Events - Događanja                                                                                                            PROSLAVLJEN SVETI KRISTOFOR 

ZAŠTITNIK ORTODOKSNE STAROKATOLIČKE PROVINCIJE28.7.2021.

U gradu Rabu, u crkvi sv. Kristofora, svetom misom je 25. srpnja u popodnevnim satima proslavljen sveti Kristofor, zaštitnik Ortodoksne starokatoličke provincije sv. Kristofora, autokefalne crkve unutar Starokatoličke patrijaršije.

Sveti Kristofor je ujedno i jedan od zaštitnika otoka Raba. Slave ga kao sveca i istočna i zapadna crkva, pa stoga i starokatolici. Kristofor je položio život za Krista u Liciji, 250. godine. Jedan natpis svjedoči da je njemu u čast 452. godine u Kalcedonu podignuta crkva. Jedna od legendi o sv. Kristoforu kaže da je bio mladi div koji je htio služiti najmoćnijem gospodaru. Stoga je najprije služio kralju, pa onda caru, a potom i đavlu, no kad je vidio kako se đavao boji raspela, poželio je služiti Kristu kao najjačem Gospodaru. Neki ga je pustinjak poučio u vjeri, pa je postao kršćanin. Nastanio se pokraj rijeke da bi tako mogao pomagati putnicima pri prelasku. Jedne ga je noći probudio dražestan dječji glasić i zamolio da ga prenese preko rijeke. S lakoćom je Kristofor stavio dječačića na ramena, ali kad je počeo koracati prema drugoj obali rijeke, teret je bivao sve teži te ga je upitao: Zašto si tako težak? A dječak je odgovorio: “Jer nosim grijehe cijelog svijeta”. Bio je to sam Isus
CELEBRATION OF THE PATRON OF THE PARISH 
PROSLAVA PATRONA ŽUPE 
5.7.2021.

In the parish of Saints Cyril and Methodius in Rijeka, the memorial of the patron saint of the parish, the Holy Brothers Cyril and Methodius, co-patron saint of Europe, was solemnly celebrated with Holy Mass. On that occasion, the pastor, Father Vedran Obućina, sanctified two icons of St. Cyril and Methodius, which he brought from Macedonia.

U riječkoj župi svetih Ćirila i Metoda svetom misom je svečano proslavljen spomendan zaštitnika župe, svete Braće Ćirila i Metoda, suzaštitnika Europe. Tom prilikom je župnik, otac Vedran Obućina, posvetio i dvije ikone sv. Ćirila i Metoda koje je donio iz Makedonije. 

40. OBLJETNICA UKAZANJA KRALJICE MIRA U  MEĐUGORJU

23.6.2021.

Sjetimo se i častimo 40. obljetnicu ukazanja Kraljice Mira u Međugorju. Na brdu Crnica, na predjelu zvanom Podbrdo 24. lipnja 1981. šestero mladih iz župe Međugorje ugledalo je bijelu pojavu s djetetom u naručju. Iznenađeni i prestrašeni, nisu joj pristupili bliže. Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović prije točno 40 godina u malenom hercegovačkom selu Međugorju vidjeli su Blaženu Djevicu Mariju. Kao i svake godine 24. lipnja 1981. slavio se blagdan sv. Ivana. Mirjana Dragičević i Ivanka Ivanković odlučile su provesti popodne u šetnji i razgovoru. Ivanki je samo dva mjeseca ranije umrla majka. Djevojke su se prvo zadržale u posjetu jednoj od tetki, rekavši joj da Vicki, ako je vidi, kažu kamo su otišle u šetnju. No, kada se vratila u selo, rečeno joj je da su joj Mirjana i Ivanka poručile da krene prema Perkuši, gdje je čekaju, te je Vicka krenula za njima. No Mirjana i Ivanka odlučile su ići natrag u selo. I tom trenutku Ivanka je osjetila da treba pogledati prema brdu, vidjela je ženu odjevenu u sivu dugu haljinu, a na glavi je imala veo i krunu od zvijezda. Držala je dijete i stajala na oblaku. Dijete je bilo pokriveno velom koji bi povremeno otkrivala. Cijelo vrijeme dozivala ih je da dođu bliže. Uzdajmo se u Blaženu Bogorodicu Mariju koja je i u Međugorju na sasvim poseban način objavila svoju blaženu prisutnost. Neka nas Bogorodica vodi svome Sinu Isusu, neka nas pomaže na našem životnom putu i bude nam moćna zagovornica kod Oca nebeskoga!INTERRELIGIOUS RELATIONS FOR PEACE MEĐURELIGIJSKI ODNOSI ZA MIR


23.6.2021.

In May and June, Father Vedran Obućina visited Macedonia, where he researched interreligious relations for peace. After clashes between ethnic Macedonians and Albanians in 2001, Macedonia decided to launch interfaith peacebuilding, but with varying degrees of success. Father Vedran conducted talks on this topic, but also on the relations between the Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher with the Macedonian Orthodox Church, the Islamic Community, the Roman Catholic Church, the Evangelical Methodist Church and the Jewish Community and visited churches, mosques and monasteries in Skopje, Tetovo, Debar, Ohrid, Prilep, Bitola and Strumica. 

U svibnju i lipnju otac Vedran Obućina boravio je u Makedoniji, gdje je istraživao međureligijske odnose za mir. Makedonija je nakon sukoba između etničkih Makedonaca i Albanaca 2001. godine odlučila pokrenuti međureligijsko mirotvorstvo, ali s različitim uspjesima. Otac Vedran je obavio razgovore na tu temu ali i o odnosima između Ortodoksne starokatoličke regije sv. Kristofora s Makedonskom pravoslavnom crkvom, Islamskom zajednicom, Rimokatoličkom crkvom, Evanđeosko-metodističkom crkvom te Židovskom zajednicom i posjetio je crkve, džamije i manastire u Skopju, Tetovu, Debru, Ohridu, Prilepu, Bitoli te Strumici.

PRVA SVETA PRIČEST

6.6.2021. 

Župnik Katoličke stare crkve - župe sv. Kristofora u Rabu, don Marijan Strunje, podijelio je sakrament prve svete pričesti Ivanu Lušiću Čehaku, na sv. Misi koja je započela u 10 sati u crkvi sv. Kristofora u Rabu. Sveta pričest - euharistija - veličanstveni je znak Božje blizine i ljubavi po kojoj na poseban način ulazimo u zajedništvo s Bogom. Po tom zajedništvu već sada imamo predokus buduće nebeske slave po zaslugama Kristovim. Neka našega prvopričesnika, kao i one prethodne i one buduće, čuva sila blagoslova Božjega. 


HANS KÜNG IN MEMORIAM18.5.2021.

Dana 6. travnja 2021. umro je u Tübingenu Hans Küng u 93. godini života. Bog mu je podario dug, plodan i buran životni put. Još kao mladi svećenik došao je u sukob s Crkvom. Današnji mas-mediji ga nazivaju katoličkim disidentom. Njegova zasluga je u tome što je sa svojim djelima poput ''Biti kršćanina''  približio vjeru i komunističkom svijetu. Prihvaćali su ga i anticrkveni ljudi. Studenti su u njegovim smjelim idejama vidjeli put dijaloga i suživota. Bio je rječit te ostvario golemi I poticajan spisateljski rad. Strast za teologijom budila je smjelost njegovih ideja i otvorenost duha. Predavao je i održavao tribine između ostaloga i u Freiburgu u Njemačkoj gdje su nazočili i teolozi poput Karla Rahnera, Ivana Ilića, Johanna Baptista Metza i drugi. 

Hansova predavanja o npr. o Tridentinskom saboru i njegova omiljena tema o opravdanju otkrivala je i neke njegove slabosti – olako je prelazio preko pravih pitanja i tražio način kako napasti Crkvu. Posebno je napao pokretača Tridentskoga sabora papu Pavla III. koji je u mladosti vodio raskalašen život. Slušatelji bi nakon toga znali provocirati s pitanjima tako da bi njegovo predavanje znalo izgubiti pravi smisao. Nije ni čudo da je poznati protestantski teolog Karl Barth rekao da, ako je katolički nauk o milosti i opravdanju onako kako ga Küng predstavlja, i on katolik. Küng nije uživao simpatije Njemačkih katolika. Za mnoge je išao predaleko u prihvaćanju protestantskih učenja. 

Izražavao je simpatije za jugoslavenski oblik komunizma i za radove Predraga Vranickoga o marksizmu. Kasnije je dolazio u Dubrovnik. 

Svi napori kardinala Šepera i njegova kolege Ratzingera kasnije pape Benedikta XVI. nisu donijeli pomirenje. Küng se sve više udaljavao i stvarao neki svoj nauk. Više je bio cijenjen vani nego kod kuće. Njemački mediji su tek šturo prenijeli vijest o njegovoj smrti. 

Unatoč kontroverzama Küng ostaje uzor predanoga teološkoga radnika strastvenoga u obradi brojnih pitanja vezanih uz vjeru i teologiju. On je kao rijetko tko približio teologiju nevjernicima i protivnicima makar uz cijenu da bude među svojim osuđivan. 

Usp. https://www.ofm-sv-jeronim.hr/promisljanje-fra-josipa-sopte-o-smrti-hansa-kunga/

UTEMELJEN BENEDIKTINSKI RED


17.5.2021.

Dekretom od 5. V. 2021. nadbiskup je utemeljio benediktinski red u Sloveniji. Posvećeni život predstavlja tradiciju bogatstva crkve koju prepoznajemo i podržavamo za sve one koji osjete takav poziv. Benediktinski red je katolički monaški red, osnovao ga je sv. Benedikt iz Nursije 529. u Montecassinu i dao Pravilo (Regula). Prema osnovnom načelu ''moli i radi'' (ora et labora), posvećuju se skrovitu životu u šutnji, molitvi i manualnome radu, kojemu poslije nadodaju škole i intelektualni rad. Prvotni im je razvoj ometan provalom Langobarda, a velik su procvat doživjeli u karolinško doba, kada su postali nositelji crkvene i kulturne obnove. Prvih su stoljeća bili i misionari u pokrštavanju germanskih i drugih naroda. Najveći razvoj i duhovno-reformni pokret ostvarili su u opatiji Cluny (X–XII. st.), od koje se razvila kongregacija mnogobrojnih samostana. Značajan je prinos benediktinaca europskoj kulturi u širenju pismenosti (škole), znanosti i književnosti (prepisivanje knjiga, pisci i znanstvenici), te razvoju poljodjelstva i obrtništva. Samostani su isprva bili samostalne jedinice, poslije su se udruživali u kongregacije. Iz Benediktova reda nastale su reformirane grane: cisterciti, kamaldoljani, kartuzijanci, trapisti i dr. Ženski red benediktinki osnovala je, prema predaji, Benediktova sestra Skolastika. U mnogim zemljama Europe i Amerike postoji približno po 300 muških i ženskih samostana.
NADBISKUP POHODIO FRATRE U ČAPLJINI 


 mons. Leonardo i fra Bonifacije

10.5.2021.

Kao hodočasnik Kraljice Mira u Međugorju, nadbiskup mons. dr. Leonardo Beg na svom putu pohodio je fratre u Čapljini i zadržao se u ugodnom razgovoru o svim aktualnim pitanjima. Iz prve se ruke uvjerio kako žive fratri i vjernici u Čapljini te zazvao na sve Božji blagoslov, obećavši ponovni posjet. 

PODCAST T-Studio #6 - Nadbiskup pohodio fratre u Čapljini

https://www.youtube.com/watch?v=jCKhjj72Dlc&t=2sUSKRSNA PORUKA NADBISKUPA METROPOLITE STAROKATOLIČKE REGIJE

 

Draga kršćanska braćo i sestre,

pred Tajnom Isusa Krista ljudska duša doživljava stav priznanja i poklonstva, te ujedno biva iznutra pokrenuta na meditiranje te Tajne, reći će Malcolm Muggeridge, u svojoj knjizi Isus, čovjek koji živi. Neusporedivost i nadmoćnost Isusove osobe nad svim drugim pojavama u povijesti čovječanstva ostaje vječna, unatoč oporbama i protimbama kršćana i nekršćana. Zahvaćenost Isusovom osobom i pojavom nadvisuje sve podjele i uvodi nas u priznanje te Tajne.

Tragičnost Isusove pojave i života je u tome što svijet još nije mogao spoznati niti uvidjeti ono što mu je Isus donio i ponudio. Čovječanstvo je tisućljećima i stoljećima, iz naraštaja u naraštaj, vapilo za spasenjem i oslobođenjem, ali u trenutku kada se ono pojavilo, ljudi ga nisu prepoznali niti prihvatili. Na svakoj stranici evanđelja čita se to nerazumijevanje i okoline i učenika tajne Isusove osobe. Veliki je petak stoga bio neizbježna zbilja i posljedica Isusova života, nastupa, poslanja i zahtjeva.  Tajnu Isusove osobe mogli su uočiti samo oni koji su gledali dublje, ispod površine, ispod buke i varljivosti zemaljskoga privida. Takvi znaju da je Bog uvijek tu, da su nebesnici tu, bez obzira što se oko nas događalo.

Boga u pravilu nalazimo ulazeći u svoje vlastite dubine, u svoju dušu. Međutim, ponekad nas On i nebesnici posjete sasvim nespremne, nepripremljene. Urezao mi se u pamćanje trenutak mojega osobnog rasvjetljenja koji je odredio svo moje daljnje bogoslovno putovanje. Dogodilo se to sada davne 1993. godine, s vanjske strane rapske katedrale, odnosno kapelice obitelji Zudenigo i Scaffa, na malom proširenju koje iz vana vodi u sakristiju. Na tom proširenju sjedili smo nas petorica te smo molili krunicu. Bila je jesen. Poneki molitelj bi zakašljucao i znalo se dogoditi da mu pritom glas mutira dok se opet ne bi stabilizirao, a što je meni djelovalo vrlo komično. Smijao sam se i već mi je bilo neugodno zbog tog mog nepriličnog smijanja. Kad ono, odjednom – muk, tišina, nema više ničega. Nema više ovoga svijeta – niti vidim niti čujem onako kako je to čovjeku uobičajeno. Ne postoji više ništa osim Bogorodice koja se niotkud stvorila ''ispred mene'', iznutra, u duhu. Riječi ne mogu prenijeti ljubav, milost i zaštitu kakvu sam osjetio uz istovremenu bol, patnju i kajanje zbog moje pripadnosti kolektivu ljudskog roda koji čini zlo u svijetu. Bilo je to istovremeno paralelno proživljavanje nekoliko različitih iskustva. Ne može se opisati neposrednost spoznaje koja je u tom trenutku nastupila kao sveznanje – momentalno i cjelokupno - kozmičko. Povratak ''natrag'', ovdje, bio je usporediv s neopisivim zaglupljivanjem, kao prolaz kroz neki spiralni vrtlog koji na svakoj nižoj spirali rezultira većim primitivizmom. Vratio sam se natrag, ovdje, u ovu dimezniju, nakon jedne ''stotinke'' – nakon blica božanske svjetlosti koji bi, da je duže trajao, bez dvobe rezulitao mojim fizičkim preminućem – ostao sam bez zraka a tijelo mi je snažno fibriliralo dok sam ja silno plakao, na čuđenje četvorice osoba koje su bile sa mnom. Fizičko tijelo, nepripremljeno, vrlo kratko može izdržati snop nebeske sile. I sav taj ''događaj'' ostvario se sasvim bez dublje priprave, bez dublje molitve, kao milost - nezasluženi dar Božji.

I kao što sam se odjednom našao u jednom sasvim drugom svijetu, tako je i s uskrsnućem. Ono je usporedivo s pticom koja izlazi iz jajeta: dok je unutar jajeta to je za nju jedini poznati svijet, sve tajne se za tu pticu kriju unutar tog uskog i ograničenog prostora. Ali kada ptica prokljuca jaje, izlazi u jedan mnogo veći i novi svijet.

Bog te potiče da taj novi svijet upoznaš ulaskom u vlastitu nutrinu. Unutarnji svjet je svijet duše u kojem susrećeš Boga i nebesnike. To iskustvo ne mora biti spektakularno, ali ako je redovno, onda ćeš  vremenom doživjeti nazočnost jedne svete Prisutnosti koja je u tebi i koja nadilazi prostor i vrijeme. Iskustvo Pristutnosti koja te beskrajno ljubi, koja ti se daruje i koja ti se raduje. Prisutnosti koja je nekoć na osobiti način uprisutnila u Isusu iz Nazareta: Prisutnosti zgažene, Prisutnosti mučene i Prisutnosti razapete. Prisutnosti slavno uskrsle, uzašle i proslavljene zdesne Ocu u Presvetom Trojstvu.  Završetkom te neusporedive epopeje Bog po uskrslom i proslavljenom Kristu kroz vječnost definitivno ostaje i Bogočovjek – kao najneposredniji vidljivi izraz Božje ljubavi, kao vječni sakrament ljudskog spasenja.  

Buka svijeta i varljivost privida neka ne omete tvoje svakodnevno putovanje i boravak u unutrašnjost duše koja je hram njegove Prisutnosti.  Ponekad Božju prisutnost osjetimo više, ponekad manje, a ponekad nam se čini da je ni nema. Ali ona je ipak uvijek tu. Taj ''izostanak'' Prisutnosti je za tvoj rast – kao  pedagoški proces duhovnoga sazrijevanja. Ontološki stupanj Božje nazočnosti različit je u grešniku, različit je u čovjeku koji se je ispovjedio, i različit je u svecu. Ono što je najvažnije jest da se obazireš na te posjete, da budeš zahvalan na njima i da ih njeguješ. Ne zaboravi, Bog te posjećuje, svakodnevno.

Nevidljivi Posjetitelj tvoje duše, bio je jasno vidljiv u Isusu Kristu – u prezrenom, popljuvanom, izruganom, izbičevanom, izmučenom i razapetom pravedniku iz Nazareta. Ali Golgota Sina Božjega, našega Gospodina, urodila je plodom: pšenično zrno palo je na zemlju i umrlo te slavno uskrsnulo, donijevši svima nama grešnicima, obilan plod spasenja. Po pšeničnom zrnu euharistije Krist ti je prisutan kao kruh života, kao živi kruh koji je s neba sišao za tebe i tvoje spasenje.  Ne zaboravi, Božja je riječ posljednja, ona je uskrsnuće i život – pobjeda Božja nad patnjom i smrti.

Korumpirane i nepravedne strukture, organizacije i institucije sastavljene od iskvarenih osobnosti koje ne prezaju ni pred čime za vlastiti interes, doći će prije ili kasnije pred nebesko nekorumpirano sudište pred kojim će moći samo nijemo promatrati vlastito strašilo svojega suštinski promašenog života. Propisi, zakoni, običaji i mjerila mogu biti nemoralni i nepravedni. Isus je najsnažnije potresao i uzdrmao postojeće propise, zakone, običaje i mjerila! Bogočovjek - Isus Krist - je kriterij i sudište svijetu! Uskrsli se više ne podvrgava nepravednom sudu svijeta, već dolazi suditi sudovima i presuditi, jer on je krizna i križna točka čovječanstva. Danas nam on izriče valjanu mjerodavnu riječ, mjereći čovjeka ne prema čovjeku, već prema Neizmjerljivom – Bogu. Čovjekova prava mjera jest i može biti samo Bog, ako želi biti čovjek! Uskrsli je zacrtao životnu praksu koja se ne temelji na vlasti, moći, prisili i zakonu, već samo na snazi srca i ljubavi, na nesebičnosti i usmjerenju prema čovjeku kao bratu i Bogu kao zajedničkom cilju i svrsi. Ne zaboravi, Bog sve motri i dobro znade što je u ljudskom srcu.  

Prepoznaj Gospodina u svom srcu, tamo gdje te On posjećuje, ali prepoznaj ga i u svakom bližnjem, osobito onima koji su maleni i potrebiti. Mnogi su ljudi u ova vremena na različite načine doživjeli kolaps života, bilo ekonomski, bilo zdravstveno ili na neki drugi način. Ali iza svih tih zala proviruje zlatna svjetlost zore uskrsnuća, zore života i radosti, potpunog smirenja i blaženosti čiji predokus osjećamo već na ovoj zemlji. Otvori vrata svojega srca uskrslom Gospodinu i tako steci čvrsti temelj unutarnje sigurnosti koja će te sigurno provesti nemirnim morem ovoga života do mirne luke vječnog spokoja u Kraljevstvu nebeskom. Ne zaboravimo njegovih riječi:

Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. (Ivan 11, 25-26)

 Uskrsnuće Kristovo pobjeda je dobra nad zlom; pobjeda svjetla nad tamom; trijumf Božje ljubavi i milosti nad Đavlom.

 Nisi sam!

 Gospodin je s tobom bez obzira na sve!

 Njegova ljubav i nježnost su iznad svih tvojih pogrešaka, promašaja i propusta!

Potrebno je samo da surađuješ s milošću.

Neka tebe i tvoje najmilije obasja životvorno svjetlo uskrslog Gospodina!

 Draga braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Uskrs 2021.

 Primite silu blagoslova Božjega,

X  Oca i  X  Sina i  X  Duha Svetoga!

