskom Jeruzalemu. 


MILAN ŠKROBAR I VEDRAN OBUĆINA ANATEMIZIRANI 

15. 10. 2022.

Bivši svećenici Milan Škrobar i Vedran Obućina anateminirani su iz Katoličke Stare Crkve i Svjetskog sabora narodnih katoličkih crkava 15. listopada 2022. godine zbog ustrajnog djelovanja suprotnog tradicionalnom katoličkom nauku. ODRŽANA MISA ZADUŠNICA ZA PROF. DR. ŽELJKA JEŽA 

8. 8. 2022. 

U subotu, 6. 8. 2022. u crkvi sv. Kristofora u Rabu, patrijarh Leonardo održao je Misu zadušnicu za pokojnog Prof. Dr. Željka Ježa. Kao konzultor Dr. Jež dao je izuzetan doprinos cjelokupnom crkvenom planiranju i djelovanju. Zahvaljujemo Svemogućem Bogu na takvoj veličini kakva je bio pokojni Željko. Neka Kristova otkupiteljska ljubav zasja na Željku, da se u nebeskom Jeruzalemu vječno raduje na gozbi Jaganjčevoj. IN MEMORIAM

PROF.  DR. ŽELJKO JEŽ

21. 5. 1951. – 31. 7. 2022.

 


1.8.2022.

Napustio nas je Prof. Dr. Željko Jež! Iznenada! Iako je već duže bolovao, što lakše-što teže, u posljednje vrijeme intenzivno. Ništa se ne događa bez odobrenja Božjega. 31. kolovoza 2022. bio je posljednji Željkov dan na ovoj zemlji, sada on nastavlja život u vječnosti. Neka ga blagoslovi Svemogući Bog, neka ga prime anđeli nebeski i odvedu u sveti grad Jeruzalem.

Prof. Dr. Željko Jež dao je nesaglediv doprinos nastajanju Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda, a kasnije i oblikovanju Narodne katoličke regije sv. Kristofora. Njegovi odmjereni savjeti, oštoumne misli i bazična mudrost odavali su vrsnu osobnost uvijek spremnu da pomogne u crkvenim pitanjima i da dade prikladan savjet u pravo vrijeme. U tom smislu odlazak Prof. Željka Ježa je nenadoknadiv. Katolička bogoslovija odužila mu se počasnim doktoratom 18. svibnja 2020 godine, čime se htjelo, barem do neke mjere, uzvratiti obilnom doprinosu kojeg je dao Prof. Dr. Željko Jež.  

Kao profesor germanistike i slavistike prevodio je tekstove, međutim, nakon teškog srčanog udara njegovo se zdravstveno stanje potpuno promijenilo, ali zato duhom nije klonuo. Kad je obolio imao je najprije teški infarkt srca - anteroseptalni -  koji je razorio čak 63% srca. Operirali su ga u klinici "Sveta Magdalena" kod Krapinskih Toplica. Nije bilo nekih šansi da ću preživjeti. Međutim, preživio je s četiri premosnice, što je jako teško. Samo duhom nije pao. Nosio je svoju tešku bolest stoički, pretrpio je premnogo. Sada će od Gospodina konačno dobiti odgovor na sva teška pitanja o smislu egzistencije bolešću opterećenog organizma. U Kristu će naći utjehu i nagradu za sve što je pretrpio, to je izvan svake sumnje! 

Obitelji izražavamo iskrenu sućut.

Dragi Profesore, hvala Vam na svemu! Neka Vam je vječna hvala i slava!

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila njemu! 

Počivao u miru Božjem!

+ Leonardo, patrijarhIN MEMORIAM - academic JAKŠA FIAMENGO
IN MEMORIAM - akademik JAKŠA FIAMENGO 

28.12.2018.


In Memoriam
Akademik JAKŠA FIAMENGO
26. XI. 1946. – 27. XII. 2018. 

Goodby to dear friend Jakša, the poet, academic, writer, journalist. Good luck on the other side, where the light never fades. God bless you in Christ Jesus!
Pozdrav dragom prijatelju Jakši, pjesniku, akademiku, književniku, novinaru. Sretno ti bilo s druge strane, gdje svjetlost nikad ne zalazi. Bog te blagoslovio u Kristu Isusu!     
X  msgr. Leonardo Beg