   

X  LEONARDO

nadbiskup metropolita starokatoličke regije

        generalni tajnik WCNCC

REV VEDRAN OBUĆINA WAS GUEST ON THE RADIO EMISSION OF THE ISLAND OF KRK 
DON VEDRAN OBUĆINA GOSTOVAO NA RADIO EMISIJI OTOKA KRKA

25. 3. 2021.
The parish priest of St. Cyril and Methodius in Rijeka, Commissioner for Ecumenism and Interfaith Dialogue of the Orthodox Old Catholic Province of St. Christopher, Father Vedran Obućina was a guest on March 23, 2021 on the radio show of the Radio Island of Krk "Through the eyes of faith". In the conversation, Father Obućina touched on the work of the parish, the church community in Croatia and in the region of St. Christopher, as well as the peculiarities of Orthodox Old Catholic activity and belief, as an undivided church of the first millennium. Father Obućina emphasized the church's teachings on celibacy (as opposed to Roman Catholic and Orthodox practice), the accepted councils of the undivided church, the forms of worship, as well as the life of the church. In addition to questions about the work of the Catholic Old Church and the parish in Rijeka, the conversation also included the academic work of the pastor of Obućina.
Župnik župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci, povjerenik za ekumenizam i međuvjerski dijalog Ortodoksne starokatoličke provincije sv. Kristofora, otac Vedran Obućina gostovao je 23. ožujka 2021. godine na radijskoj emisiji Radija otoka Krka „Očima vjere“. U razgovoru se otac Obućina dotakao rada župe, crkvene zajednice u Hrvatskoj i na području regije sv. Kristofora, kao i osobitosti ortodoksnog starokatoličkog djelovanja i vjerovanja, kao nepodijeljene crkve prvoga milenija. Otac Obućina je naglasio crkvena učenja o celibatu (nasuprot rimokatoličkoj i pravoslavnoj praksi), prihvaćenim saborima nepodijeljene crkve, oblike bogoslužja, kao i život crkve. Uz pitanja o radu Katoličke Stare Crkve i župe u Rijeci, razgovor je obuhvatio i akademski rad župnika Obućine. 
REV MARIJAN STRUNJE ACQUIRED A BACHELOR'S DEGREE IN PHILOSOPHY 
DON MARIJAN STRUNJE STEKAO BAKALAUREAT U FILOZOFIJI 6. 3. 2021. 
On March 6, 2021, Rev Marijan Strunje, a priest of the Catholic Old Church in Croatia, acquired the canonical professional title of Bachelor of Philosophy at the Catholic Theological Seminary - Faculty of Theological Sciences, defending his bachelor's thesis in front of the commission, on topic: Outlines on the work Confessions and City of God of St. Augustine. We congratulate the new bachelor on this achievement and wish him success in his further studies.
Don Marijan Strunje, svećenik Katoličke Stare Crkve u Hrvatskoj, stekao je 6. ožujka 2021. kanonski stručni naziv bakalaureusa filozofije pri Katoličkoj bogosloviji - fakultetu teoloških znanosti, obranivši pred komisijom bakalaureatski rad: Obrisi na djelo Ispovijesti i O državi božjoj sv. Augustina.  Čestitamo novom bakalaureusu na ovom postignuću i želimo mu daljnji uspjeh u nastavku studija.  
PATRIARCH AUGUSTIN BAČINSKY
20. 10. 1949. - 19. 1. 2021. 
HIS HOLINESS PASSED AWAY 
PATRIJARH AUGUSTIN BAČINSKY
20. 10. 1949. - 19. 1. 2021. 
PREMINULA JE NJEGOVA SVETOST


20. 1. 2021. 


With great sorrow and grief, we announce to all the bereaved that our dear Patriarch Augustin Bačinsky has left us.

Patriarch Augustin Bačinsky was born in Lok, Levice District. After three years, the family moved to the picturesque area of ​​Mala Fatra, Dolná Tižina, where both of his parents come from. After graduating from high school, he served compulsory military service. He studied at the Faculty of Theology of St. Cyril and Methodius in Bratislava and in 1977 he was ordained a priest. Due to disagreement with the obligatory celibacy, he could no longer act and continued his pastoral activity as an old Catholic priest in Brno. He married in 1980. In 1995, he became the founder of the Old Catholic Church in Slovakia as an independent legal entity and a state-recognized church, and a full member of the Ecumenical Council of Churches in the Slovak Republic. In 2002, he participated in the signing of an important treaty between the state and registered churches. He completed his postgraduate studies at the Orthodox Faculty in Prešov, as well as at the Christian Catholic Faculty in Switzerland. On February 8, 2004, Archbishop António José da Costa Raposo ordained him for bishop. He was a member of the Board of Directors of the Ecumenical Council of Churches in Slovakia, Vice President of the International Catholic Bishops' Conference - Union of Catholic Churches. Member of the Government Commission for the Fulfillment of the Treaty between the State and the Churches, President of the Synodal Council and Bishop of the Old Catholic Church in Slovakia and Honorary Canon of the Episcopal Orthodox Mission in Italy. He was elected Patriarch of the World Council of National Catholic Churches  on September 16, 2017, and he performed Holy Service until the last day. May our spiritual father, Patriarch Bačinsky, intercede for us from the Holy Heavens, may he pray for many graces for the churches in the communion of the World Council, to be a source of God's grace, salvation of souls and blessings for all the faithful. Thenk You, dear Patriarch for every good and every blessing that You have bringed to us. 

S velikom tugom i žalošću, javljamo svima ožalošćenima da nas je napustio naš dragi Patrijarh Augustin Bačinsky. 

Patrijarh Augustin Bačinsky rođen je u mjestu Lok, okrug Levice. Nakon tri godine obitelj se preselila u slikoviti kraj Male Fatre, Dolná Tižina, odakle potječu oba njegova roditelja. Nakon završene srednje škole odslužio je obvezni vojni rok. Studirao je na Bogoslovnom fakultetu sv. Ćirila i Metoda u Bratislavi i 1977. godine zaređen je za svećenika. Zbog neslaganja s obveznim celibatom više nije mogao djelovati te nastavlja pastoralnu aktivnost kao starokatolički svećenik u Brnu. Oženio se 1980. godine. 1995. postao je osnivač Starokatoličke crkve u Slovačkoj kao neovisne pravne osobe i državno priznate crkve te punopravne članice Ekumenskog vijeća crkava u Slovačkoj Republici. 2002. godine godine sudjelovao je u potpisivanju važnog ugovora između države i registriranih crkava. Poslijediplomske studije završio je na  Pravoslavnom fakultetu u Prešovu, kao i na Kršćansko-katoličkom fakultetu u Švicarskoj. Dana 8. 2. 2004. godine nadbiskup António José da Costa Raposo zaredio ga je za biskupa. Bio je član Upravljačkog odbora Ekumenskog vijeća crkava u Slovačkoj, zamjenik predsjednika Međunarodne katoličke biskupske konferencije - Unije katoličkih crkava. Član vladinog povjerenstva za ispunjenje Ugovora između države i crkava, predsjednik Sinodalnog vijeća i biskup Starokatoličke crkve u Slovačkoj i počasni kanonik Biskupske pravoslavne misije u Italiji. Za Patrijarha Svjetskog sabora narodnih katoličkih crkava izabran je 16. 9. 2017. godine te je vršio svetu službu do posljednjega dana. Neka nas naš duhovni otac, patrijarh Bačinsky zagovara sa svetih nebesa, neka izmoli mnogih milosti za crkve u zajedništvu Svjetskog sabora, da budu izvor milosti Božje, spasenja duša i blagoslova za sve vjerne. 
HIS HOLINESS OLD CATHOLIC PATRIARCH AUGUSTIN BAČINSKY IS ON  THE INTENSIVE CARE UNIT
NJEGOVA SVETOST STAROKATOLIČKI PATRIJARH AUGUSTIN BAČINSKY NA JEDINICI INTENZIVNE NJEGE 15. 1. 2021. 
His Holiness the Old Catholic Patriarch Augustin Bačinsky is on respirator in the intensive care unit in Nitra (Slovakia) due to a disease caused by the COVID-10 virus. We pray the Almighty God to alleviate the difficult days he spends in the hospital with his presence. 
Njegova Svetost starokatolički Patrijarh Augustin Bačinsky nalazi sa na respiratoru u jedinici intenzivne njege u Nitri (Slovačka) zbog bolesti izazvane virusom COVID-19. Molimo Svemogućega Boga da mu svojom prisutnošću ublaži teške dane koje provodi u bolnici. NEW SEMINARIAN FOR THE SLOVENIAN OLD CATHOLIC CHURCH
NOVI BOGOSLOV  SLOVENSKE STAROKATOLIČKE CRKVE 8. 1. 2021. 
Archbishop Leonardo Beg received a new seminarian, Vasja Grčič, into the Slovenian Old Catholic Church. Seminarian are a gift of God to the Church, they respond to the touch of God, they respond to the gift of vocation. Through the years of formation, seminarian will deepen their faith and acquire new knowledge through the study of philosophy and theology. Along with seminarian Jura Žnidarić, Vasja Grčič will also stepped towards for the realization of his divine vocation. May the intercession of the Blessed Virgin Mary keep them on this holy path!
Nadbiskup Leonardo Beg primio je u Slovensku starokatoličku crkvu novog bogoslova, Vasju Grčiča.  Bogoslovi su dar Božji Crkvi, oni odgovaraju na doticaj Božji, odgovaraju na dar poziva. Bogoslovi kroz godine formacije produbljuju svoju vjeru te usvajaju nova znanja kroz studij filozofije i teologije. Uz bogoslova Jura Žnidarića i Vasja Grčič zakoraknuo je prema ostvarenju svojega božanskoga poziva. Neka ih na tom svetom putu čuva zagovor Blažene Djevice Marije! 


PRIOPĆENJE NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA U VEZI S BOLESTI COVID-19 

22. 12. 2020.


Glede cjepiva valja reći slijedeće: 
Kršćanima su neprihvatljiva cjepiva: AstraZeneca/Oxford University; Pfizer/BioNTech; Moderna;  Johnson&Johnson jer koriste stanične linije koje potječu od pobačene djece u pripravnoj i proizvodnoj fazi ili u fazi testiranja. 
Kršćanima su prihvatljiva cjepiva: koja ne koriste stanične linije koje potječu od pobačene djece, a to su:  Sanofi-GSK i CureVac.  
Očito se uvjerenja kršćana koji su, barem na papiru, većina od preko devedeset posto stanovništva u Hrvatskoj uopće nije uzimalo u obzir. U toj situaciji, onima koji su se odlučili za cijepljenje, preostaje da odbiju sporna cjepiva te da čekaju da im se ponude druga koja nisu moralno problematična.


DONACIJA HRANE U LIBURNIJSKIM OPĆINAMA 

21. 12. 2020.


U subotu, 19. prosinca, deset kućanstava u Mošćeničkoj Dragi, deset u Lovranu i pet u Matuljima primili su pakete hrane kao pomoć u teškim vremenima i neimaštini koja tišti naše sugrađane.

Donacija paketa u kojima se nalazi pet kilograma brašna, konzerve graha i slanutka, dvije litre ulja, četiri litre mlijeka, kilu tjestenine, dvije kile šećera, jedna kila riže i dvije čokolade za kuhanje rezultat su međureligijske suradnje Ahmadijskog muslimanskog džemata iz Zagreba, Ortodoksne starokatoličke provincije Svetog Kristofora i njegove župe Sv. Ćirila i Metoda u Rijeci, te Zapovjedništva Sveti Juraj Velikog Priorata Republike Hrvatske Suverenog vojnog reda Hrama Jeruzalemskog (Red Templara), kao i općina Mošćenička Draga, Lovran i Matulji.

Uslijed ograničenih uvjeta dostave krajnjim korisnicima zbog pandemije Covida-19 i mjera koje su propisale državne i županijske institucije, hrana je dostavljena izravno općinama, a korisnici su ju većinom sami preuzeli. Radi se o pojedincima i obiteljima teškog imovinskog i zdravstvenog stanja koji su odabrani putem preporuke socijalnih vijeća općina.

Hranu je nabavila organizacija Humanity First Hrvatska. Humanity First je međunarodna humanitarna udruga osnovana 1994 u Velikoj Britanji. U Hrvatskoj ta udruga djeluje od 2014. godine. Slogan organizacije je "U službi čovječanstva". Humanity First pokušava pomoći tamo gdje je pomoć potrebna te nikoga ne diskriminira zbog vjerskih, društvenih ili etničkih kultura kao i boje kože ili pripadnosti raznim vjerama. Humanity First uglavnom financira Muslimanska zajednica Ahmadija, a njihov rad temelji se na volontiranju.

Ova akcija nije samo iskaz dobre volje lokalnih građana prema sugrađanima u potrebi, nego i iskaz istinske međureligijske suradnje kršćana i muslimana prema općem dobru. Akcija se odvija prije božićnih blagdana, ali potreba za pomoći je važna tijekom cijele godine i tu se dvije religijske zajednice dogovaraju za trajnu suradnju na području Kvarnera.

Akciju su na terenu ostvarili Munawwar Khan predsjednik Humanity First Hrvatske iz Ahmadijskog muslimanskog džemata u Zagrebu, otac Vedran Obućina, župnik župe Sv. Ćirila i Metoda te povjerenik za ekumenizam i međuvjerski dijalog Ortodoksne starokatoličke provincije Sv. Kristofora, te vitezovi Zapovjedništva Sv. Juraj Lovran, uz organizacijsku pomoć čelnice Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga Blaženke Dujmović, zamjenika načelnika Općine Lovran Tonija Družete i potpredsjednika Općinskog vijeća Renea Duševića, te Ive Letine iz Općine Matulji. 
BOŽIĆNO PISMO METROPOLITE STAROKATOLIČKE REGIJE 

20. 12. 2020.

DOMAGOJ KRPAN PRIMIO SLUŽBU LEKTORATA 


28. 11. 2020.

U subotu, 28. studenoga 2020., u crkvi sv. Kristofora u Rabu, na sv. Misi koja je započela u 17 sati, pridržavajući se mjera vezanih uz covid-19, nadbiskup Beg podijelio je službu lektorata Domagoju Krpanu, profesoru povijesti i filozofije te članu Župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci.  Svetoj misi prisustvovali su u koncelebraciji otac Vedran Obućina, župnik Župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci te otac Marijan Strunje, župnik Župe sv. Kristofora u Rabu. Ovime crkva u Rijeci dobija vrijednog člana koji će dodatno pridonositi organizaciji vjerskog života i širenju Evanđelja. Neka ga prati zagovor Bogorodice Marije kako bi njegova služba bila uspješna i blagoslovna za Crkvu.

 SAKRAMENT KRŠTENJA U IKI 15. 11. 2020.

U Iki, kraj Opatije, 15. studenog 2020. godine krštena je Franka Teha Tramontana, kćerka majke Mare i oca Domagoja, u krugu najuže obitelji i uz kuma Vedrana Ružića. Zbog izvanrednih okolnosti uslijed pandemije Covid-19, a po želji obitelji, krštenje se odvijalo u obiteljskoj kući u Iki. Također je obred krštenja, prema želji obitelji, bio bizantsko-slavenski, pa je Franka Teha, uz dozvolu nadbiskupa metropolita msgr. dr. Leonarda Bega, izvršen obred svete tajne krštenja i miropomazanja (krizme). 

Obred je vodio župnik župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci otac Vedran Obućina, koji je tom prilikom rekao: "U tradiciji Crkve postoje mnogi liturgijski oblici, rituali i običaji. Svi obredi su važeći ukoliko ih vodi svećenik koji ima pravovaljano ređenje, a u to spadaju i sakramenti, koji se u istočnom govoru nazivaju svetim tajnama (lat. sacramentum, grč. mysterion). Tako se poštuje nauk proizašao iz Svetog Pisma i iz učenja Svetih Otaca (Sveta Tradicija), a koji se temelji na izreci Sv. Vincenta Lerinskog o autoritetu tradicije kršćanskog nauka kao onog kojega ispovijedaju kršćani uvijek i posvuda, u istom obliku.U beskrajnoj tajnovitosti Božjeg djelovanja, sakramenti ili svete tajne stoje kao posebni znaci Božje milosti i ljubavi prema svakom čovjeku i stvorenju. Da bismo ih shvatili, potrebno je pristupiti svetim tajnama kroz osobu Isusa Krista, čija osoba, poslanje i djelovanje čine temelj na kojemu počiva kršćanska vjera i vrelo iz kojeg se hrani spasiteljsko djelovanje Crkve. Svete tajne su susret s Kristom, pri čemu okupljeni priznaju i ispovijedaju Boga kroz vjeru kojoj je oblik ljubav. Tako svete tajne, sakramenti, postaju vidljivi oblici nevidljive ali trajne i moćne Božje ljubavi. 

Krštenje je najvažniji i najtemeljniji događaj kršćanskog života, poziv k Božjoj milosti, a uključuje ljude u Crkvi kao Božji narod i biva znakom poziva i spasenja. Kršteno dijete je odgovornost cijele zajednice i vjerničke obitelji, kako bi se odgajalo u istinskom kršćanskom duhu, kojega prije svega oblikuje privrženost Bogu i bližnjima. To se osobito odnosi na roditelje i kumove, koji će novokrštenu povezivati sa životom zajednice, jačati ju riječju, primjerom vjere i nasljedovanje Krista. U istočnom obredu, neposredno nakon krštenja dolazi i miropomazanje, odnosno sakrament potvrde ili krizme. Ime je dobilo po svetom ulju (grč. miron), a mazanjem tijela se liturgijski osoba suobličuje Kristu i jača u vjeri.
NADBISKUPOVO PISMO SVEĆENSTVU

13. 11. 2020.
DON MARIJAN STRUNJE ZAREĐEN ZA SVEĆENIKA

 

 


 

      18. 10.2020.

Dana 17. listopada 2020., u crkvi sv. Kristofora u Rabu, na svetoj misi koja je započela u 17 sati, po rukama ortodoksnog starokatoličkog nadbiskupa Bega, uz koncelebraciju don Vedrana Obućine, župnika Župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci i don Milana Škrobara, generalnog vikara Slovenije i župnika Župe sv. Luke u Mariboru, sveti red prezbiterata primio je rabljanin don Marijan Strunje. U spontanoj propovijedi nadbiskup je istaknuo kako mu je velika radost i zadovoljstvo da je Marijan pronašao Crkvu istinske vjere u kojoj se arhetipski živi Rana Crkva odnosna Stara Crkva, i da je Marijan ostvario ono za što je mislio da se neće nikada ostvariti, ali se po milosti Duha Svetoga ipak ostvarilo, a to je svećeništvo. Nadbiskup se sjetio davnih razgovora koje su vodili on i Marijan kao i  žara kojeg su obojica osjećali kada su govorili o Crkvi Kristovoj te su sve kritike koje su davali glede Crkve uvijek bile konstruktivne a nikada destruktivne. Ako nema osjećaja Božje blizine u srcu, ako nema onog žara koji izgara u nama, onda je sve uzalud, onda je svećeništvo daleko od čovjeka. To nešto što izgara u nama pokušava se kroz teologiju objasniti racionalno ali riječ je o nadracionalnoj stvarnosti Božjega poziva upućenoga pojedincu. Ostvarenje tog poziva čini osobu kompletnom, a bez toga nešto trajno nedostaje. Don Marijan Strunje, obiteljski je čovjek, te se kao takav suobličio životu apostolske crkve, jer su apostoli bili oženjeni ljudi a ta se tradicija nastavila u Crkvi sve do dvanaestog stoljeća, odnosno do Drugog lateranskog sabora 1139. godine. Svećeništvo je najviša služba koju smrtno biće može primiti od Boga, jer se na svećenički poziv sam Bog spušta s nebesa u kruh i vino koji postaju tijelo i krv Kristova, kako je to izrazio sveti župnik Arški Ivan Maria Vianney. Tajnu Božjega poziva svatko od nas osluškuje u svojem srcu - ta nas tajna pokreće, daje nam elan, podiže nas kada malaksamo, jača nas na putu života. Marijan je postao oruđe Božje milosti, neka to oruđe donese mnogo ploda u ljubavi, milosrđu i svjedočenju Krista Isusa, na obraćenje i spas duša. 
U RIJECI PROSLAVLJEN SPOMENDAN ZAŠTITNIKA ŽUPE, SVETIH ĆIRILA I METODA   
  

5.7.2020.
U Rijeci je u subotu 4. srpnja svečano proslavljen spomendan Svetom Ćirilu i Metodu, blagdan župe. Tom prilikom je predvodnik slavlja, župnik otac Vedran Obućina dao slijedeću propovijed:
Draga braćo i sestre,
slavimo Svetu Braću Konstantina Ćirila i Metoda, zaštitnika naše župe u Rijeci, slavenske apostole i suzaštitnike Europe.
Bizantska braća nam stižu iz Soluna, grada „u kojemu su svi slavjanski besjedali“, mjesta u kojemu je djelovao Sveti Pavao, te gdje je bio velik utjecaj Carigradske patrijaršije, poznate u to vrijeme po svojoj misionarskoj djelatnosti. Svoje vjersko zvanje su ispunjavali misionarskom evangelizacijom, prvo među Kozacima na Krimu, a potom u Velikoj Moravskog, na poziv kneza Rastislava. Svojom spretnošću i providnošću, Sveti Ćiril i Metod su preveli Bibliju na slavenski jezik, stvorivši na temelju grčkog alfabeta pismo za Slavene, koje će se kasnije pretvoriti u standardnu ćirilicu i glagoljicu. Tako su stekli naziv apostola Slavena i otaca slavenskog pisma.
Braća su živjela i crkveno jedinstvo, jer ih je Carigrad poslao, a Rim potvrdio. Ćiril je umro u Rimu 14. veljače 869. godine, te je pokopan u crkvi Svetog Klementa. Metoda je papa zaredio za nadbiskupa drevne stolice u Sirmiju i poslao ga da nastavi s apostolskim djelovanjem među Slavenima u Moravskoj, gdje je i umro 6. travnja 885. Njihovi nasljednici su revno nastavili s radom, posebno na području Balkana, gdje su nastale glagoljaške zajednice u Hrvatskoj, te makedonska ohridska teološka škola, predvođena Sv. Naumom i drugim učenicima Sv. Metoda. Zapadni krugovi su ponekad bili oštro protiv bogoslužja na slavenskom jeziku, što je u Hrvatskoj poprimalo vidove borbe između latinaša i glagoljaša.
Danas rad ove dvojice svetaca podjednako slave Rimokatolička crkva i pravoslavne crkve, posebno grkokatolička crkva u Hrvatskoj, a također i naša Ortodoksna starokatolička crkva. Cijela jedna provincija Starokatoličke patrijašije, ona sa sjedištem u Slovačkoj, na povijesnom tlu Moravske, nosi naziv Svetoga Metoda, baš kao što to i u našoj provinciji Sv. Kristofora nosi metodsko ime Pravoslavno-starokatolički vikarijat u Vojvodini. Apostolskim pismom Egregiae virtutis, rimski biskup Ivan Pavao II. je 3. prosinca 1980. proglasio slavenske apostole suzaštitnicima Europe, nadovezujući se na Pavla VI. koji je 1964. godine proglasio zaštitnikom Europe Sv. Bernarda.
U Hrvatskoj je đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer ponovno uveo ćirilometodsku baštinu svojim okružnicama, tumačenjima njihova života i rada, poticanjem jedinstva Crkava i slavenskih naroda i ponovno je uspostavio crkvenoslavenski jezik u liturgiji. Poslije njega su ćirilometodsku ideju širili odličnici poput Franje Račkoga, crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića Njegoša, Dragutina Antuna Parčića, biskupa gospićko-senjskog Mile Bogovića i starokatoličkog biskupa Marka Kalogjere. Svi su oni oživjeli baštinu koju su stoljećima čuvali popovi glagoljaši u Lici, na kvarnerskim i dalmatinskim otocima, kao okosnicu kršćanskog identiteta i vjernosti Božjoj riječi zapisanoj na narodnom jeziku.
Poštivajući ćirilometodsku baštinu, slavenske misionare i spoj Istoka i Zapada kroz Staru Crkvu, odlučili smo riječku župu posvetiti upravo ovim svecima koji su zarana shvatili važnost utvrditi sve slavenske narode u pravovjernosti i jednodušnosti, na mir svijetu i spasenju duša.
Vi ste istog duha kao i apostoli i učitelji ste slavenskih krajeva, o Bogom prosvijetljeni Ćirile i Metode! Molite Vladara sviju, da utvrdi sve slavenske narode u pravoj vjeri i jednodušnosti, i dade svijetu mir i spasi naše duše!
(Jako apostolov jedinoravniji i slavjanskih stran učitelije, Kirile i Metodije bogomudriji, Vladiku vsjeh molite, vsja jaziki slavjanskija utverditi v pravovjeriji i jedinomisliji, umirit mir, i spasti duši našja.)

Iskažimo čast svetoj dvojici naših prosvjetitelja! Prijevodima svetih knjiga oni nam namriješe vrelo Božje spoznaje, iz kojega crpimo u obilju sve do danas. Zato vas častimo, Ćirile i Metode, koji stojite pred prijestoljem Svevišnjega, prinoseći tople molitve za naše duše.
U RIJECI PROSLAVLJENO PRESVETO TROJSTVO 
8.6.2020.
U prisustvu vjernika Katoličke stare crkve, misno slavlje za blagdan Presvetog Trojstva 7.6.2020.predvodio je župnik župe Sv. Ćirila i Metoda i tajnik nadbiskupa Ortodoksne starokatoličke regije Sv. Kristofora otac Vedran Obućina. Misno slavlje održano je u prostoru Baptističke crkve. Tom prilikom slavlje je promatrao i  pastor Giorgio Grlj. Otac Vedran dao je slijedeću homiliju: Jednom je Sveti Augustin hodao plažom, da bi spazio dijete koje kopa rupu u pijesku. Upitavši dijete zašto to radi, sv. Augustin je bio zatečen odgovorom. Dijete je htjelo preliti svo more svijeta u tu rupu. Kad mu je svetac odgovorio da je to nemoguće, dijete se samo nasmiješilo rekavši: ''Trebati će mi dugo da prelijem svo more u ovu rupu, ali tebi će biti nemoguće spoznati sve tajne Presvetog Trojstva''. Za nas, kršćane, uskrsnuće je najveće otajstvo, a Uskrs najveći kršćanski blagdan, no teološki je nespoznatljiva tajna trojedine Ljubavi najveće otajstvo Boga. Samo je jedan Bog, a tri su Božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Tako su odredili crkveni oci na Nicejskom saboru 325. godine, na temelju evanđeoskih tekstova kao što je Kristovo krštenje i zapovijed apostolima da šire Riječ i krste sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kristovo krštenje je izravna objava Presvetog Trojstva, gdje se vidi da je Bog Otac Stvoritelj, Bog Sin Otkupitelj, a Bog Duh Sveti Posvetitelj. Ipak, koliko god želimo proniknuti u Trojstvo, ono nam izmače, ne možemo dokučiti taj mysterion baš kao što je sv. Augustin spoznao. Danas slavimo to Presveto Trojstvo kao svetkovinu u nedjelju nakon Duhova ili Pedesetnice, kao i nakon Uskrsa, kao zahvalnost Bogu Ocu. No, kakve to ima veze s našim svakodnevnim životom? Kad sam se vratio s putovanja početkom travnja, ušao sam u dvotjednu samoizolaciju, koju je slijedila strahovita ideja ostanka kod kuće. Prva stvar koja mi je pala na pamet jest kome služiti? Kako pomagati? Kome pružati ljubav? Razmišljajući o starijima i nemoćnima, pitao sam se ne postoji li način da živimo po prirodi Presvetog Trojstva, gdje Bog Mojsiju jednostavno kaže: ''Ja sam onaj koji jesam, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću''. Bilo je vrijeme korizme i to sam prihvatio kao Božju volju, moleći časoslov i meditirajući prema uputstvu svetoga Makarija Velikog da je zadatak vjernika ući u svoje srce. Takva individualizacija je kulminirala s dva uživa prijenosa svete mise iz moje kuće. Nakon toga sam odustao od toga, iako je bilo više poziva da se takva praksa nastavi. Nisam htio, iz principijelnog stava protivljenja mehanicističko-tehnokratskom sklopu misli, atomizaciji pojedinca, ali vjerujte da će slijedeći korak biti i medicinski uvjetovano razbijanje obitelji, kao što to čujemo iz Svjetske zdravstvene organizacije, kao što su svi totalitarizmi nastojali uništiti tu osnovnu jezgru društva. Presveto Trojstvo ocrtava se u obitelji, ovdje se osjeća Božja prisutnost i čarobna ljepota ljubavi. Potom će se materijalistički totalitaristi okomiti na čvrsto povezane zajednice, osobito na Crkvu. Ovaj izazov nam je predočen u našoj svakodnevici danas, kada jedva možemo izdvojiti pet minuta potpune tišine i koncentracije, par minuta discipline sv. Makarija. Milost Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga mogu zaživjeti u našim srcima ako sami sebe ne osudimo na pustu tehnokraciju, ako doživimo onaj Skok vjere kako ga naziva Soren Kierkegaard, ako pratimo riječi koje su nam preko sv. Mateja apostola stigla do nas, nakon nevjerojatnih dvije tisuće godina: ''Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao''. Svjedočiti blagošću, najprije životom a potom i riječju. Prvo svjedočanstvo je brižno prihvaćanje brata, a ne traženje uspjeha i sebične autonomije. Mi smo pozvani pokazivati ljepotu bratstva i sestrinstva, koje poznaje potrebu jednih za drugima i pokreće uzajamnost, što je opet preslika Presvetog Trojstva, otajstva u onim obrisima koje poznajemo. Proširimo stoga ovu Riječ Evanđelja unutar obitelji, crkve, zajednice, udruga, radnih skupina; uklonimo osude, diskriminaciju, predrasude, ogorčenost, netoleranciju, kao i strahovitu ideju ''jedan svijet zajedno kod kuće''. Stvorimo civilizaciju ljubavi i kulturu zajedništvo, na koje nas poziva Isus Krist. Amen. REV. MILAN ŠKROBAR APPOINTED FOR PRIEST OF THE PARISH OF ST. MARY OF ASSISTANT IN LJUBLJANA
DON MILAN ŠKROBAR IMENOVAN ŽUPNIKOM ŽUPE SV. MARIJE POMOĆNICE U LJUBLJANI 


31.5.2020.
On the day of Pentecost, May 31. 2020.,  Archbishop Leonardo Beg appointed Rev. Milan Škrobar, Vicar General of the Slovenian Old Catholic Church and priest of the Parish of St. Luka in Maribor, also the priest of the new Parish of St. Mary of Assistant in Ljubljana. May the Lord bless the pastoral work of Rev. Milan Škrobar for the growning of the Slovenian Old Catholic Church for glory of God and the salvation of souls.
Na dan Pedesetnice, 31. V  2020. nadbiskup Leonardo Beg imenovao je don Milana Škrobara, generalnog vikara Slovenske starokatoličke crkve i župnikom župe sv. Luke u Mariboru, ujedno i župnikom nove Župe sv. Marije Pomoćnice u Ljubljani. Neka Gospodin blagoslovi pastoralni rad don Milana Škrobara kako bi Slovenska starokatolička crkva rasla i razvijala se na slavu Božju i spasenje duša. 
NOTICE TO THE INTERESTED CLERICS OF OTHER CHRISTIAN DENOMINATIONS WHO EXPRESS INTEREST FOR THE CHURCH SERVICE IN THE ORTHODOX OLD-CATHOLIC REGION OF ST. CHRISTOPHER 
OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM KLERICIMA DRUGIH KRŠĆANSKIH DENOMINACIJA KOJI SU POKAZALI INTERES ZA CRKVENOM SLUŽBOM U ORTODOKSNOJ STAROKATOLIČKOJ REGIJI SV. KRISTOFORA


20.4.2020.
Clergy from other Christian denominations who have shown an interest for ministry in the Orthodox Old Catholic Region of St. Christopher, and who were judged appropriate will be re-ordained (reordinatio) prior to joining Church services, if they come from denominations: Roman Catholic, Utrecht - Old Catholic, Protestant and similar. Except for those who have received ordination at certain Orthodox churches. 
Klerici iz drugih kršćanskih denominacija koji su pokazali interes za službom u Ortodoksnoj starokatoličkoj regiji sv. Kristofora te koji su ocijenjeni prikladnima, biti će prije stupanja u crkvenu službu nanovo ređeni iz početka (reordinatio) ukoliko dolaze iz denominacija: rimokatoličke, utrechtsko-starokatoličke, protestantske i slično. Osim onih koji su redove primili u pojedinim Ortodoksnim crkvama. 

USKRSNA PORUKA NADBISKUPADraga kršćanska braćo i sestre,

u naše doba određeni mislioci dobro su uočili uznemirujuće znakove vremena kojima svjedočimo. Ti znakovi stoje dijametralno suprotno autentičnoj Crkvi Kristovoj koja razmatra i meditira teologiju, te se nasuprot tome, neautentičnost očituje u razmatranju i meditaciji klerologije koja je sama sebi svrhom. Klerologija neminovno piše neko svoje ''evanđelje'' koje ne može biti drugo nego opasna pseudoteologija. Krista Isusa osudila je baš takva starozavjetna klerološka klika koja se onesposobila za shvaćanje svetopisamskih tekstova o dolasku Božjem.  

Po svom dolasku Isus je bio zoran primjer neprihvaćenosti, tragičan primjer Stvoritelja kojega ne prihvaća društvo njegovih stvorenja. On koji je u zajedništvu Oca i Duha Svetoga sve stvorio iz ljubavi i zajedništva, biva mržen i odbijen. Velika gruda boli je u Stvoriteljevim grudima. Bog nije uspio kod svojih. Njegova je ljubav odbijena - razapeta. Prigrlilo ga je jedino malo stado.

To je malo stado Crkva koja je ostala vjerna odbijenom Spasitelju i koja živi ideale  autentične Stare Crkve. Ona stoji nasuprot liberalima, progresistima, post-modernistima i čitavoj seriji drugih ''naprednjaka'' svih vrsta, boja i naravi koji ne rade za Crkvu Božju nego ju ruše kako bi stvorili neku novu pseudograđevinu koja nije nazidana na Kristu Isusu. Stoga se trude učiniti Crkvu sluškinjom globalističke i genderističke agende, a da bi to učinili najprije moraju do kraja srušiti pravu Kristovu Crkvu. Na žalost, uvelike su u tome i uspjeli pa mnoge crkve samo formalno nose  Kristovo ime a suštinski su postale ljuštura bez sadržaja te sada pripravljaju ''grozotu pustoši'' (Dn 9, 27; Mt 24, 15) ostvarujući nadahnute riječi: ''I anđelu Crkve u Sardu napiši: 'ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si.' '' (Otk 3,1). Istinsku Crkvu – sačinjenu od preostalih Crkava koje nisu posrnule - štiti sila Duha Svetoga, stoga ju nasuprot svim suprotivštinama ''ni vrata paklena neće nadvladati'' (Mt 16, 18).  

Na autentične vjernike koji žive ideale apostolske Crkve i Crkve prvog milenija, dakle, na one koji se nisu odrekli Božjeg poretka, ženidbe svećenika, zdrave obitelji, tradicije i sakramenata, koji ozbiljno shvaćaju svoju vjeru, ne kao religiozno-politički folklor ili dodvoravanje svijetu pred kamerama i moćnicima, gleda se kao na fanatike, vrijeđa ih se. Ali sve je to po dopuštenju Kristovu, da se vidi tko je tko, da padnu maske i otkrije se lice Zloga koji se toliko uzoholio da više i ne krije svoj plan.

Kako će Crkva budućnosti izgledati već je davno prorekao papa Benedikt XVI., odnosno tada kardinal Ratzinger: biti će mala, naizgled neznatna, ali vjerodostojna, uistinu Kristova. Živjet ćemo u malim zajednicama, autentičnima. Velika Crkva, ovakva kakva jest može biti samo lažna jer će u sebi objediniti sve što s Kristom i Istinom Evanđelja nema veze, jer će biti nekakva sinkretistička, gender-globalistička tvorevina u kojoj se više neće znati što je muško a što žensko i koja će proganjati ''malo stado'' kao svoju opreku – preostalu ''sol zemlje'' koja nije obljutavila. Molimo se i pratimo znakove neba.

Ničega se ne trebamo bojati u Crkvi osim kukavičluka i izdaje onih koji nas trebaju voditi. Potrebni su nam istinski duhovni svećenici predvođeni biskupima koji će Crkvu vratiti tamo gdje ju Duh Sveti vodi – Kristu i njezinoj autentičnoj tradiciji, njezinom izvornom nauku. Pa neka bude i mala lađa, ali Kristova lađa koja prkosi svim vjetrovima i olujama, nepotopiva kao arka, jer ona i jest arka spasenja: ''Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo'' (Lk 12, 32).

Draga braćo i sestre, Kristova bol, muka i slavno uskrsnuće iziskuje od svakoga ponaosob odgovor: uzdaš li se u Sina Božjega? Ako se u Krista ne uzdaš nisi dio bezvremenitosti, nitko si i ništa i nema u tebi vjetra što sjeme nosi, vije i valja. Polomit će te život i pokopati, jer pred savješću i samosviješću si svojom zatvorio oči – zaboravio Put. Bez Krista nisi putnik već običan hodač svojih cesta, ovijen sam sobom djelima svoga mraka: od zemlje dan i od prašine satkan – bez utočišta, bez staništa. Poslušaj sebe bar na tren, znaš li gdje ti je stanica? Tko si? Nitko si i ništa ako na cestama svojim nisi sreo Krista da bi prihvatio sebe. Ne probadaj više Živi Spas, Svjetlo Vječno, Sina Božjega! Prigni glavu i koljenima nice – gle Kralj je tvoj bez krivice, a na Nebu silan muk: što to učini bijedan puk!

Draga i ljubljena braćo i sestre, s Kristom ćemo izdržati sve težine bolesti, izolacija, suprotivština i potresa. Neka uskrsli Gospodin uđe u vaša srca, u vaše obitelji i domove, među potrebite i napuštene, siromašne i tužne! Neka sila njegova uskrsnuća svima bude na obraćenje i spasenje, na radost, nadu i utjehu.

Neka vam je sretan i blagoslovljen Uskrs !


U Rabu, o Uskrsu 2020.


+ Leonardo

nadbiskup metropolita starokatoličke regije
VELIKI ČETVRTAK - OBNOVA SVEĆENIČKIH OBEĆANJA9.4.2020.


U Misi posvete ulja, na Veliki četvrtak, ujedno se obnavljaju svećenička obećanja. Svećenici se prisjećaju i intenzivnije si posvješćuju što ta obećanja uključuju te koji im je izvorni smisao i gdje im je liturgijsko izvorište. A sve to s ciljem da vlastitu službu bolje vrednuju i marljivije vrše. To se obećanje obnavlja kroz sadržaj obećanja poslušnosti Ordinariju u prihvaćanju služba i promjena mjesta vršenja tih službi. Time se odražava duboka duhovna povezanost prezbitera i biskupa, stoga je obnova te povezanosti pravi putokaz za predano življenje tih obećanja.  DESPITE EVERYTHING, WE ARE NOT ALONE
UNATOČ SVEMU NISMO SAMI


27.3.2020.

Dear Friends,

As we have seen, the national and global situation regarding the coronavirus remains critical. We must not lose faith in the goodness of Jesus and his love for us. Our life with him, our eternal life, is already planted within us by grace; we remain firmly in the loving hands of our Lord, and nothing can snatch us out of his hand.

Let us remember the words of Saint Paul, written also during a difficult time: 

What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? As it is written: “For your sake we are being slain all the day; we are looked upon as sheep to be slaughtered.” In all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord (Rom 8:35-39).

In the Holy Eucharist, we make an act of faith and spiritual communion, trusting that the power of his grace and mercy reaches us still. We give him our worship and our praise and our gratitude, for his love endures forever.

Dragi prijatelji,

kao što smo vidjeli, nacionalna i globalna situacija u vezi s koronavirusom i dalje je kaotična. Ne smijemo izgubiti vjeru u Isusovu dobrotu i njegovu ljubav prema nama. Naš život s njim, naš vječni život, već je po milosti zasađen u nama. Ostajmo čvrsto u ljubavi našeg Gospodina iz čije ruke nas ništa ne može odnijeti:

Sjetimo se riječi sv. Pavla, koje je pisao također u teškom vremenu:

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjećujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem (Rim 8, 35-39).

U svetoj euharistiji, po činu vjere i duhovnog zajedništva, uzdajemo se u snagu njegove milosti i milosrđa koja nas i dalje sve dotiče. Odajmo mu naše štovanje, pohvalu i zahvalnost, jer njegova ljubav traje vječno.    
Archbishop - Nadbiskup
PRIOPĆENJE ORDINARIJATA GLEDE CORONAVIRUSA COVID-19

18.3.2020.
Obzirom na ozbiljnost situacije glede coronavirusa COVID-19, privremeno se obustavljaju sva liturgijska i pastoralna događanja, osim iznimno - pod mjerama sigurnosti - davanje bolesničkog pomazanja i popudbine. Sv. Misa vrši se na način ''Red mise bez naroda''. IZAZOV SLUŽENJA U VIŠEVJERSKIM SREDINAMA

27.02.2020.
Biti kršćanski svećenik bilo gdje u svijetu nije lak zadatak, a posebno je zahtjevno u nekršćanskoj zemlji. Dugotrajni boravak na Tajlandu, odanoj budističkoj zemlji, istodobno je korisno iskustvo i izazovan pastoralni zadatak. Poštovanje budističkih redovnika na Tajlandu ogromno je, ponekad i nerazumljivo za svećenika iz abrahamske religije (judaizam, kršćanstvo, islam). U isto vrijeme, u klasičnom Teravada budizmu očekuje se da redovnici mole i daju opće savjete, ali ne i da se bave svjetovnim stvarima. To se također razlikuje od propovijedanja i djelovanja svećenika u kršćanstvu. I evo me, ortodoksni starokatolički svećenik u dalekom Tajlandu, zajedno s 22 polaznika mirovnog centra iz 18 zemalja, od kojih su mnogi kršćani. Što svećenik treba učiniti u takvim okolnostima?Povijest nas uči da je kršćanstvo od početka bilo slobodno utjeloviti različite kulture prihvaćajući istinski ljudske vrijednosti drugih. Danas također moramo uvrstiti kršćanske vrijednosti u pluralistička društva, pri čemu kršćanstvo mora ostati odano svojim ciljevima, ali još u davno vrijeme su kršćani bili slobodni prihvatiti vrijednosti drugih. Postoji jasna opasnost da se jednostavno osudi druge po nacionalnosti ili nominalnoj religiji. U trenutku kada svećenik postane “fenjer na stolu”, otvoren je prema svakom čovjeku bez obzira na njegovu nacionalnost ili rasu, društvene pozicije, filozofsku ili političku orijentaciju. Teško je očekivati dugoročni uspjeh tradicionalnim prihvaćanjem vjere kroz model socijalizacije, jer nigdje u svijetu ne postoji idealan status kršćanstva, a pastoralna briga često se usmjerava prvenstveno na odrasle.Moja pastoralna briga i vjerske dužnosti također su pod mnogim izazovima. To je gotovo paralizirano djelo jer osnovni liturgijski prostor ne postoji, izoliran sam od crkvene hijerarhije, nema redovitosti u liturgiji. Međutim, i najmanja jezgra pastoralne skrbi postaje vremenom srž novog crkvenog života i novog prostora slobode i mira. Vrlo je lijepo imati finske i makedonske pravoslavne vjernike među kolegama, zajedno s konzervativnim anglikancima i katolicima iz afričkih zemalja. Duboko osjećam da svaki čovjek ima smisla za vjerska pitanja, jer mir nije moguće razumjeti u cjelini bez unutarnjeg mira i duhovne ravnoteže. Prihvatiti ove vrijednosti i sve religije i vjerski / duhovni identitet smatrati miroljubivim i duboko osobnim stvarima je moralni i civilizacijski imperativ suvremenog svijeta. Za mene to uključuje i pastoralnu spremnost i snagu da odgovorim na sve te izazove.Srećom, 28. razred Rotary mirovnog centra u Bangkoku započeo je u siječnju, vremenu kada se kršćani iz cijelog svijeta ujedinjuju u Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana. Ovogodišnja tema bila nam je posebno korisna za okupljanje, moljenje i razmatranje na više načina o osam glavnih tema koje se mogu tako lako povezati s mirom. Razumijevanje uloge unutarnjeg mira često je teško bez ikakvog religioznog uvjerenja ili duhovnog razumijevanja, a teme su meni bile vrlo korisne.
Osam tema je Pomirba (bacanje tereta preko broda, bilo koji teret koji nas zadržava u našem nastojanju za pravilnim djelovanjem); Prosvjetljenje (traženje i pokazivanje Božje svjetlosti, kao što je to svjetlo osjećaj milosrđa i jasno razumijevanje svega što radimo); Nada (ovdje uvrštena prije svega kao poruka Svetoga Pavla svojim putnicima, ali koja je bila vidljiva u razredu naših facilitatora, dok smo slušali prekrasne stihove grčkog pjesnika Kavafija, koje je u videu recitirao Sean Connery); Povjerenje (ne bojte se, vjerujte; sa strahom možemo učiniti malo, a vjerom možemo postići najudaljenije točke u kozmosu); Snaga (kao što je vidljivo u lomljenju kruha za put u nepoznato); Gostoljubivost (pokazati neobičnu ljubaznost; toliko je važno u današnjem svijetu punom izbjeglica, migranata i ljudi kojima je potrebno pravo gostoprimstvo, gdje je gost ili prolaznik uvijek s poštovanjem dobrodošao i kome treba pružiti pomoć, bez obzira na okolnosti); Konverzija (ne mijenjanje nečije religije, nacije ili bilo kojeg posebnog identiteta, već mijenjanje naših srca i umova); Velikodušnost (primanje i davanje, bez traženja).Ovih osam tema učinilo nas je svjesnima našega rada, ali i približilo nas kao suradnike. Kao takvo, ovo iskustvo neće samo doprinijeti mom znanju mira, već će i mene, putem Bože volje, učiniti neobično ljubaznim.

otac Vedran Obućina

THE SEMINARIAN JURE ZNIDARIC DRESSED THE CASSOCK
BOGOSLOV JURE ŽNIDARIĆ OBUKAO REVERENDU
26.1.2020.
On January 26., 2020 for the Slovenian Old Catholic Church and the Parish of St. Lucas in Maribor was realy holiday. Seminarian of the Slovenian Old Catholic Church Jure Znidaric received the cassock for the first time at a Holy Mass led by Rev Milan Škrobar, Vicar General of the Slovenian Catholic Church in consecration with Rev Jani Janez Belcl. Before the seminarian Znidaric received the cassock the cassock was blessing by don Milan Škrobar. We wish to the Jure  successful philosophical-theological studies and intercession of Our Lady Mary on the path of realization of the priestly vocation. At the same time, we pray the Lord for new priesthood vocations.
Dana 26.1.2020 bio je za Slovensku starokatoličku crkvu i župu sv. Luke u Mariboru praznik. Bogoslov Jure Žnidarić po prvi puta obukao je reverendu na svetoj misi koju je predvodio don Milan Škrobar, generalni vikar Slovenske starokatoličke crkve u koncelebraciji s don Jani Janez Belcl. Prije nego što je bogoslov Žnidarić obukao reverendu blagoslovio ju je don Milan Škrobar. Bogoslovu Žnidariću želimo uspješne filozofsko-teološke studije ni zagovor Bogorodice Marije na putu ostvarenja svećeničkoga poziva. Ujedno molimo Gospodina za nova svećenička zvanja. BLESSED CHRISTMAS TO ALL WHO CELEBRATE IT BY THE JULIAN CALENDAR
BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU


4.1.2020.
To brothers Christians who celebrate Christmas by the Julian calendar, we wish a blessed Christmas!
Braći kršćanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, neka je blagoslovljen Božić! Мир Божји, Хистос се роди! 

BOŽIĆNA ČESTITKA STAROKATOLIČKOG METROPOLITE 
21.12.2019.

Draga braćo i sestre,
srcem uranjamo u misterij rođenja Božjega, u veličanstveni rođendan Gospodnji koji po izvanjskom doživljaju nije bio ništa spektakularno, dapače, bio je ljudskim očima gledajući  -nedostojan i jadan, jer rođenje u štali malo tko bi poželio. Ali onima koji imaju otvoreno oko duha otvorila su se nebesa, jer sjedinilo se Nebo i Zemlja, sa svim svojim popratnim znakovima, od kojih zvijezda bijaše jedan od njih. Bog je izabrao roditi se na taj način, skriven od ovoga izvrnutoga svijeta, solidarizirajući se s beskućnicima i sirotinjom, onovremenim (i ovovremenim) kopačima po kontejnerima, obespravljenima i napuštenima, prevarenima i odbačenima, marginaliziranima, duhovno poniznima, malenima koji imaju jednostavno i iskreno srce.  Božić je sveti dan u kojem je Bog postao jednim od nas, postao je čovjekom a time smo mi ujedno postali bogovi, po njegovoj milosti.  Došao je među nas da nam kao Bog otkrije vječnu istinu o Bogu, čovjeku i svijetu, stoga nam je u njemu uistinu zasjala vječna svjetlost bogospoznaje. Njegovim dolaskom na ovaj od njega otuđeni svijet dobili smo nezasluženu priliku izmiriti se s Bogom i shvatiti da smo djeca Božja, da smo svi međusobno braća i sestre po jednom Ocu, pozvani na međusobnu ljubav i praštanje. Radosna nam vijest govori o rođenju djetešca Isusa iz kraljevske loze Davidove, koji je Sin Božji: pravi Bog i pravi Čovjek – Bogočovjek, istobitan Ocu koji je neizreciv. Tko njega voli, voli savršenog Boga, tko njega ljubi ljubi savršenog čovjeka i u njemu iskonsku čovječnost, sve ljude i sva stvorenja Božja.
Božić nam otkriva osnovne temelje postojanja: svetinju oca i očinstva, svetinju majke i majčinstva, svetinju djeteta i djetinjstva. Isus je došao na svijet u obitelji oca Josipa i majke Marije, a ne po istospolnoj zajednici dvoje žena ili dvoje muškaraca, ili po nekoj trećoj naopakoj kombinaciji čovjeka i životinje, bilo istog bilo suprotnog spola. Stoga je svako podržavanje bilo čega izvan izvornog i zdravog obiteljskog ambijenta grijeh, bez obzira s kojih adresa takvo podržavanje dolazilo. Rođenjem Kristovim javlja nam se i daruje veličanstveno i neizrecivo otajstvo nebeskog zajedništva. Jedan Bog ljubavi u Trojici proslavljan, želio je da njegov Sin dođe na ovaj svijet u obitelji oca i majke, te time zemaljski otac, majka i dijete postaju ogledalo te nadumske tajne, kao Crkva Božja i kao obitelj – Crkva u malom.  Obitelj je osnovna ćelija Crkve Božje, slika Božje Trojedne ljubavi. Zato sveti Pavao, govoreći o svetinji braka, istu uspoređuje sa ljubavlju kojom je Krist volio Crkvu, prinoseći i žrtvujući sebe za nju, i završava bogonadahnutim riječima: ''Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu'' (Ef 5, 25-32).
Bog koji je rođen u takvoj obitelji koja ima oca i majku, pokazuje nam ispravno pojmanje obitelji kao takve, i u isto vrijeme pokazuje nam smisao za žrtvu koju obitelj kao temeljna ćelija društva mora vrednovati, mora nositi i iznijeti: Josip zajedno s Marijom prolazi teški put i svakojake nedaće, ali sve je to otrpio i iznio do kraja. I sam je Isus trpio za sve nas, za naše spasenje. Trpljenje je križ života koji je blagoslovljen ako je utemeljen u Kristu. Po Kristu svako začeće u utrobi majke i svako rođenje zadobija vječni smisao, svako novorođeno dijete postaje svetinja. Isto tako je svetinja i majčinstvo, posvećeno bogomajčinstvu Presvete Bogorodice, jer svako rođenje novog djeteta poslije Kristovog rođenja postaje rođenje za vječnost. Po rođenju Kristovu imamo Oca nebeskog za zajedničkog i vječnog roditelja, time ljudski život zadobija novi i nezalazni smisao božanskoga života. Crpeći iz božanstva svaki je ljudski besmisao upravo besmislen, jer Bog koji nam je po Isusu došao daje nam snagu da hrabro prihvatimo život, takav kakav jest  i da ga živimo u ljubavi i povjerenju u Boga. To se povjerenje zadobija u Crkvi Božjoj koja je tijelo Kristovo, mjesto i zajednica ostvarivanja punoće, mjesto rasta i usavršavanja ''dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove'' (Ef 4,13). U novorođenom Isusu promatramo vječnu Istinu koja se nastanila među nama, koja je kruh nebeski: ''Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta'' (Iv 6, 51).
Pomirimo se s Bogom, prigrlimo dušom novorođenog Božića te naviještajmo njegovu riječ koja je došla za nas i naše spasenje! Po Isusu nebeski Otac razriješio je izgubljenost i smetenost mnogih koji iskreno traže Boga; po Kristu Očeva ljubav i prašanje progovara nam na iskustven način. Mnogi od nas to mogu posvjedočiti. Samo po Kristu ulazimo temeljito u sebe, uranjamo u misterij ljubavi Božje koja nas izvlači iz jame propasti, iz izgubljenosti, malodušnosti i smetenosti. U Kristu smo nađeni: pronašao nas je Dobri Pastir, pronašao nas je Otac, susreli smo sebe. 
Neka iz krila Crkve izniknu nove karizme i nove inicijative za dobro čovjeka i u njegovoj društvenoj zemaljskoj egzistenciji. Blagoslovljen vam bio Božić te uspješna i sretna nova 2020. godina. Čuvao vas i sačuvao Krist Isus, draga braćo i sestre, te sišao na vas, na sve ljude dobre volje i cjelokupno stvorenje blagoslov Svemogućega Boga + Oca i + Sina i + Duha Svetoga!

+ LEONARDO

ESTABLISHMENT OF THE PARISHES AND OF THE CHURCH ORDER
UTEMELJENJE ŽUPA I CRKVENOG REDA

30.11.2019.
The Most Reverend Father Archbishop founded the parish of SAINT CYRIL AND METHODIUS in Rijeka and the parish of St. CHRISTOPHER in Rab, and also the Church order ''BROTHERHOOD OF THE OLD CHURCH'' – FRATERNITAS ECCLESIAE CATHOLICAE ANTIQUAE. May the Lord bless the efforts of his faithful to keep the Church of Christ strong witness to the Gospel of God.
Prečasni otac Nadbiskup utemeljio je župu SV. ĆIRILA I METODA u Rijeci te župu SV. KRISTOFORA U RABU, ujedno je utemeljio crkveni red ''BRATSTVO STARE CRKVE'' – FRATERNITAS ECCLESIAE CATHOLICAE ANTIQUAE. Neka Gospodin blagoslovi nastojanja svojih vjernih kako bi Crkva Kristova bila čvrsti svjedok evanđelja Božjega.  MISTER JOZO KLJAJIĆ DISMISSED FROM ALL DUTIES
GOSPODIN JOZO KLJAJIĆ RAZRIJEŠEN SVIH DUŽNOSTI

25.11.2019.
The Archbishop Metropolitan of the Region, acting on the advice of a consultant of the Episcopal Curia, dismissed Reverend Jozo Kljajic from all duties:
1. From duties of parish priest in Parish of St. Mary and from duties of the Commissioner of the Vicar General;
2. From duties of the Vicar General of the Old Catholic Church of Bosnia and Herzegovina;
3. He was stripped of his honorary Title of Canon;
4. He is suspended ''A Divinis'' from date November 25, 2019. (his priestly authority were taken away: he can not led Holy Mass, sharing Sacraments, use the priesthood title and wear priest's uniform).
For all questions, believers can contact the Curia on E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com
Nadbiskup metropolita Regije postupajući po savjetu konzultora biskupske kurije, razriješio je velečasnog Jozu Kljajića:
1. Službe župnika Župe sv. Marije i povjerenika generalnog vikara;
2. Službe generalnog vikara Starokatoličke crkve BiH;
3. Oduzeo mu je počasnu titula kanonika;
4. Suspendiran je ''A Divinis'' s datumom 25.11.2019. (oduzete su mu svećeničke ovlasti: ne smije voditi sv. Misu, dijeliti sakramente, koristiti svećeničku titulu ni nositi svećeničku odoru). 
Za sva pitanja vjernici se mogu obratiti kuriji na E-mail: generalni.vikarijat@gmail.com
FATHER VEDRAN OBUĆINA VISITING ARMENIA
OTAC VEDRAN OBUĆINA U POSJETU ARMENIJI

24.11.2019.During his visit to Armenia, the secretary of the archbishop and priest of the Province of St. Christopher father Vedran Obućina met with Archimandrite Tovma Khachatriyan, a leader of the Pan-Armenian Youth Believers, discussing the dogmatic differences between the Armenian and Old Catholic churches, especially with regard to myaphysits. Father Vedran also visited the Holy Mother See of Etchmiadzin and the monasteries of Khor Virap, Noravank and Geghard. The Armenian Apostolic Church is a pre-Chalcedonian church prevalent among Armenians. It belongs to the Eastern Orthodox churches, which accept only the first three ecumenical councils and therefore have a different Christological position in relation to Catholicism and Orthodoxy. This Church is the first national Church in the world since Armenia was the first country in the world to declare Christianity an official religion. It is headed by the Catholicos of all Armenians who, after numerous relocation of their seat for political reasons, have been permanently established in Etchmiadzin since 1411. Today's Catholic of all Armenians is His Holiness Karekin II. Nersisian, the 132nd Catholic, elected on October 26, 1999. There are three other patriarchates in Antelias in Lebanon, Jerusalem and Istanbul. The vast majority of Armenians belong to this church. In the second half of the 20th century, Pope John Paul II. and the Ecumenical Patriarch of Constantinople Bartholomew I. accepted the Armenian Miophysian conception as a possible interpretation of the orthodox conception of the Christian faith. The Christological theological discussions between the Armenian Apostolic Church and the Catholic Church ended on December 13, 1996 when the doctrine of the Armenian Apostolic Church was declared orthodox, as confirmed in a joint statement by Pope John Paul II. and Catholicos Garegin II.
Tijekom posjeta Armeniji, tajnik nadbiskupa i duhovnik Provincije sv. Kristofora otac Vedran Obućina susreo se s arhimandritom Tovmom Hačatrijanom, duhovnikom za mlade armenske crkve, pri čemu su razgovarali o dogmatskim razlikama armenske i starokatoličke crkve, posebno u pogledu miafizitstva. Otac Vedran je također posjetio Svetu majčinsku stolicu Ečmijadzin, te manastire Hor Virap, Noravank i Gegard. Armenska apostolska crkva je pretkalcedonska crkva rasprostranjena među Armencima. Pripada istočnim pravoslavnim crkvama koje prihvaćaju samo prva tri ekumenska koncila te zbog toga imaju drugačiju kristološku poziciju u odnosu prema katoličanstvu i pravoslavlju. Ova Crkva je prva nacionalna Crkva na svijetu budući da je Armenija bila prva država na svijetu koja je proglasila kršćanstvo za službenu vjeru. Na čelu je Armenske apostolske crkve katolikos svih Armenaca koji, nakon brojnih premještanja svojega sjedišta iz političkih razloga, od 1411. ima trajno sjedište u Ečmijadzinu. Današnji katolikos svih Armenaca je Njegova Svetost Karekin II. Nersisian, 132. po redu izabrani katolikos, a izabran je 26. listopada 1999. Postoje još tri patrijarhata i to u Anteliasu u Libanonu, Jeruzalemu i Istanbulu. Velika većina Armenaca pripada ovoj crkvi. U drugoj polovici 20. stoljeća papa Ivan Pavao II. i ekumenski carigradski patrijarh Bartolomej I. prihvatili su armensko miafizitsko shvaćanje kao moguće tumačenje pravovjernog shvaćanja kršćanske vjere. Kristološke teološke rasprave između Armenske apostolske crkve i Katoličke crkve okončane su 13. prosinca 1996. kada je nauk Armenske apostolske crkve proglašen pravovjernim, što su u zajedničkoj izjavi potvrdili papa Ivan Pavao II. i katolikos Garegin II.

PASTORAL DEVELOPMENT
PASTORALNI RAZVOJ

21.10.2019.
Many nice things have happened in recent months within the Region of St. Christopher: baptisms, eddings, confirmations etc. with the gatherings of believers and priests of the Region. Many interested candidates want to join to the clergy, either as interested candidates (students) or as priests who have previously served in some of the Christian denominations. It should be noted that the Eastern and Western Rites are allowed to be equal in the Orthodox Old Catholic Region (Western Rites means the post-council rite of the Second Vatican Council and/or the traditional Latin Tridentine Mass. Thus manifesting the equal celebration of God through the riches of the Rites.
Mnoge su se lijepe stvari dogodile u proteklih mjeseci unutar Regije sv. Kristofora: krštenja, vjančanja, podjela svete krizme uz druženja vjernika i svećenika Regije. Postoje mnogi zainteresirani kandidati za pristup u kleričku službu, bilo kao zainteresirani kandidati (student-bogoslovi), bilo kao svećenici koji su prethodno služili u nekim od kršćanskih denominacija. Napominjemo da su unutar Ortodoksne starokatoličke regije dopušteni  Istočni i Zapadni obred kao jednakopravni (zapadni podrazumijeva poslijekoncilski obred Drugoga vatikanskog sabora i/ili tradicionalnu latinsku misu – Tridentinsku. Na taj način očituje se jednakopravno slavljenje Boga kroz bogatstvo obreda. 
VJENČANJE  - WEDDING

26.8.2019.

U župi sv. Luke (Slovenska starokatolička crkva), održana su dva vjenčanja. Milošću Božjom, sveti sakrament braka primili su 1. lipnja 2019. godine Suzi i Sebastijan Mravlek, a 25. kolovoza 2019. godine Alenka i Bojan Škamlec. Neka ih Gospodin blagoslovi da bračnim vodama plove uspješno i sretno!VJENČANJE  - WEDDING

21.6.2019.


Sveti sakrament braka primili su 21. lipnja 2019. godine Miloš Vasiljević i Bojana Jovanović u obredu koji je vodio otac Vedran Obućina, tajnik nadbiskupa mons. Leonarda Bega i duhovnik Ortodoksne starokatoličke provincije Sv. Kristofora u atriju dvorca Nova Kraljevica.
Uz prisustvo kumova i prijatelja, mladenci su sklopili zaruke i brak po istočnom (bizantsko-slavenskom) obredu, specifičnom po pojanju, vijencima ili krunama na glavama, vezivanju ruku i trostrukom obilasku oko oltara, mnogobrojnim prigodnim molitvama i simbolikama. U prigodnoj riječi, otac Obućina je govorio o važnosti sakramenta braka za mladence, ne samo kao one od kojih se očekuje potomstvo, već prije svega o suživotu muža i žene kao jednoga tijela i kao Crkve u malome.
Krist, istinski Bog naš, koji je u Kani Galilejskoj svojim dolaskom pokazao brak časnim, da nas molitvama Prečiste Majke svoje, svetih slavnih i preslavnih Apostola, svetih bogovjenčanih i ravnoapostolskih i crkvenih otaca, i svih svetih, pomiluje i spasi, kao blag i čovjekoljubiv! Milošu i Bojani želimo svako dobro, obilje Božjeg blagoslova, blagodat djece i velike obitelji, te život u skladu s kršćanskom vjerom! Mnogaja ljeta! IN MEMORIAM - pater ANTUN CVEK
IN MEMORIAM - otac ANTUN CVEK  

28.5.2019.
In Memoriam
Otac ANTUN CVEK
10. II.  1934. - 28. V. 2019. 

The great benefactor, father Antun was passed away. He was indeed the living saint, always ready to help to those who is in poverty, to abandoned brothers and sisters, to those who was the most weaknes. He was in practice lived the love of Christ, showing to us the role model.  Thank you, dear father Antun. The Lord will be to you the largest reward
Preminuo je veliki dobrotvor koji je već za života bio živući svetac, otac Antun Cvek, pomoćnik sirotinje, malenih, slabih i napuštenih. Živio je u praksi Kristovu ljubav, bivajući uzorom svima nama.  Hvala Ti, dragi oče Antune! Bog Ti bio najveća nagrada! STATEMENT OF ORTHODOX METROPOLITAN OF VOLOKOLAMSK HILARION, SPOKESMAN FOR THE  ORTHODOX PATRIARCHATE OF MOSCOW 


18.5.2019.
"I would like to draw your attention to the danger of liberal Christianity. The liberalization of moral standards, initiated by some Protestant and Anglican communities several decades ago and developing with ever-increasing speed, has now brought us to a situation where we can no longer preach one and the same code of moral conduct. We can no longer speak about Christian morality, because moral standards promoted by 'traditional' and 'liberal' Christians are markedly different, and the abyss between these two wings of contemporary Christianity is rapidly growing.
We are being told by some allegedly Christian leaders, who still bear the titles of Reverends and Most Reverends, that marriage between a woman and a man is no longer the only option for creating a Christian family, that there are other patterns, and that the church must be 'inclusive' enough to recognize alternative lifestyles and give them official and solemn blessing. We are being told that human life is no longer an unquestionable value, that it can be summarily aborted in the womb, or that one may have the right to interrupt it voluntarily, and that Christian 'traditionalists' should reconsider their standpoints in order to be in tune with modern developments. We are being told that abortion is acceptable, contraception is agreeable, and euthanasia is better still, and that the church must accommodate all these 'values' in the name of human rights.

What, then, is left of Christianity? In the confusing and disoriented world in which we live, where is the prophetic voice of Christians? What can we offer, or can we offer anything at all to the secular world, apart from what the secular world will offer to itself as a value system on which society should be built? Do we have our own value system which we should preach, or should we simply applaud every novelty in public morality which becomes fashionable in the secular society?
I would also like to draw your attention to the danger of a 'politically correct' Christianity, of a Christianity which not only so easily and readily surrenders itself to secular moral standards, but also participates in promoting value systems alien to Christian tradition.

We are facing a paradoxical situation. British secular politicians who share Christian convictions are concerned about the rising Christianophobia in the UK and initiate a debate on this issue in Parliament, calling for recognition of the country's Christian identity. At the same time the primate of the Church of England calls for 'a constructive accommodation with some aspects of Muslim law.'

I am sure I will be told that Christianity must become more tolerant and all-inclusive, that we Christians should no longer insist on our religion as being the only true faith, that we should learn how to adopt other value systems and standards. My question, however, is: when are we going to stop making Christianity politically correct and all-inclusive; why do we insist on accommodating every possible alternative to the centuries-old Christian tradition? Where is the limit, or is there no limit at all?
Many Christians worldwide look to Christian leaders in the hope that they will defend Christianity against the challenges that it faces. It is not our task to defend Sharia law, or to commend alternative lifestyles or to promote secular values. Our holy mission is to preach what Christ preached, to teach what the apostles taught and to propagate what the holy Fathers propagated. It is this witness which people are expecting of us.

I am convinced that liberal Christianity will not survive for a long time. A politically correct Christianity will die. We see already how liberal Christianity is falling apart and how the introduction of new moral norms leads to division, discord and confusion in some Christian communities. This process will continue, while traditional Christians, I believe, will consolidate their forces in order to protect the faith and moral teaching which the Lord gave, the Apostles preached and the Fathers preserved."

His Eminence, Orthodox Metropolitan of Volokolamsk Hilarion, Spokesman for the Orthodox Patriarchate of Moscow.ARCHBISHOP DIVIDED THE SACRAMENT OF CONFIRMATION 
NADBISKUP PODIJELIO SAKRAMENT SVETE POTVRDE 

11.5.2019.
By the grace of Lord, in Saturday, May 11., Archbishop Leonardo divided the sacrament of Confirmation to the candidates from Slovenia, who are come in Croatia with their priest reverend Milan Škrobar. May the Lord  be the light in their life path
Milošću Božjom, u subotu 11. 5. nadbiskup Leonardo podijelio je sakrament svete Potvrde kandidatima iz Slovenije, koji su stigli sa svojim svećenikom Milanom Škrobarom. Neka im Gospodin bude svjetlo na njihovom daljnjem životnom putu. ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!

11.5.2019.


Sretan Uskrs pravoslavnoj braći koja Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru 28.  IV. 2019.

ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!EASTER LETTER OF ARCHBISHOP
USKRSNA ČESTITKA NADBISKUPA 

20.4.2019.


STATEMENT OF THE HIGHEST LEADERS OF CHRISTIAN CHURCHES OF SLOVAKIA AND CENTER OF JEWISH RELIGIOUS UNION ABOUT GENDER IDEOLOGY
IZJAVA NAJVIŠIH VOĐA KRŠĆANSKIH CRKAVA SLOVAČKE I CENTRALNE UNIJE ŽIDOVSKIH ZAJEDNICA O GENDER IDEOLOGIJI


25.3.2019. OUR CHURCH AT THE PEACE SYMPOSIUM IN LONDON
NAŠA CRKVA NA KONFERENCIJI O MIRU U LONDONU      Halifa i don ObućinaDžamija Fazl Hrvatska delegacija


16.3.2019. 
For sixteen years, the Ahmadiyya Muslim Community in London has organized the National Symposium on Peace, and this year, March 9, it was attended by Secretary of the Orthodox Old-Catholic Province of St. Christopher don Vedran Obućina. The event took place under the title "Critical Need for Peace" and held in the largest British mosque Baitul Futuh.
Among the speakers was the Roman Catholic Archbishop Emeritus of Southwark, Msgr. Kevin McDonald, as well as the winner of the annual Ahmadiyya community peace award, Dr Fred Mednick, who received the award on behalf of his organization "Teachers Without Borders" for "Excellent Work on Peace Promotion by Attempting to Encourage Teachers from Regions in Conflict, Providing Access to Learning and network of teachers, and ensuring integrated peace education ". The main speech was held by the Khalifa of the Ahmadiyya Muslim community, Mirza Masroor Ahmad, in which he warned of the need for the educational process and the perception of religion as a way to resolve the conflict.
Reverend Obućina was called by Croatian Ahmadian missionaries, and with numerous national delegations in London there were also representatives of Jewish religion and Roman Catholic, Lutheran, Anglican, Orthodox Anglican and Orthodox priests. With a tour of the mosque Baitul Futuh, which is among the largest in Western Europe, and dinner, many acquaintances have been acquired. On Monday, March 11, Father Obućina met with the Khalifa Mirza Masroor Ahmad in his home, next to the Fazl mosque in southwest London, the oldest mosque in London, built in 1924 for Pakistani immigrants. In a short conversation, they faced questions of cooperation in the field of education pf clerics about other religions.
The Ahmadiyya Muslim Community is a separate Islamic organization with its branches in more than 200 countries. It was founded in 1889 by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in Punjab (contemporary Pakistan). The Ahmadiyya followers consider him to be the promised Messiah (Mahdi), and this makes them different from other Muslims of the world. The community has the largest number of people in Pakistan, and the world's largest headquarters are in London.
Već šesnaest godina Ahmadijska muslimanska zajednica u Londonu organizira Nacionalni simpozij o miru, a ove godine, 9. ožujka, joj je nazočio tajnik i duhovnik Ortodoksne starokatoličke provincije Svetog Kristofora don Vedran Obućina. Događaj se odvijao pod nazivom „Kritična potreba za mirom“, te se održao u najvećoj džamiji Velike Britanije BaitulFutuh.
Među govornicima je bio i rimokatolički nadbiskup emeritus Southwarka mons. Kevin McDonald, kao i dobitnik godišnje nagrade za mir ahmadijske zajednice dr. Fred Mednick, koji je primio nagradu u ime svoje organizacije „Učitelji bez granica“ za „odličan rad u promicanju mira kroz napore okupljanja učitelja iz regija u sukobu, pružanju pristupa učenju i mreži predanih učitelja, te osiguravanje integriranog obrazovanja o miru“. Glavni govor je održao halifa ahmadijske zajednice Mirza MasroorAhmad, u kojemu je upozorio na potrebu obrazovnog procesa i percepciju religije kao načina rješavanja sukoba.
Velečasni Obućina je pozvan preko hrvatskih ahmadijskih misionara, a uz mnogobrojne nacionalne delegacije u Londonu su bili i predstavnici židovske religije, te rimokatolički, luteranski, anglikanski, ortodoksni anglikanski i pravoslavni svećenici. Uz obilazak džamije BaitulFutuh, koja je među najvećima u Zapadnoj Europi, i večeru, stekla su se mnoga poznanstva. U ponedjeljak, 11. ožujka otac Obućina se susreo s halifom Mirzom MasroorAhmadom u njegovoj kući, koja se nalazi uz džamiju Fazl u jugozapadnom Londonu, najstarijoj džamiji u Londonu, izgrađenoj 1924. godine za pakistanske imigrante. U kraćem razgovoru, dotakli su se pitanja suradnje na polju obrazovanja duhovnika o drugim religijama.
Ahmadijska muslimanska zajednica je zasebna islamska organizacija koja ima svoje ogranke u više od 200 zemalja svijeta. Osnovao ju je 1889. godine Hazrat Mirza GhulamAhmad u Punjabu (danas u Pakistanu). Njega sljedbenici ahmadije smatraju obećanim Mesijom (Mahdi), po čemu se razlikuju od drugih muslimana svijeta. Zajednica ima najviše pripadnika u Pakistanu, a glavno svjetsko središte je u Londonu. 
CONTRIBUTION TO THE DIALOGUE AMONG RELIGIONS
PRILOG DIJALOGU MEĐU RELIGIJAMA

15.2.2019. 
The International Institute for Interreligious Relations, headquartered in the Iranian holy city of Qom, has published a collection of works "Spirituality and Religion in the Modern World", in which the secretary of the archbishopric Reverend Vedran Obućina contributed with an article entitled "The Spirituality of Abrahamic Religions as the Foundation of Dialogue". The proceedings are prepared and edited the hojjat-ol-eslam Morteza Maddahi, with whom Father Obućina got acquainted during his visit to Qom in November 2018.
Qom is the spiritual centre of Shiite Islam in the Islamic Republic of Iran, and the International Institute for Interreligious Relations operates within the University of Al Mustafa and brings together clergymen and believers from various religions of the world. Every year, the Institute organizes a series of short and long seminars with an aim to further the knowledge of Islam, Shiism, World Religions, and Interreligious Dialogue. The proceedings included a number of other topics related to Islamic mysticism, the role of religion in Czech politics, the pursuit of reason of belief, Sufi rituals, spirituality in everyday prayers, and comparative studies of Islam and Christianity in the world.
Interested in a short or long study program in Qom can contact Father Obućina through email tajnik.ordinarijat@gmail.com

Međunarodni institut za međureligijske odnose, sa sjedištem u iranskom svetom gradu Komu, objavio je zbornik radova „Duhovnost i religija u suvremenom svijetu“ u kojemu je svoj prilog ostvario i tajnik nadbiskupa vlč. Vedran Obućina pod nazivom „Duhovnost abrahamskih religija kao okosnica dijaloga“. Zbornik je pripremio i uredio hodžatoleslam Morteza Maddahi, kojega je otac Obućina upoznao tijekom svog posjeta Komu u studenom 2018. godine.
Kom je duhovno sjedište šijitskog islama u Islamskoj Republici Iran, a Međunarodni institut za međureligijske odnose djeluje unutar sveučilišta Al Mustafa i okuplja duhovnike i vjernike iz raznih religija svijeta. Svake godine, institut organizira niz kratkih i dugih seminara sa ciljem upoznavanja islama, šijizma, svjetskih religija i međureligijskog dijaloga. U zborniku radova nalazi se niz drugih tema koje se odnose na islamski misticizam, ulogu religije u češkoj politici, potrazi za razlogom vjerovanja, sufijske rituale, duhovnost u svakodnevnoj molitvi, kao i komparativne studije odnosa islama i kršćanstva u svijetu.
Zainteresirani za kratki ili duži studijski program mogu se javiti ocu Obućini na tajnik.ordinarijat@gmail.com

MEETING WITH METROPOLITAN KALLISTOS WHARE
SUSRET S METROPOLITOM KALLISTOSOM WAREOM    


27.1.2019. 
The Secretary of Archbishop and the spiritual guide of the Orthodox Old-Catholic Province of St Christopher don Vedran Obućina met on January 27th, 2019, in Oxford with the Metropolitan of Diokleia and auxiliary bishop of the Archbishopric of Great Britain within the Ecumenical Patriarchy in Constantinople His Excellency Timothy Kallistos Ware. Metropolitan Ware is known as one of the leading contemporary Orthodox theologians, author of many books and articles, among which ''Orthodox Church'' and ''Orthodox Way'' are best known and translated. Reverend Obućina met with the Metropolitan in his house to discuss Obućina's PhD research and also the theological understanding of the ethno-filetism, i.e. the nationalism heresy in Orthodoxy. At the same time, Metropolitan Ware got acquainted with the activities of the Old-Catholic Patriarchy, which is based on the same Orthodox foundations of synodality and autocephality, but without the negative form of nationalism. Metropolitan Ware stressed the value of community of all Christians and the negative effects of the nationalistic movements in the Orthodox world. In the end, Metropolitan Ware gave a gift to Father Obućina, a booklet about the Jesus Prayer, a powerful mystical meditation on Jesus' name and His mercy.  
Tajnik nadbiskupa i duhovnik Ortodoksne starokatoličke provincije Svetog Kristofora don Vedran Obućina susreo se 27. siječnja 2019. u Oxfordu s metropolitom Diokleje i pomoćnim episkopom britanske arhiepiskopije unutar Ekumenske patrijaršije u Carigradu Njegovom Ekselencijom Timothyjem Kallistosom Wareom. Metropolit Ware je poznat kao jedan od vodećih pravoslavnih teologa današnjice, autor mnogobrojnih knjiga i članaka, među kojima su najpoznatije ''Pravoslavna crkva'' i ''Pravoslavni put'', prevedeni i na naš jezik. Velečasni Obućina se susreo s metropolitom u njegovoj kući kako bi porazgovarao o svom doktorskom radu i teološkim poimanjima etno-filetizma, odnosno hereze nacionalizma u pravoslavlju. Istodobno ga je upoznao s radom Starokatoličke patrijaršije, koja se temelji na jednakim pravoslavnim temeljima sinodalnosti/sabornosti i autokefalnosti, ali bez negativnog oblika nacionalizma. Metropolit Ware je istaknuo vrijednost okupljanja svih kršćana i pogubnost nacionalističkih gibanja u pravoslavnom svijetu. Pri rastanku, metropolit Ware je poklonio ocu Obućini svoju malu knjižicu o Isusovoj molitvi, moćnom mističnom razmatranju Isusova imena i Njegove milosti. 


ARCHBISHOP SPEAK WITH POTENTIAL CLERICAL CANDIDATES
NADBISKUP RAZGOVARAO S POTENCIJALNIM KLERIČKIM KANDIDATIMA  

20.1.2019. 
In Sunday, January 20., after Holy Mass, in Island of Rab, Archbishop spoke with potential clerics candidates for the Orthodox Old Catholic region of St. Christopher. Candidates who do not have theological studies are required to attend the study of Old Catholic Theology. They are also obliged to perfect themselves in Christian virtues and spiritual life. Let us follow all potential and present clerics candidates by prayer, that the Holy Spirit shows them the right further way.
U nedjelju 20. 1., nakon sv. Mise, Nadbiskup je u Rabu razgovarao s potencijalnim kleričkim kandidatima za ortodoksnu starokatoličku regiju sv. Kristofora. Kandidati koji nemaju teološki studij dužni su pohađati studij starokatoličke teologije. Također su dužni usavršavati se u kršćanskim krepostima i duhovnom životu. Pratimo sve potencijalne i sadašnje kleričke kandidate molitvom, kao bi ih Sveti Duh prožeo da uvide koji je njihov daljnji životni put.BLESSED CHRISTMAS TO ALL WHO CELEBRATE IT BY THE JULIAN CALENDAR
BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU


5.1.2019.
To brothers Christians who celebrate Christmas by the Julian calendar, January 7. we wish a blessed Christmas!
Braći kršćanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru 7. siječnja, neka je blagoslovljen Božić! 
Мир Божји, Хистос се роди! 


IN MEMORIAM - academic JAKŠA FIAMENGO
IN MEMORIAM - akademik JAKŠA FIAMENGO 

28.12.2018.


In Memoriam
Akademik JAKŠA FIAMENGO
26. XI. 1946. – 27. XII. 2018. 

Goodby to dear friend Jakša, the poet, academic, writer, journalist. Good luck on the other side, where the light never fades. God bless you in Christ Jesus!
Pozdrav dragom prijatelju Jakši, pjesniku, akademiku, književniku, novinaru. Sretno ti bilo s druge strane, gdje svjetlost nikad ne zalazi. Bog te blagoslovio u Kristu Isusu!     
X  msgr. Leonardo Beg
CHRISTMAS LETTER OF ARCHBISHOP
BOŽIĆNO PISMO NADBISKUPA  


22.12.2018.
SECOND COUNCIL OF OLD CATHOLIC PATRIARCHATE HAS BEEN HELD IN NITRA (SLOVAKIA) - WCNCC
ODRŽAN DRUGI SABOR STAROKATOLČKOG PATRIJARHATA U NITRI (SLOVAČKA) - WCNCC 

20.12.2018.

Like it was announced before, the Second Council of WCNCC was held in Nitra (Slovakia) from 5. to 20. December 2018. Among other things it was decided that group of Churches united in WCNCC has also alternative name OLD CATHOLIC PATRIARCHATE. The Council was confirmed the admission of new consecrated Bishops from Russia. The members of WCNCC - OLD CATHOLIC PATRIARCHAT ARE:
Patriarch Augustín Bačinský
Metropolitan Leonardo Beg
Metropolitan Pavel Begichev
Archbishop Ante Nikolic
Archbishop Alexander Franz
Bishop HansJorg Peters
Bishop Vlastimil Šulgan
Bishop Sergey Sukharev
Bishop Ivan Ponomarev
Bishop emeritus Konstantín Andreev
Bishop electus Ivica Križ
On the Council it was reports and opinions from church provinces (regions). Orthodoxy of Old Catholic Patriarchate (WCNCC) stems from the attitude of faith towards St. Scripture and tradition, also from doctrine and morality of the Old Church of the first Millennium. We are not accepting the liberal novelties introduced in the practice of new trends of some ''churches'' (the blessing of the same-sex persons and ordination woman in holy orders,  and electing woman as bishop) because that is opposite to Holy Scripture and Tradition. The Church of Christ is not in the world to favors the world, but to save the World through Jesus Christ. And while the world spins the cross of Christ stands - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS.  Only if we stay on the way of authentic, we will be the real witness of the Lord. 
Kao što je bilo ranije najavljeno, održan  je Drugi sabor WCNCC u Nitri (Slovačka) od 5. do 20. XII. 2018. Između ostaloga odlučeno je da zajednica crkava ujedinjenih u WCNCC ima alternativni naziv STAROKATOLIČKI PATRIJARHAT. Sabor je potvrdio prijam novozaređenih biskupa iz Rusije. Članovi STAROKATOLIČKOG PATRIJARHATA (WCNCC) su: 
Patriarch Augustín Bačinský
Metropolitan Leonardo Beg
Metropolitan Pavel Begichev
Archbishop Ante Nikolic
Archbishop Alexander Franz
Bishop HansJorg Peters
Bishop Vlastimil Šulgan
Bishop Sergey Sukharev
Bishop Ivan Ponomarev
Bishop emeritus Konstantín Andreev
Bishop electus Ivica Križ
Na Saboru su izneseni izvještaji i mišljenja iz crkvenih provincija (regija). Ortodoksnost ovih crkava proizlazi iz stava vjere prema sv. Pismu i Tradiciji, odnosno doktrini i moralu Stare crkve prvog milenija. Mi ne prihvaćamo liberalne novotarije uvedene u praksu i trendove nekih ''crkava'' (blagoslov istospolnih osoba i ređenje žena u svete redove kao i njihov izbor u biskupice) jer je to suprotno Svetom pismu i Tradiciji. Crkva Kristova nije u svijetu da bi udovoljavala svijetu, nego da se svijet po Kristu spasi. I dok se svijet vrti križ kristov stoji - STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS. Samo ako stojimo na autentičnom putu bit ćemo istinski svjedoci Gospodnji. MILAN ŠKROBAR ORDAINED FOR PRIEST OF SLOVENIAN OLD CATHOLIC CHURCH

MILAN ŠKROBAR ZAREĐEN ZA SVEĆENIKA SLOVENSKE STAROKATOLIČKE CRKVE5.12.2018.
On Sunday, December 2, 2018., in Maribor, Slovenia, because the great need of the Church in Slovenia, the holy order of Presbyterate received Milan Škrobar, by the hands of Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Leonardo Beg, and with concelebration of priesthod, with the presence of brothers from the Templar Order. Reverend Milan will serve in Slovenian Old Catholic Church. The Holy Mass was on Slovenian language, and rite of ordination on Latin language.  In the life of Rev. Milan is now to continue his theological study and to work for the goodness of the Church. We congratulation him and rocomend him in the preyer.
U nedjelju 2. prosinca 2018. u Mariboru, Slovenija, zbog velike potrebe Slovenske starokatoličke crkve, sveti red prezbiterata primio je Milan Škrobar, po rukama nadbiskupa metropolite msgr. dr. sc. Leonarda Bega, uz koncelebraciju svećenstva i prisustvo templarske braće. Sveta Misa održana je na slovenskom jeziku a obred ređenja na latinskom jeziku. Don Milan nastavit će svoje teološke studije te raditi na dobrobit Crkve. Čestitamo mu i preporučamo ga u molitve. MILAN ŠKROBAR ORDAINED FOR DEACON OF SLOVENIAN OLD CATHOLIC CHURCH
MILAN ŠKROBAR ZAREĐEN ZA ĐAKONA SLOVENSKE STAROKATOLIČKE CRKVE

5.11.2018.
On Sunday, November 4, 2018. at the request of Slovenian Old Catholic Church, in the church of St. Christopher in Rab island, Milan Škrobar received the Holy Order of Diaconate by the hands of Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Leonardo Beg. Before this, Milan Škrobar received in the earlier period the church service of Lector and Acolyte, all by the right of Canon low of the Catholic Church, in which he was introdouced by the Msgr. Dr. Ivica Križ, the elected Bishop of Slovenian Old Catholic Church, who was also be present on this Deacon ordination. The man can dream, but the Lord is that who gives success. Thanks to mercy of the Lord, our brother Milan received the Holy order. He will proceed with his theological study until the end. No man can deserve the Holy Order. On the end it is the act of God mercy.
U nedjelju 4. 11. 2018. na molbu Slovenske starokatoličke crkve, u crkvi sv. Kristofora na otoku Rabu, Milan Škorbar primio je sveti red đakonata, po rukama nadbiskupa metropolite msgr. dr. sc. Leonarda Bega. Prije ovoga čina, Milan Škrobar primio je u prethodnom periodu crkvenu službu lektorata i akolitata, po crkvenom pravu Katoličke Crkve, u koje ga je uveo msgr. dr. sc. Ivica Križ, izabrani biskup Slovenske starokatoličke crkve koji je nazočio ovom đakonskom ređenju. Čovjek može sanjati, ali Gospodin je taj koji daje uspjeh. Zahvaljujući milosti Božjoj naš brat Milan primio je sveti red. On će nastaviti sa svojim teološkim studijem. Nijedan čovjek ne može zaslužiti sveti red, on je u konačnici akt milosti Božje. MSGR. DR. IVICA KRIŽ SHARED THE SACRAMENT OF BAPTISM AND THE FIRST HOLY COMMUNION 
MSGR. DR. IVICA KRIŽ PODIJELIO SAKRAMENT KRŠTENJA I PRVE SV. PRIČESTI 


27.10.2018.
In saturday, October 27, in the Church of St. Christopher, the Msgr. Dr. Ivica Križ, by the mercy of God, shared the sacrament of Baptism and the sacrament of the First Holy Communion to the children. We are very grateful to Msgr. Ivica Križ that he is find the time for coming on our Island Rab, because he hawe indeed very much obligation. We pray the Lord to give the blessings to all of us, special to the children who received the Holy Sacraments.
U subotu, 27.10.2018. godine, u crkvi sv. Kristofora, msgr. dr. Ivica Križ je, milošću Božjom, djeci podijelio sakramente krštenja i prve sv. pričesti. Vrlo smo zahvalni msgr. Ivici Križu da je pronašao vrijeme da dođe na otok Rab, obzirom na njegove vrlo velike obveze koje ima. Molimo Gospodina da nas sve blagoslovi, osobito djecu koja su primila svete sakramente.  ADMISSIO OF THE MILAN ŠKROBAR

ADMISSIO MILANA ŠKROBARA23.9.2018.
On Sunday, September 23, in the church of St. Christopher in Rab island, elected bishop of the Slovenian Old Catholic Church, Msgr. Dr. Ivica Križ, on the Holy Mass, officially received Milan Škrobar among the candidates for the Holy Orders (diaconate and presbyterate) of the Slovenian Old Catholic Church, the so-called Admissio. On the Holy Mass was also attended the Archbishop  Metropolitan of the region of St. Christopher, Msgr. Dr. Leonardo Beg. We look forward to all who the Lord invites to his Vineyard, which is the Church of God. May the Holy Spirit strengthen it for further study of theology and advancement to the sacred services.
U nedjelju 23.9.2018. godine, u crkvi sv. Kristofora na Rabu, izabrani biskup Slovenske starokatoličke crkve msgr. dr. sc. Ivica Križ, službeno je na sv. Misi uveo bogoslova Milana Škrobara među kandidate za đakonat i prezbiterat Slovenske starokatoličke crkve, tzv. admissio. Svetoj Misi nazočio je i nadbiskup metropolita regije sv. Kristofora, msgr. dr. sc. Leonardo Beg. Radujemo se svima koje Gospodin poziva u svoj Vinograd, a to je Crkva Božja. Neka ga Sveti Duh ojači za daljnji studij teologije i napredovanje prema svetim službama. CELEBRATION THE FEAST OF ST. CHRISTOPHER, PATRON OF THE ORTHODOX OLD CATHOLIC REGION 
PROSLAVLJEN SPOMENDAN SV. KRISTOFORA, ZAŠTITNIKA ORTODOKSNE STAROKATOLIČKE REGIJE 27.7.2018.
On Friday, July 27., with Holy Mass, who was leading by Archbishop, we are celebrated the feast of the Patron of  Orthodox Old Catholic region. The cult of St. Christopher was very widespread in Austria, Dalmatia and Spain. Many of his relics were celebrated in Spain. The pilgrims have special respect for St. Christopher, and for this reason many institutions was created for helping travelers in difficulties of any type.
U petak, 27. VII. 2018.,  sv. Misom koju je predvodio otac nadbiskup, proslavljen je zaštitnik  Ortodoksne starokatoličke regije, sv. Kristofor - iz Licije, čiji se spomendan slavi na taj datum. Iz najstarijih pismenih svjedočanstava možemo dokazati povijesnu opstojnost svetog mučenika iz Jeronimskog martirologija, koji spominje da je ubijen 250. godine za vrijeme Decijeva progonstva. To je bilo sedmo od deset velikih progonstava kršćana prije milanskog edikta te, uz Dioklecijanovo, najkrvavije progonstvo, u kojem su stradali mnogi mučenici. Sveti  Kristofor položio je život za Krista u Samu (pokrajina Lacija). Jedan natpis svjedoči da je njemu u čast 22. IX. 452. godine u Kalcedonu podignuta crkva. Mišljenje je stručnjaka da je taj natpis autentičan bez utjecaja ikakve legende. Srednjovjekovni pisac Jacobs de Voragine iz XIII. stoljeća, u svojoj knjizi ''Legenda aurea sv. Kristofora'' vrlo je popularizirao sv. Kristofora na Zapadu, opisavši ga kao mladog diva koji je želio služiti najmoćnijem gospodaru. Zbog toga se stavio u službu najprije kralja, pa onda cara i napokon đavla. No kad je u pratnji đavla na jednom putovanju vidio kako se đavao plaši raspela kraj puta, stupio je u službu Krista, koji je jači od svih drugih. Tako se u njemu rodila i želja za obraćenjem. Neki ga je pobožni pustinjak poučio o zapovijedima ljubavi. Želeći se vježbati u toj kreposti i na taj način spremiti na krštenje, izabrao si je obitavalište kraj jedne rijeke kako bi pomagao putnicima koji su morali preko nje prelaziti. Jedne noći probudio ga je neki veoma dražestan dječačić te zamolio da ga prenese preko rijeke. Div ga je s lakoćom stavio na ramena, ali kad je počeo koračati prema drugoj obali rijeke, teret je bivao sve teži tako da ga je, opirući se o svoj debeli štap, jedva prenio. Kad su stigli na drugu stranu, djete mu reče da je na svojim ramen ima nosio grijehe svijeta, tek tada Reprobus (Kristoforovo ime prije krštenja) prepozna dijete Krista – gospodara koga je tražio. Primivši krštenje, Kristofor je pošao u Liciju gdje je podnio mučeništvo. Naši su pređi rado stavljali velikog i nadaleko vidljivog sv. Kristofora u blizinu ulaza u crkvu. Oni su vjerovali da će, svaki onaj koji pogleda svečev lik, onoga dana biti oslobođen od zle i nenadane smrti. A to je posve u redu ako netko s pogledom na Kristova svjedoka oblikuje svoj dnevni posao. Taj i sam postaje Gospodinov svjedok te je na taj način siguran pred vječnom smrću.
Sv. Kristofor bio je jedan od najpopularnijih svetaca i u srednjem vijeku. Njemu u čast gradili su kako na Istoku tako na Zapadu brojne crkve i samostane. Njegovi kipovi rese mnoga sakralna zdanja. Kult Sv. Kristofora bio je veoma proširen u Austriji, Dalmaciji i Španjolskoj. U Španjolskoj su se častile mnoge njegove relikvije. Kristofor je uživao naročito poštovanje kod hodočasnika i zbog toga su u njegovu čast nastale ustanove i kongregacije za pomaganje putnicima u svladavanju poteškoća svake vrste.

Poznato je da danas, uz vozače automobila, sv. Kristofora kao zaštitnika zazivaju i poštari, atletičari, nosači, radnici istovarivači tereta, općenito svi oni koji obavljaju teške i opasne poslove. Sveti se mučenik ubraja među 14 svetih svetaca pomoćnika, koji se zazivaju u pomoć prilikom raznih prirodnih katastrofa. Pobožnost je prema tim svecima pomoćnicima nastala u XII. stoljeću, veoma se razvila u XIV. stoljeću. Sv. Kristofora su tada naročito zazivali u pomoć protiv kuge, epilepsije i živčanih bolesti. Zaziva ga se u svim opasnim situacijama u prometu, od požara, oluje i potresa. Legenda o sv. Kristoforu, nadahnula je po Italiji i Francuskoj, a i drugdje, mnoge umjetnike i pjesnike koji mu u čast ispjevaše pjesme i sastaviše razna skazanja. Ta su se s velikim uspjehom, a i pobožnošću, posvuda davala te ljude poticala na službu najmoćnijem gospodaru Isusu Kristu. Biskup Domana, rodom cresanin, zabilježio je prvo od više čudotvornih spasenja po zagovoru sv. Kristofora na Rabu, a koje se dogodilo 9. V. 1075. godine. Ova čudesa opisao je biskup Juraj de Hermolais, zvan Koštica, u ''Čudima sv. Kristofora''. REVEREND ILIJA SUBOTIĆ PUBLISHED THE BOOK ''INTRODUCTION IN WEB DESIGN''    
OBJAVLJENA KNJIGA DON ILIJE SUBOTIĆA ''UVOD U WEB DIZAJN''

  6.7.2018.
The book "Introduction in Web Design" was based on a lecture given by Rev. Ilija Subotić wich he had in the introductory course  to HTML / CSSJavaScript at the High School of Modern Business in Belgrade. The author is grateful to the reviewers, Prof. Dr Hadžibu Salkić from the University of Travnik - BiH as well as Prof. Dr. Ilija Lalović from the PMF in Banja Luka - Bosnia and Herzegovina, they reviewed the handwriting and gave a recommendation for his printing, and also he is grateful to the publisher himself - The High School of Modern Business from Belgrade. Today's era of information technology is unthinkable without the use of the Internet, and the internet is unthinkable without web sites. If we want to understand how it really works and how the sites are made, we need additional knowledge from this area, which can be found in this excellent book.
Knjiga ''Uvod u web dizajn'' nastala je na osnovu predavanja koja je don Ilija Subotić držao u okviru fakultativnog kursa Uvod u HTML/CSSJavaScript na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu. Autor se iskreno zahvaljuje recenzentima, prof. dr. sc. Hadžibu Salkiću sa Sveučilišta u Travniku - BiH kao i prof. dr. sc. Iliji Laloviću sa PMF-a u Banjoj Luci - BiH, koji su stručno pregledali rukopis i dali preporuku za njegovo štampanje, kao i samom izdavaču - Visokoj školi modernog biznisa iz Beograda. Današnja era informacijskih tehnologija nezamisliva je bez upotrebe interneta, a internet je nezamisliv bez web sajatova. Ako želimo shvatiti kako uistinu funkcioniraju i kako se izrađuju sajtovi, potrebna su nam dodatna znanja iz ovog područja, a koja se mogu pronaći u ovoj izuzetnoj knjizi.NAREDBA OCA NADBISKUPA OD 15.VI.2018.

LEONARDUS   BEG 
D E I     G R A T I A
ARCHIEPISCOPUS   METROPOLITA   VETERO-CATHOLICI   REGIONIS   SANCTI   CHRISTOPHORI 


Ja, nadbiskup metropolita Leonardo Beg, apostolskom vlašću


NAREĐUJEM

1. Đakonu Aleksandru Gubašu trajno se zabranjuje služenje u službi đakona.
2. Đakon Aleksandar Gubaš isključuje se kao đakon i kao vjernik iz Pravoslavno-starokatoličkog Generalnog vikarijata.
3. Đakon Aleksandar Gubaš nema privolu ove Crkve da može biti služitelj u bilo kojoj drugoj kršćanskoj crkvi.
4. O ovome upoznati kršćanske crkve i denominacije.

Obrazloženje

I. Đakon Aleksandar Gubaš grubo je prekršio obećanje koje je prilikom zaređenja dao da će poštovati i biti poslušan biskupu ordinariju. Bez znanja biskupa ordinarija pokušao je pristupiti drugim kršćanskim crkvama a na kraju je samovoljno pristupio tzv. ''Ortodoksnoj anglikanskoj crkvi'' koja je u svijetu nepriznata od strane ostalih anglikanskih provincija. 

II. Prije nego je pristupio navedenoj sljedbi, nije zatražio kanonski otpust te je i time grubo prekršio poredak Crkve u kojoj je bio zaređen. 


Obzirom na navedene činjenice, a zbog narušavanja discipline Crkve i neposlušnosti biskupu, valjalo je narediti kako je gore navedeno.
Ovaj dekret stupa na snagu danom donošenja. 

U Rabu, 15. VI. 2018.

Nadbiskup Metropolita
+LEONARDOMEETING IN THE FOCOLARE CENTRE FARO   
SUSRET U FOKOLARSKOM SREDIŠTU FARO  
1.6.2018.
The Archbishop's secretary, Reverend Vedran Obućina, participated in the meeting of the Focolare Movement – Opus Mariae in the Center Faro in Križevci on Sunday May 27th. The Focolare Movement is a religious movement founded in 1943 by Chiara Lubich in Trento, northern Italy. Although this is primarily the Catholic movement, it has established strong ties with the major Christian denominations, other religions, and even people without religious affiliations. It is also called "The Work of Mary". Today, the movement operates in 182 countries and covers more than five million people.
In 1943, Chiara Lubich, aged 23, worked as a primary school teacher in Trento, northern Italy. In the midst of the devastation and violence of the Second World War, along with a small group of friends, she realized that God was the only ideal worth living for. God, whom she saw as Love, transformed her and the lives of many others. He showed them the meaning of their life: to work together to fulfill Jesus' prayer for unity: "Father, let them all be One." In time it became clear that God's original plan can be expressed in words: to unite the whole human family. In a little over 50 years, from the experience of a daily living Gospel, the spirituality of unity has come to the world and has initiated the power of spiritual and social renewal in the world framework: the Focolare Movement.
Although everyone is living the same spirituality, variety of people make the movement - youth, adults, children, families and priests, monks and nuns of various congregations, and bishops - The Focolare Movement is divided into 27 branches, from the world of families, children and youth, to entrepreneurship and politics.
Don Obućina has been working with the Movement for a long time, trying to contribute to ecumenical dialogue in Croatian society and beyond. The encounter in Križevci was based on  the main idea of ​​the Blessed Virgin Mary and the role of Mary in our Christian lives. Later, the participants visited the Faro town, attended the Holy Mass and met each other through reading the Gospel and playing games that require fellowship.
Tajnik Nadbiskupa, velečasni Vedran Obućina, sudjelovao je na susretu Pokreta fokolara – Djela Marijina u fokolarskom središtu Faro u Križevcima u nedjelju 27. svibnja. Pokret fokolara ili Djelo Marijino je vjerski pokret koji je 1943. osnovala Chiara Lubich u Trentu na sjeveru Italije. Iako je to prvenstveno katolički pokret, stvorio je jake veze s glavnim kršćanskim religijama, drugim vjerama, pa i ljudima bez vjerskih uporišta. Također se naziva "Djelo Marijino". Danas pokret djeluje u 182 zemlje i pokriva više od pet milijuna ljudi. Fokolar znači ognjište.
Godine 1943., Chiara Lubich, 23 godine, radila je kao učiteljica u osnovnoj školi u Trentu, u sjevernoj Italiji. Usred razaranja i nasilja Drugog svjetskog rata, zajedno s malenom grupom prijateljica, shvatila je da je Bog jedini ideal za koji vrijedi živjeti. Bog, kojeg je vidjela kao Ljubav, preobrazio je njen i život mnogih drugih. Pokazao im je smisao njihovog života: da rade zajedno na ispunjenju Isusove molitve za jedinstvo: "Oče, da svi budu jedno." Vremenom je postalo jasno da se Božji originalni plan može izraziti riječima: ujediniti cijelu ljudsku obitelj. U nešto više od 50 godina, iz iskustva svakodnevno življenog Evanđelja, duhovnost jedinstva došla je na svijet i pokrenula struju duhovne i društvene obnove u svjetskim okvirima: Pokret fokolara.
Iako svi žive istu duhovnost, zbog raznovrsnosti osoba koje ga sačinjavaju - mladi, odrasli, djeca, obitelji i svećenici, redovnici i redovnice raznih kongregacija, te biskupi - Pokret fokolara je podijeljen u 27 ogranaka, medu kojima je i nekoliko pokreta koji obuhvaćaju široki raspon djelovanja, od svijeta obitelji, djece i mladih, do poduzetništva i politike.
Don Obućina već duže vrijeme surađuje s Pokretom, nastojeći pridonijeti ekumenskom dijalogu u hrvatskom društvu i šire. Susret u Križevcima je bio prožetom glavnom idejom pobožnici Blaženoj Djevici Mariji i ulozi Marije u našim kršćanskim životima. Kasnije su sudionici upoznali gradić Faro, sudjelovali na Svetoj Misi i upoznavali se međusobno kroz čitanje Evanđelja i igranja igara koje zahtijevaju zajedništvo. ANNOUNCEMENT OF THE SECOND CHURCH COUNCIL OF ORTHODOX OLD CATHOLIC CHURCHES - WCNCC - IN NITRA (SLOVAKIA)
NAJAVA DRUGOG CRKVENOG SABORA ORTODOKSNIH STAROKATOLIČKIH CRKAVA - WCNCC - U NITRI (SLOVAČKA)

22.5.2018.
The Old Catholic Patriarch of the World Council of National Catholic Churches, Augustin Bačinsky, was announcement the Second Council of WCNCC in Nitra (Slovakia), for December 5., 2018. 
Starokatolički Patrijarh Svjetskog sabora narodnih katoličkih crkava, Augustin Bačinsky, najavio je Drugi sabor WCNCC-a u Nitri (Slovačka), za datum 5. XII 2018. FIRST HOLY MASS OF REVEREND VEDRAN OBUĆINA  
MLADA MISA VELEČASNOG VEDRANA OBUĆINE 
15.5.2018.
On Sunday, May 13, 2018, in the church of St. Christopher in Rab, reverend Vedran Obućina held his first (young) Holy Mass.  With the thought of the Gospel "Let them be as I do," Father Vedran initially said that this was one of his catchword in the priesthood. Father Vedran said that the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit is the Unity of Love, and Christians have the obligation to remain in love and to love each other. God remains in us if we overcome envy, hate, vengeance. In today's world, Christians are divided precisely because of the lack of love, which must be unconditional. Let us therefore follow, declares father Obućina, the prayer of Jesus Christ for unity, and be God's with way of love. In the festive atmosphere of St. Christopher, whose worship was celebrated only a few days before, the homily was held by Msgr. Dr. Leonardo Beg, Archbishop Metropolitan of Orthodox Old Catholic Province of St. Christopher.  Speaking to father Vedran,  Msgr. Beg, with words of congratulations says also that life of priesthood is blessed and full of responsibility. There is no greater and more praiseworthy call from that. Metropolitan Leonardo was emphasizes that the one who receives and realized this call from God is specific and wery brawe man.  On the Holy Mass was also be present the Templar Knights (OSMTH-KTI) who hawe center at  the UN Office for Peace, and deals also with ecumenism, inter-religious dialogue, humanitarian aid, diplomacy and scientific research. Father Obućina is the commander of this OSMTH-KTI Templar Knights. Kinghts with red cross in white cloaks was sings the songs: "God If I May," "Agnus Dei" and "Noble Domain", which is also a Templar Hymn.

Velečasni Vedran Obućina održao je svečanu mladu misu u nedjelju 13. svibnja 2018. godine u crkvi Sv. Kristofora u Rabu. Uz misao iz Evanđelja ''Neka i oni budu jedno kao i mi'', Otac Vedran je na početku mise rekao kako je ova misao jedna od njegovih krilatica u svećenstvu. Mladomisnik je poručio kako je jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga jedinstvo ljubavi, a kršćani imaju obvezu ostati u ljubavi i ljubiti jedni druge. Bog ostaje u nama ako pobijedimo zavist, mržnju, osvetu. U današnjem svijetu su kršćani podijeljeni upravo zbog nedostatka ljubavi, koja mora biti bezuvjetna. Pratimo stoga, poručuje don Obućina, molitvu Isusa Krista za jedinstvo i budimo Božji putem ljubavi. U svečanom ozračju crkve Sv. Kristofora, čiji se spomendan slavio tek nekoliko dana prije, homiliju je održao i msgr. dr. sc. Leonardo Beg, nadbiskup i metropolit Ortodoksne starokatoličke provincije Sv. Kristofora. Obraćajući se mladomisniku, msgr. Beg je uz čestitke poručio i koliko je posvećen život blagoslovljen i pun odgovornosti. Nema većeg i blagodarnijeg poziva od onog svećeničkog, poručuje metropolit Leonardo, i naglašava kako je uistinu poseban onaj koji taj poziv od Boga dobije i smogne hrabrosti na njega odgovoriti.  Svečanoj Svetoj Euharistiji prisustvovali su i Vitezovi Zapovjedništva Sv. Jurja Lovran Suverenog vojnog reda Hrama Jeruzalemskog (OSMTH – KTI), viteškog templarskog reda koji svoje središte ima u UN-ovom Uredu za mir, a bavi se ekumenizmom, međuvjerskim dijalogom, humanitarnom pomoći, diplomacijom i znanstvenim istraživanjem. Velečasni Obućina je ujedno Zapovjednik ovog Zapovjedništva, a cijeloj Svetoj Misi su prisustvovali obučeni u bijele plašteve sa crvenim templarskim križem i uveličali ovaj događaj pjesmama ''Bože smijem li'', ''Agnus Dei'' i ''Non Nobis Domine'', koja je ujedno templarska himna. BOOK PRESENTATION:  "POLITICAL SYSTEM OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN", AUTOR REV. VEDRAN OBUĆINA 
PREDSTAVLJANJE KNJIGE ''POLITIČKI SUSTAV ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN'' DON VEDRANA OBUĆINE 

14.5.2018.
On May 4, 2018, at the Faculty of Political Science in Zagreb, was presented the book  "The Political System of the Islamic Republic of Iran", autor of this book is reverend Vedran Obućina. The book was presented by Dr. Boris Havel from the Faculty of Political Science, Dr. Višeslav Raos, Editor of Publishers of Political Analysis, and His Excellency Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Zagreb Dr. Mohammad Reza Sadegh... The book can be purchased at the Faculty of Political Science in Zagreb.
Dana 4. svibnja 2018. godine, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predstavljena je knjiga velečasnog Vedrana Obućine ''Politički sustav Islamske Republike Iran''. Knjigu su predstavljali dr. sc. Boris Havel s Fakulteta političkih znanosti, dr. sc. Višeslav Raos, urednik nakladništva Političke analize, te Nj.E. veleposlanik Islamske Republike Iran u Zagrebu dr. sc. Mohammad Reza Sadegh. Otac Vedran je u Iranu boravio osam mjeseci, upoznajući se ne samo s političkim sustavom Irana kao politolog, već i kao teolog se približio filozofskoj i društvenoj misli šijitskog islama. Ovo je prva takva knjiga na hrvatskom jeziku i jedna od rijetkih na južnoslavenskim jezicima, koja podjednako tumači teološke i političke temelje suvremenog Irana. Don Obućina je knjigu pisao kroz tumačenje povijesti Irana u 20. stoljeću, republikanski sustav vlasti, teokratska vijeća, vanjsku politiku, političku ideologiju velajat-e fakih, a ujedno je dao i temeljni presjek šijitske misli i šijizma kao državne religije. Dr. Havel cijeni interdisciplinarnost knjige, naglašavajući prednost politološkog i teološkog pogleda, za koji ovaj profesor smatra da će biti sve više potreban u izučavanju svjetske politike. ''Autor je prikazao ključne teološke i povijesne aspekte i obrasce te jezične definicije i koncepte, koji politički sustav i suvremenu politiku Irana čine mnogo razumljivijom nego bi bili iz isključivo politološke perspektive. Autorovo poznavanje farsija značajno pridonosi kvaliteti studije'', rekao je Havel. Ujedno je Havel odlično uočio kako velečasni Obućina namjerno nije htio poistovjećivati političke i društvene pojmove Irana sa zapadnim politološkim nazivljem i pojmovnikom, već je nastojao opisno objasniti o čemu se radi. Dr. Raos je također cijenio autorovo iskustvo u Iranu, poznavanje povijesti, jezika, kulture i vjere, a s uredničkog stava je ukazao na stil pisanja: ''Autor je perzijske i arapske riječi na hrvatski jezik transliterirao izravno, a ne, kako je nažalost česta praksa, preko engleskog jezika, čime je pokazao razumijevanje i za tu problematiku, premda transliteracija i transkripcija s arapskoga pisma na hrvatsku latinicu još nisu standardizirane. Terminologija je ujednačena, kao i pisanje arapskoga određenog člana'', napomenuo je Raos. Rasprava je bila živa, a Nj. E. veleposlanik Sadegh je ujedno bio spreman odgovarati na pitanja. On je procijenio kako je don Obućina posvetio mnogo vremena proučavanju Irana i prikazivanja istinite slike iranske države, na čemu je zahvalio. Istaknuo je značaj moralnog i vjerskog pristupa temi, te ponudio pomoć u daljnjem pronalaženju literature i gradnji mostova između kršćanske i islamske vjere.
Knjiga se može kupiti na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. EXEMPLARY DECISION OF BAVARIAN GOVERNMENT
UZORNA ODLUKA BAVARSKE VLADE 

30.4.2018.
We are happy about decision fo Bavarian government: from 1st Juny 2018. all the offices of the Free State of Bavaria will have the cross as the fundamental symbol of the cultural identity of the Christian-Western character, and municipalities and counties are advised to act accordingly.
Raduje nas odluka Bavarske vlade: od 1. VI. 2018. svi uredi Slobodne Države Bavarske imat će Križ kao temeljni simbol kulturnog identiteta kršćansko-zapadnog karaktera, a općinama i županijama se savjetuje da djeluju u skladu s time. FRA BOŽE RADOŠ - prikladan odgovor na Istambulsku konvenciju: ''Istanbulska konvencija je žig zvijeri''


16.4..2018.

Stav fra Bože Radoša na jasan način ocrtava pravi odnos vjernika prema Istambulskoj konvenciji.  
https://www.youtube.com/watch?v=nKM2YGp07A8ORTHODOX OLD-CATHOLIC REGION OF ST. CRHISTOPHER
ORTODOKSNA STAROKATOLIČKA REGIJA SV. KRISTOFORA

13.4..2018.
The Orthodox Old Catholic region of St. Christopher, do not recognise hisself as a part of protestant tradition. He recognise himself in doctrinal and theologycal way in terms of East Orthodox/Greeco-Catholic tradiction. The Orthodox Old Catholic region of St. Christophor created his own histori and future.
Ortodoksna starokatolička regija sv. Kristofora ne prepoznaje se kao dio protestantske tradicije, već kao dio pravoslavne/grkokatoličke tradicije, glede teološke doktrine i učenja. Ortodoksni starokatolicizam stoga stvara svoju povijest i svoju budućnost.   ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!7.4.2018.


Sretan Uskrs pravoslavnoj braći koja Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru 8.  IV. 2018.


ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!USKRSNA PORUKA NADBISKUPA 

30.3.2018.HAPPY DAY OF GLAGOLITIC
SRETAN DAN GLAGOLJICE
22.2.2018.
On February 22, 1483. was printed "Missal by the Law of the Roman Court," in Croatian Glagolitic. It is the first Missal in Europe that is not on Latin language.
22. veljače 1483. godine tiskan je "Misal po zakonu Rimskoga dvora" na  hrvatskoj glagoljici. To je prvi misal u Europi koji nije bio na latinskom jeziku. Više o glagoliici na linku: http://www.croatianhistory.net/etf/lex.htmlNEW PRIESTS AND DEACON FOR CHURCH OF GOD

NOVI SVEĆENICI I ĐAKON ZA CRKVU BOŽJU 

12.2.2018.
On February 11, 2018. in the church of St. Christopher in Rab, at Holy Mass of Ordination which began at 12:00 o'clock, by the hands of Archbishop Metropolitan Msgr. Dr. Leonardo Beg, the Holy Order of Priesthood received: Father Jani Janez Belcl, Father Vedran Obućina and Father Stanko Šandak, also the Holy Order of Diaconate received Marijan Strunje. On the Holy Mass or Ordination was also  concelebrate the Elected Bishop Ordinary of Slovenian Old Catholic Church, Msgr. Dr. Ivica Križ. The Lord Christ is sending our new ordained Priests and Deacon for serving in Church of God in Slovenia and Croatia. May the grace of the Holy Spirit guide us to accomplish the great works of the Lord.
Milošću Božjom, u nedjelju 11. II 2018. godine, u crkvi sv. Kristofora u Rabu, na sv. Misi ređenja koja je započela u 12:00 sati, po rukama nadbiskupa metropolite Msgr. Dr. Leonarda Bega, sveti red prezbiterata primili su: vlč. Jani Janez Belcl, vlč. Vedran Obućina i vlč. Stanko Šandak, dok je sveti red đakonata primio Marijan Strunje. Na svetoj Misi ređenja koncelebrirao je i izabrani biskup ordinarij Slovenske starokatoličke crkve Msgr. Dr. Ivica Križ.  Krist Gospodin proviđa ostvarenje duhovnih zvanja za slanje u Njivu Božju koja je Crkva Isusa Krista u Sloveniji i Hrvatskoj. Neka nas milost Svetoga Duha upravlja i vodi, kako bi se ostvarila velika djela Gospodnja.  SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU
 Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! 

7.1.2018. 
Braći kršćanima koji Božić slave po julijanskom kalendaru želimo sretan Božić 
Мир Божји, Хистос се роди! NADBISKUP PRIMIO NOVE KLERIČKE KANDIDATE  
ARCHBISHOP WAS RECEIVED NEW CLERICAL CANDIDATES

2.1.2018. 
U utorak 2. 1. nadbiskup je u Rabu i formalno primio nove kleričke kandidate u ortodoksnu starokatoličku regiju sv. Kristofora. Kandidati će studirati starokatoličku teologiju na Protestantskom teološkom učilištu Mihael Starin u Osijeku. Teološki studij će im dati jaki temelj i stručnost neophodnu za ozbiljno obavljanje buduće svete službe. Neka ih Bog blagoslovi na tom svetom putu.  
On Tuesday, January 2, in the island Rab, Archbishop was received new clerical candidates in Old Catholic Region of St. Christopher. The candidates will study Old Catholic Theology on the Protestant Theological Seminary Mihael Starin in Osijek.  Theological study will gived them strong fundation and expertation necessary for serious future sacred service.May God bless them on this sacred path.
BOŽIĆNO PISMO NADBISKUPA
CHRISTMAS LETTER OF ARCHBISHOP

24.12.2017.


PALLIUM - GIFT FROM THE CHURCH IN TORONTO
PALLIUM - DAR CRKVE IZ TORONTA 9.12.2017.
Archbishop of the Croatian Catholic Church of the Body of Christ in Canada, Msgr. Ante M. Nikolic, in the name of the Church in Toronto, gived gift  to the  Archbishop Metropoltan of the Old Catholic region of St. Christopher: the Pallium - an external sign of Metropolitan service. We are grateful to Archbishop Msgr. Anti M. Nikolic, for this gift and recommended entire Old Catholic region of St. Christopher to the Blessed Virgin Mary and to the guidance of the Holy Spirit.
Nadbiskup Hrvatske katoličke crkve Tijela Kristova u Kanadi, Msgr. Ante M. Nikolić, u ime Crkve u Torontu darovao je Nadbiskupu Metropoliti starokatoličke regije sv. Kristofora pallium, vanjski znak metropolitanske službe. Zahvaljujemo nadbiskupu Msgr. Anti M. Nikoliću na ovom daru te preporučamo čitavu Starokatoličku regiju sv. Kristofora zagovoru Blažene Djevice Marije i vodstvu Svetoga Duha. RAZGOVOR S KANDIDATIMA ZA DUHOVNA ZVANJA 

5.12.2017.
U utorak 5.12. nadbiskup metropolita razgovarao je s kandidatima koji već duže vremena pokazuju ozbiljnu nakanu za ostvarenjem duhovnog zvanja. Ukoliko je čovjek otvoren Božjem pozivu on će se ozbiljno prihvatiti i rješavanja svih onih elemenata koji su nužni za ostvarenje duhovnog zvanja. U tom smislu teološke studije i nauk važan su segment na putu tog uzvišenog ostvarenja. Želimo im da i dalje nastoje na ostvarenju tog puta i rezultati zasigurno neće izostati. ISTINA O ISTANBULSKOJ KONVENCIJI 

31.10.201
Do kraja godine predstoji nam rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Ta bi ratifikacija predstavljala udarac na kršćanske vrednote i značajan korak u rastakanju zdravog okružja za život naših obitelji i naše djece.
Želite li (možda zvuči nevjerojatno, ali to se već događa u nekim zemljama):
·         da nastavnica u školi upita Vašu kćer je li ona sigurna da je žensko ili bi radije birala da je muško?
·         da se službeno nećete više moći nazivati majka i otac već ''roditelj 1'' i ''roditelj 2''?
·         da Vašem sinčiću teta u vrtiću lakira nokte i oblači haljinicu kako bi ''isprobao'' osjeća li se bolje kao djevojčica?
·         da se ukinu odvojene ženske i muške svlačionice, muški i ženski wc-i?
·         da se obitelj i brak između žene i muškarca počnu i službeno tretirati kao nepoželjna ''tradicija na temelju rodnih stereotipa''?
To sve donijela bi nam Istanbulska konvencija koja, pod krinkom borbe protiv nasilja nad ženama, pokušava ''na mala vrata'' ugurati ''rod'' i rodnu ideologiju ne samo u hrvatsko zakonodavstvo već i u obrazovanje i medije!
Zato Vas pozivamo da se pridružite građanskoj inicijativi Istina o Istanbulskoj!
1)      Na stranici www.istinaoistanbulskoj.info možete pročitati sve o građanskoj inicijativi, o razlozima neprihvatljivosti Istanbulske konvencije i o posljedicama rodne ideologije u svijetu.
2)      Potpišite PETICIJU protiv ratifikacije Istanbulske konvencije! O rezultatima peticije izvijestit ćemo predsjednika Vlade i Hrvatski sabor. Važno je da se što više ljudi usprotivi, zato potaknite i svoje ukućane i prijatelje da se potpišu!
3)      Ako nam možete pomoći da u Vašem mjestu ili župi organiziramo tribinu, javite nam se sa svojim podacima na kontaktinfo@istinaoistanbulskoj.infoPoslat ćemo Vam materijale (ppt prezentacija, letci, plakat). Malim angažmanom svakoga od nas možemo puno učiniti.
NEW CLERICS OF PROVINCE OF ST. CHRISTOPHER FOR ORTHODOX OLD CATHOLIC GENERAL VICARIATE IN SERBIA 
NOVI KLERICI PROVINCIJE SV. KRISTOFORA ZA PRAVOSLAVNO STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT U SRBIJI  
28.10.2017.
From Friday, October 27, 2017. our Orthodox Old Cahtolic Province of St. Christopher has two new deacons and one priest more for Serbia. The grace of God answered on their prayers as well as our prayers also for the good of the Church. Namely, Archbishop Msgr. Dr. Leoonardo Beg in the Christian center of Good Shepherd in Osijek, ordained for deacon Aleksandar Gubaš and for priest Ilija Subotić. Rev. Borivoj Subotic received the title of Canonics. Also, Stefan Ivanović is incardinated as  deacon. On the ordination was also be the Elected Auxiliary Bishop for Slovenia, Msgr. Dr. Ivica Križ. We are grateful to the Lord for his great Mercy, and our hearts is fulfilled

U petak, 27. X. 2017. godine naša ortodksna Starokatolička provincija sv. Kristofora dobila je dva đakona i jednog novog svećenika za Srbiju, te ujedno i jednog kanonika (stavrofora). Milost je Božja odgovorila na njihove molitve kao i na naše molitve za dobro Crkve. Naime, nadbiskup mons. dr. Leoonardo Beg u kršćanskom centru Dobrog Pastira u Osijeku, za đakona je zaredio Aleksandra Gubaša a za prezbitera Iliju Subotića, dok je prezbiter Borivoj Subotić primio kanonikat. Također, Stefan Ivanović inkardiniran je kao đakon. Činu ređenja nazočio je i izabrani pomoćni biskup za Sloveniju mons. dr. Ivica Križ. Velika je naša radost u Gospodinu i srca su nam ispunjena. Сахрана Високопреподобног Архимандрита ИЛАРИОНА
19.10.2017.
Данас, 19.10.2017. године одржана је сахрана високопреподобног Архимандрита Илариона, Генералног Викара овог Викаријата и дугогодишњег игумана фрушкогорских манастира Гргетега и Новог Хопова. У овом малом албуму објављујемо само неколико фотографија начињених 19.10. током припрема за чин сахране, који је почео у 13:00 часова и довршен око 15:00 часова, с обзиром да се опело свештенослужитеља обавља по знатно дужем чину и обреду. Ова сахрана ће остати упамћена по великом броју присутних људи, не само из Ирига него и из Нерадина, Гргетега, као и из Београда, Новог Сада, Мошорина, Руме, Бачке Паланке итд. Са друге стране, остаће упамћена и по чињеници да ни један од бројних православних монаха, архимандрита и свештеника из Срема и из фрушкогорских манастира - није присуствовао сахрани, иако су сви манастири и све парохије биле благовремено обавештене. Не можемо, наравно, да не поменемо пречасног Блажа Змаића, римокатоличког жупника у Иригу, као и старокатоличког жупника Жељка Мадија, који су својим присуством увеличали овај свечани испраћај архимандрита Илариона на вечни починак. Као један од тужних догађаја који су пратили погреб архимандрита Илариона, наводимо и чињеницу да су, током ноћи 18. на 19. октобар, за сада непознати починиоци скинули и/или поцепали парте са неколико кључних места у Иригу, показујући тиме колико су суштински поштовали покојног aрхимандрита. На крају, посебну захвалност дугујемо породици Ђорђевић из Ирига за донацију сандука са погребном опремом, као и Центру за социјални рад Општине Ириг на несебичној помоћи коју су пружали Архимандриту током последњих година његовог живота.ARCHIMANDRIT ILARION, VICAR GENERAL OF ORTHODOX OLD-CATHOLIC GENERAL VICARIATE OF ST. METHOD FOR SERBIA, HAS LEFT THIS WORLD
PREMINUO ARHIMANDRIT ILARION, GENERALNI VIKAR PRAVOSLAVNO-STAROKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA SV. METODA ZA SRBIJU 


In Memoriam
Arhimandrit ILARION
generalni vikar Srbije
11. I. 1942. - 17. X. 2017. 18.10.2017.
Tužna srca primili smo vijest da je 17.10.2017. u popodnevnim satima iznenadno preminuo visokoprepodobni Arhimandrit Ilarion, generalni vikar Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Srbiju.  Bio je dugogodišnji iguman, veliki obnovitelj i nastojatelj pravoslavnih manastira Grgeteg i Novo Hopovo na Fruškoj Gori, kao i nastojatelj manastira Svete Trojice u Pljevljima (Crna Gora) i manastira Orahovica u Hrvatskoj. Rukoproizveden u čin arhimandrita po rukama pravoslavnog episkopa sremskog G. Vasilija, u manastiru Novo Hopovo na Fruškoj Gori. Od 3. X. 2015. klerik je Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Srbiju, a od 11. IV. 2016. generalni vikar Srbije.
Ostat će zapamćen kao veliki dobrotvor i nastojatelj fruškogorskih manastira u koje je ugradio cijeli svoj monaški život, revno se trudeći u službi Gospodinu. Sahrana sa pravoslavnim opelom održati će se u četvrtak 19. X. 2017. godine s početkom u 13:00 sati u Irigu, na groblju zapad.
Pomozite, sveci Božji, u susret iziđite, anđeli Gospodnji, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice Svevišnjega. Primio te Krist koji te je pozvao i u krilo Abrahamovo anđeli te poveli. Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila mu. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila mu. DEATH ANNIVERSARY OF MARIJA JEŽ born VON SENFNER 
GODIŠNJICA SMRTI MARIJE JEŽ rođ. VON SENFNER 

6.10.2017.
Dana 6. listopada 2016. preminula je Marija Jež rođ. Von Senfner. Živjela je dobra starica dugo na ovoj zemlji. Rano je ostala udovica, izgubila je muža starog 48 godina. Odgojila je u turbulentnom velegradu Zagrebu tri sina koji su postali čestiti i pošteni ljudi. Živjela je u 4 države - Kraljevini Jugoslaviji, Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Socijalističkoj Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj. Jasno, živjela je i u Njemačkoj odvojena od svojih sinova, koji su svi još bili djeca. Takva su bila vremena. Bojala se i čuvala svoju obitelj. A strah je bio i opravdan obzirom na njezino podrijetlo o čemu govori i njezino djevojačko prezime. U međuvremenu je izgubila i mladog sina. Nauživala se puno zla, malo dobra, ali je bila hrabra i nikada posustala. Imala je čvrstu vjeru, veliku volju i nevjerojatnu snagu. Bila je skromna i bez ikakvih zahtjeva za sebe. Uostalom, i nije živjela za sebe već za druge. Njezin se život samo ugasio kao svjećica. Istrošila se i Bog je odredio da ju pozove k sebi. Sv. Misa zadušnica održat će se u subotu 7. X 2017. Neka joj Gospodin daruje pokoj vječni!

DECLARATION OF UTRECHT UNION
DEKLARACIJA O UTRECHTSKOJ UNIJI
3.10.2017.
Declaration of Utrecht union pronounced on Council in Nitra, September 16th 2017
Deklaracija o Utrechtskoj uniji donešena na Saboru u Nitri, 16.9.2017.INFORMATION FROM WCNCC COUNCIL - AUGUSTIN BAČINSKY ELECTED FOR  OLD CATHOLIC PATRIARCH
INFORMACIJE S KONCILA WCNCC - AUGUSTIN BAČINSKY IZABRAN JE ZA STAROKATOLIČKOG PATRIJARHA 


Patriarch AUGUSTIN BAČINSKY16.9.2017.
Today, September 16th, 2017. in 10,00 am the Council was started with work. For new PATRIARCH was elected AUGUSTIN BAČINSKY, former General Secertary of WCNCC and Archbishop Metropolitan of Old Catholic Church in Slovakia. For new General Secretary of WCNCC was elected LEONARDO BEG. Also, on Council is made decision of canonical establishment of two more Autocephal Church Provincies: The Province of St. Michael in Russia and the Province of St. Christopher (several country), and Patriarch nominated Archbishops of this two Provinces with title Metropolitans. Council was also made decision that every order received in Utrecht union from November 23th 2016 was doubtful. That is the date when in Utrecht union was recieved the Church of Sweden with woman Archbishop. For that reason, Council made decision that Utrecht union was lost apostolic succesion because tremending ERROR FIDEI with arguments: 
- we do not hawe in Holy Scripture example that woman was a Bishop;
- we do not hawe in Church Tradition example that woman was a Bishop;
- we do not hawe in first seven Councils of Church example that woman was a Bishop
Conclusion: There was an undeniable serious apostate of faith (Error Fidei) in one of the most important matter for Church, and because of that, WCNCC don't recognise in Utrecht union apostolic succession any more.
WCNCC allowed to Archbishop Metropolitan of Province of St. Christopher, Msgr. Leonardo Beg to continue the process of negotiated for intercommunion with Russian Orthodox Church Abroad.
Every Arch/bishop submitted a report about situation churches, and then, they have discussion about that.
Danas, 16.9.2017. u 10,00 sati Sabor je započeo s radom. Za novog PATRIJARHA izabran je AUGUSTIN BAČINSKY, dosadašnji generalni tajnik WCNCC i nadbiskup metropolita Starokatoličke crkve u Slovačkoj. Za novog generalnog tajnika WCNCC izabran je LEONARDO BEG. Također, na Saboru je donesena odluka o kanonskoj uspostavi dvije nove autokefalne Provincije: Sv. Mihaela za Rusiju i Sv. Kristofora (nekoliko zemalja), te je Patrijarh podjelio nadbiskupima tih dviju provincija titulu metropolite. Koncil je također donio odluku da su sveti redovi podjeljeni u Utrechtskoj uniji nakon 23.11.2016. upitne valjanosti. Naime, tog datuma u Utrechtsku uniju primljena je Švedska crkva s ženom nadbiskupom. Iz tog razloga, Koncil je donio odluku da više ne prepoznaje apostolsku sukcesiju u Utrechtskoj uniji zbog krucijalne ZABLUDE U VJERI s argumentima:
- u svetom Pismu ne nalazimo primjer da je žena bila biskup;
- u crkvenoj Tradiciji ne nalazimo primjer da je žena bila biskup;
- u prvih sedam Sabora Crkve ne nalazimo primjer da je žena bila biskup.
Zaključno: riječ je o neporecivoj ozbiljnoj apostaziji od vjere (Error Fidei) u jednoj od najvažnijih stvari za život Crkve, i zbog toga, WCNCC više ne prepoznaje u Utrechtskoj uniji apostolsku sukcesiju. 
WCNCC zadužio je nadbiskupa metropolitu Provincije sv. Kristofora, Msgr. Leonarda Bega, za nastavak pregovora za postizanje interkomunije s Ruskom  Pravoslavnom Crkvom u inozemstvu.
Svi su nad/biskupi podnijeli izvješća o stanju crkava, te su zatim o tome vodili diskusiju.VEDRAN OBUĆINA WAS RECEIVED THE HOLY ORDER OF DIACONATE
VEDRAN OBUĆINA PRIMIO SVETI RED ĐAKONATA


8.9.2017.
By the mercy of Lord, in Fridey September 8. 2017, by the hands of Archbishop Leonardo, the Holy Order of Deaconate was received mr. Vedran Obućina, student of theology and political scientist from Rijeka. He is specialized for the Middle East and the Islamic world. He is the head of the Study Group for Turkey and the Middle East at the Institute for European and Globalization Studies, and visiting lecturer at the Faculty of Philosophy in Rijeka. He is closely study the sitation in Iran, speaks and teaches Persian language.  Autor of the book "Political System of the Islamic Republic of Iran" in the publication of the Faculty of Political Science...
Milošću Božjom, u petak 8. rujna 2017. godine, po rukama nadbiskupa Leonarda, sveti red đakonata primio je Vedran Obućina, student teologije i politolog iz Rijeke, specijaliziran za Bliski istok i islamski svijet. Pročelnik je Studijske grupe za Tursku i Bliski istok u Institutu za europske i globalizacijske studije. Gostujući je predavač na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Usko se bavi Iranom, govori i predaje perzijski jezik, autor knjige ''Politički sustav Islamske republike Iran'' u nakladi Fakulteta političkih znanosti... 


PREPARATION FOR OLD CATHOLIC CHURCH COUNCIL OF WCNCC IN NITRA ARE IN PROCCES 
U TIJEKU SU PRIPREME ZA STAROKATOLIČKI CRKVENI SABOR WCNCC U NITRI   


28.8.2017.
The Orthodox Old Catholic Arch/bishop of WCNCC are in preparation for Church Council in Nitra (Slovakia, 15-17th September 2017). The Arch/bishops sending his proposals who they will discuss. The major thing will be election of Patriarch and also creating a new Church Provinces. Also, one of subject will be discuss about intercomunion with one of Orthodox Church, etc. 
Ortodoksno starokatolički nad/biskupi WCNCC su u pripremi za crkveni Sabor koji će se održati u Nitri (Slovačka, 15.-17. IX. 2017). Nad/biskupi šalju svoje prijedloge o kojima će se tamo diskutirati. Osnovna točka biti će izabranje novog Patrijarha kao i kanonsko ustanovljenje novih crkvenih provincija. Također, jedna od tema biti će diskusija o interkomuniji s jednom od Pravoslavnih Crkava, itd. 
GEORGIA SUGG-PIERRY - VON SENFNER, WAS LEAVE THIS WORLD 
PREMINULA JE GEORGIA SUGG-PIERRY ROĐ. VON SENFNER


27.8.2017.
On Sunday, August 27. 2017. Georgia Sugg-Pierry, maiden surname Von Senfner, was leave this world, by the will of God, at age of 79. We pray Lord to receive her into His heavenly Kingdom, where eternal light will shines upon her. She is in the peace of God.
U nedjelju 27.8.2017. preminula je Georgia Sugg-Pierry rođ. Von Senfner, u 79. godini života. Molimo Svemogućega da ju primi u svoje nebesko Kraljevstvo. Pokoj vječni daruj joj Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila joj. Počivala u miru Božjem! PROF. DR. Fr. MARIJAN JURČEVIĆ HAS LEFT THIS WORLD
PROF. DR. O. MARIJAN JURČEVIĆ NAPUSTIO JE OVAJ SVIJET  
Prof. Dr. O. Marijan Jurčević - In Memoriam

2.8.2017.
The great Catholic theologian and philosopher, dominican Prof. Dr. Fr. Marijan Jurčević was day on July 31 in his 78. years of life. He was excellent Professor, but more important excellent human being. We recomanded him to the merceful Lord. 
Veliki katolički teolog i filozof, dominikanac Prof. Dr. O. Marijan Jurčević, preminuo je 31. VII u 78. godini života. Bio je izvrstan profesor, ali još važnije od toga, bio je izuzetno ljudsko biće. Preporučamo ga milosti Svemogućega Boga. 

WE PRAY FOR NEW SPIRITUAL VOCATIONS 
MOLIMO ZA NOVA DUHOVNA ZVANJA 

1.8.2017.
Without the courageous people who feel the call from God, the Church of Christ can not continue its mission in the World. We pray to the Almighty God to give us a priest who will be able to pronounce thruly will of God. May our prayers be directed to all of God Saints for this intention. 
Bez odvažnih ljudi koji Božji poziv osjete ali i žele ostvariti, Crkva Kristova ne može nastaviti svoju misiju u svijetu. Molimo Svemogućega Boga da nam podari svećenike po svojem srcu. Neka naše molitve budu upućene svecima Božjim po ovoj nakani duhovnih zvanja. WORLD COUNCIL OF NATIONAL CATHOLIC CHURCHES: 15-17th September 2017 in Nitra (Slovakia) 
SVJETSKI SABOR NARODNIH STARO-KATOLIČKIH CRKAVA: 15-17.09.2017 u Nitri (Slovačka) 

 
                                                                                                      

28.7.2017.
World Council of National Catholic Churches will be held 15-17th September 2017 in Nitra.


15th September 2017 Arch/bishops arriving
16th September 2017 Council meeting
17th September 2017 Holy Mass

Program:
 Opening by Vicar general
▪ Election of scrutators, reporter and verifier
▪ Program acceptance
▪ Controlling decisions
▪ Vicar general Report in position of Patriarch representant
▪ Arch/bishop´s reports about their churches
▪ Requirements, discussion and suggestions
▪ Acceptation of declaration and reglements, metropolitans and statute of observers
▪ Establishment of the new Church Provinces
▪ Patriarch election
▪ Conclusion

Dear brother and sisters, please pray with the intent that the Holy Spirit offers us Patriarchs suitable for our time.NEW CLERICS CANDIDATES FOR OUR CHURCH PROVINCE
NOVI KLERIČKI KANDIDATI ZA NAŠU CRKVENU PROVINCIJU

15.7.2017.
In June and July Archbishop was speak with few new cleric candidates for our Church Province, and between this he decide to receive three for official clerics candidates. We pray to the Almighty God to bring us new and responsible Priests for growing Church of Jesus Christ! 

Tijekom lipnja i srpnja nadbiskup je razgovarao s nekoliko novih kleričkih kandidata za našu crkvenu provinciju, i između njih odlučio je izabrati trojicu za službene kleričke kandidate. Molimo Svemogućega Boga da nam dade nove i odgovorne svećenike za rast Crkve Kristove!METROPOLITAN COUNCIL IN NITRA (SLOVAKIA)
SAZIV MOTROPOLITANSKOG KONCILA U NITRI (SLOVAČKA)  

25.6.2017.
General secretary of World Comunion of National Catholic Churches (WCNCC), Msgr. Dr. Augustin Bačinsky, Archbishop-metropolitan of the Old Catholic Church in Slovakia, convened the Metropolitan Council which will be held on July 2, 2017. in Nitra (Slovakia). Among other points of the agenda are the demands of some Old Catholic churches for joining the community of traditional (Orthodox) Old Catholic churches, as well as preparation for the WCNCC Council. May the Lord Presence make the Synod successful and fruitful.


Generalni tajnik Međunarodne unije narodnih starokatoličkih crkava (WCNCC), Msgr. Dr. Augustin Bačinsky, nadbiskup-metropolita Starokatoličke crkve u Slovačkoj, sazvao je Metropolitanski koncil koji će se održati dana 2.7.2017. godine u Nitri (Slovačka). Između ostalih točaka dnevnog reda ističu se zahtjevi pojedinih Starokatoličkih crkava za priključenje zajednici tradicionalnih (ortodoksnih) starokatoičkih crkava, kao i priprema za Sabor WCNCC-a. Neka Gospodnja prisutnost učini Sinod uspješnim i plodonosnim. MOLIMO ZA ZDRAVLJE FRA NEDILJKA JERKANA  14.06.2017. 
Molimo Gospodina za zdravlje fra Nediljka Jerkana, fratra i svećenika ekumenski i ljudski nastrojenog, pravog svjedoka Evanđelja Kristova i ljubavi Božje. Fra Jerkan nalazi se na oporavku u Riječkoj bolnici, u koju je primljen nakon pojavljivanja ozbiljnijih zdravstvenih teškoća. Neka mu Bog bude blizu u trenucima njegove bolesti i oporavka.INFORMATION FOR CLERICS CANDIDATES FROM EU COUNTRIES 

June 11,  2017
All cleric candidates from EU countries who have applied to join to the Old Catholic province of St. Christopher, we kindly ask to be patient. We need some time to check and process the documents of your application.
Thank you for your understanding. ZAHVALA PREUZVIŠENOM MSGR. ANTI NIKOLIĆU NA LITURGIJSKOJ ODJEĆI 24.5.2017.
Njegovoj preuzvišenoj ekselenciji, biskupu msgr. Anti Nikoliću, iskreno zahvaljujemo na donaciji liturgijske odjeće koju je uputio iz Kanade. Neka ova odjeća u službi Svete Crkve bude na nezalaznu slavu Božju. 
OBAVIJEST O ISPITU 

10.5.2017.
Svi pristupnici za ispit iz starokatolicizma, ukoliko žele polagati ispit u ovom roku, neka izvrše svoju prijavu najkasnije s datumom 20. 5., ili će ispit polagati u jesenskom roku. 

USKRSNA ČESTITKA PATRIJARHA SRPSKOG IRINEJA PRAVOSLAVNO STAROKATOLIČKOM GENERALNOM VIKARIJATU SV. METODA SRBIJE

19.4.2017.
USKRSNA PORUKA ARHIBISKUPA 

9.4.2017.

Sretan Uskrs i pravoslavnoj braći koja Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru, 
koji se ove godine preklapa s gregorijanskim - 16.04.2017. 

ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!ODRŽANA MISA ZADUŠNICA ZA DON IVANA GRUBIŠIĆA 8.4.2017.
Arhibiskup Leonardo održao je sv. Misu zadušnicu za velikog čovjeka koji je napustio ovaj svijet - don Ivana Grubišića - istaknuvši između ostalog da će ono o čemu je don Ivan Govorio i što je pokušavao provesti u djelo tek pokazati svoju utemeljenost i veličinu. Sjeme je zasijano i neka raste blagoslovom Božjim. 
ČESTITKE NOVIM BOGOSLOVIMA PROVINCIJE SV. KRISTOFORA   

29.3.2017.
Dragi bogoslovi Ortodoksne starokatoličke provincije sv. Kristofora po zemljama naše Provincije! Čestitamo vam i želimo sreću, ustrajnost i uspjeh na tom svetom izabranju i putu. Dao Bog da ostvarite duhovni poziv koji se na poseban način pokazuje u primitku svetog reda i poslanju na njivu Božju. Na tom putu čekaju vas i iskušenja, ona su tu da vas jačaju i učvršćuju u vašem pozivu.  Budite ustrajni i ponosni, čvrsti na putu Crkve, da Crkva u vama dobije marljive službenike i poštene ljude koji će znati odgovoriti znakovima vremena, na dobro i rast Kraljevstva Božjega. 

Primite naše iskrene blagoslove, u ime + Oca, i + Sina i + Duha Svetoga!
+ Arhibiskup LEONARDO, Δσποτα PREMINUO DR. DON IVAN GRUBIŠIĆ - VELIKI


19.3.2017.

U nedjelju 19.3.2017. godine preminuo je svećenik dr. don Ivan Grubišić rođ. 1936. godine u Dicimu Donjem. Za rimskokatoličkog svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 1961. u Splitu. Don Ivan bio je uistinu veliki svećenik, promotor reevangelizacijskih sržnih promjena koje je posvjedočio vlastitim svjedočanstvom života zbog čega je postradao čak i od svojih pretpostavljenih. Ostat će zapamćen kao svjetao lik u provođenju smjernica ''za čovjeka'', odnosno ''za čovjeka nadasve''. Kao takav biti će daljnja inspiracija za mnoge. Sada gleda licem u lice Onoga za čiji se nauk kroz život žrtvovao! 

ODRŽANA MISA ZADUŠNICA ZA MARIJU JEŽ ROĐENU VON SENFNER  

18.3.2017.
U subotu 18.3.2017. nadbiskup Beg održao je misu zadušnicu za Mariju Jež rođ. Von Senfner, koja je preminula 6.10.2016. godine u svojoj 89. godini života. Neka joj nebeski Otac bude vječno svjetlo, radost i mir. Njenim najbližim i tugujućim želimo utjehu Duha Svetoga. 

MOLIMO ZA IZBOR NOVOG STAROKATOLIČKOG PATRIJARHA 


16.3.2017.
Starokatolički patrijarh Antonio Raposo 15. VIII. 2016. godine zbog zdravstvenih se razloga povukao sa službe starokatoličkog patrijarha. Od tada traje sede vacante patrijaršijskog trona. Ove godine u desetom mjesecu planiran je izbor novog patrijarha koji će se izabrati između starokatoličkih arhi/biskupa na Saboru međunarodne unije narodnih starokatoličkih crkava. Molimo vjernike da svakodnevno mole s nakanom da nam Sveti Duh providi patrijarha prikladnog za naše vrijeme. 
INFORMATION FOR CLERICS CANDIDATES FROM EU COUNTRIES 

March 12, 2017
All cleric candidates from EU countries who have applied to join to the Old Catholic province of St. Christopher, we kindly ask to be patient. We need some time to check and process the documents of your application.
Thank you for your understanding. OBAVIJEST O SAKRAMENTU ŽENIDBE 

28.2.2017
Osobe koje su sklopile ženidbu u jednoj od crkava, te su se u međuvremenu civilno rastale, ne mogu kod nas sklapati sakramenat ženidbe dok traje postupak o proglašenju nevaljanosti ženidbe. Ukoliko se ne proglasi nevaljanost ženidbe u prethodnoj crkvi (Rimokatolička itd.) neće se moći sklopiti sakrament crkvene ženidbe ni u nas. Zaobilaženje legalnih procedura ne može se uzeti kao valjan razlog prelaska, stoga se zbog takvih razloga prelaz ni ne može ostvariti. 
SUSRET NADBISKUPA S BOGOSLOVNIM KANDIDATIMA   

12.2.2017
U nedjelju 12.2. nadbiskup se u Senju susreo sa petoricom zainteresiranih kandidata za svete redove. Istaknuo je da ostvarenje svetog reda predstavlja sveti cilj svakog kandidata koji osjeti Božji poziv, te da taj cilj pretpostavlja žrtvu, odricanje i ustrajnost, bilo da se radi o studiju teoloških i filozofskih predmeta koji su potrebiti za ostvarenje ovog poziva, bilo da se radi o potrebi svakodnevnog svjedočenja Božje nazočnosti u ovom svijetu. Istaknuo je: ''Kušnje i dvojbe koje će se pojavljivati u vašim životima, sastavni su dio svakog života, kao putovanje pojedinca u ovom svijetu prema svojoj konačnoj domovini na nebesima. To se putovanje događa u putujućoj Crkvi Kristovoj, po kojoj već sada imamo udjela i u nebeskoj Crkvi, jer su i ova putujuća (trpeća) Crkva i ona nebeska (proslavljena) zapravo ista Crkva''. 

 

IZMJENA TITULARIJA 

18.1.2017
U skladu s novim dekretom o imenovanju nadbiskupom, s danom 18.1.2017. izmjenjen je dosadašnji titularij dosadašnjeg ordinarija u nadbiskupa crkvene provincije sv. Kristofora (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija). 
MSGR. LEONARDO BEG IMENOVAN STAROKATOLIČKIM NADBISKUPOM  


10.1.2017
Dana 10.1.2017. msgr. Leonardu Begu uručen je dekret metropolite Dr. Augustina Bačinskog datiranog 1.12.2016. a u kojem između ostalog stoji: 

 ...Ljubljeni brate, radosni smo da se crkvena provincija pod Vašom crkvenom jurisdikcijom proširila i na okolne zemlje... Stoga Vam svojim metropolitanskim ovlastima dodjeljujem titulu nadbiskupa...

Neka i ova titula koja je plod velikog truda i zalaganja našeg pastira, bude na rast i daljnji razvoj i izgradnju Tijela Kristova koje je Crkva!NEKA JE SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU
 Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! 

6.1.2017.
Мир Божји, Христос се роди! - Sretan Božić svima koji ga slave po julijanskom kalendaru, 7. siječnja. 
BISKUPOVO BOŽIĆNO PISMO  


24. 12. 2016.PRENOSIMO NEKE OD AKTIVNOSTI ''CitizenGO!''

08.12.2016.
Zaustavljeno proglašenje ''Međunarodnog dana sigurnog pobačaja'' - u rujnu ove godine interesne skupine, njih 430, koje promiču pobačaj pri UN-u poslale su zahtjev za proglašenje ''Međunarodnog dana sigurnog pobačaja'' pri UN-u. Srećom, tu rasprava nije završila. Našu peticiju NE proglašenju Međunarodnog dana pobačaja glavnom tajniku UN-a Ban Ki Moonu potpisalo je više od 170 000 osoba. U peticiji je sudjelovalo nekoliko govornih područja: engleski, francuski, portugalski, ruski, španjolski i hrvatski. Zahvaljujući potpisima mnogih od vas, zaustavljen je zahtjev za proglašenje „Međunarodnog dana sigurnog pobačaja“ pri UN-u. Donositelji odluka pri UN-u zahvaljujući našoj peticiji znali su da ih očekuje neodobravanje velikog djela građana država članica UN-a uključujući i stanovnike Republike Hrvatske. Ujedinjena obitelj Bodanriu - Norveška socijalna služba (Barnevernet) 16. studenoga prošle godine uzela je svo petero djece bračnom paru Ruthi i Mariusu Bodanriu pod optužbom za kršćansku indoktrinaciju. Socijalna služba je djecu (uključujući i tromjesečnu bebu) razdvojila i smjestila u dvije udomiteljske obitelji, a roditeljima su javili kako su se djeca dobro integrirala te da im roditelji ne nedostaju. Peticija Norveškoj socijalnoj službi: Prestanite s religijskim progonom kršćanskih obitelji prikupila je više od 30 000 potpisa osoba iz cijelog svijetai to je donijelo rezultate! Zahvaljujući međunarodnom pritisku Norveška socijalna služba vratila je djecu obitelji Bodanriu u lipnju 2016. godine.

Prekinut progom kardinala Cañizaresa - tijekom propovijedi kardinal Cañizares iznosio je svoja uvjerenja i dobro poznatu kršćansku doktrinu, potvrđenu i u pobudnici Amoris Laetitia (Radost ljubavi) pape Franje koja upozorava kako je „uznemirujuće“ što se ideologije poput one rodne nameću kao jedina misao. Ove kardinalove izjave pokrenule su napad LGBT lobija i Socijalističke radničke stranke Španjolske koja je na vlasti u Valenciji (Španjolska). Kardinal se suočio s optužbama za poticanje na diskriminaciju i mržnju a prijetila mu je i zatvorska kazna zbog izražavanja nauka Crkve i svojih uvjerenja. Više od 200 000 osoba iz različitih zemalja potpisalo je apel za zaštitu prava na slobodu izražavanja i uvjerenja.Optužbe protiv kardinala Cañizaresa su odbačene. Sudac je odbacio optužbe LGBT aktivista uz obrazloženje da u kradinalovoj propovjedi nije bilo poticanja na mržnju.

Zaustavite širenje mržnje prema vjernicima - travnja 2016. na index.hr-u objavljen je članak pod naslovom: „Mrtvaci uživo: Katoličke nekrofilske orgije su najluđi show na HRT-u“. Članak je bio komentar koji se odnosio na dolazak tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića, hrvatskog kapucina, u Zagreb. Bio je to jedinstveni događaj koji se uklapao u nedavno završenu Godinu milosrđa i 130. obljetnicu rođenja toga hrvatskog sveca. Naslov članka kao i sadržaj teksta predstavljali su izravnu povredu dostojanstva i ponižavanje građana RH koji su iz vjerskih ili bilo kojih drugih uvjerenja prisustvovali programu održanom prigodom dolaska tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb, osobno ili prateći ga putem HRT-a. Osim toga, naslov i sadržaj članka vrijeđali su i omalovažavali moralne osjećaje građana na temelju njihova vjerskog opredjeljenja.
Peticija Zaustavite Indexovo širenje mržnje prema vjernicima! omogućila je slanje 24 000 prigovora na širenje diskriminacije i mržnje na temelju vjerskog opredjeljenja pučkoj pravobraniteljici i Agenciji za elektroničke medije. Prvi put omogućila je velikom broju građana da izraze svoje nezadovoljstvo zbog  širenja mržnje, vrijeđanja ponižavanje građana RH te dvostrukih kriterija hrvatskih institucija.

Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s down-ovim sindromom - Peticiju Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s Down-ovim sindromompokrenula je jedna od korisnica CitizenGO stranice. Zahvaljujući ovoj peticijiviše od 54 000 osoba upoznato je kako u hrvatskom zakonodavstvu ne postoji pravilnik po kojem bi dijete s Downovim sindromom dobilo invalidninu. Djeca s Downovim sindromom invalidninu dobivaju prema uredbi koja je jednaka za svu djecu s poteškoćama. Zbog toga za invalidninu nije odlučujuće postojanje dijagnoze, već posljedice oštećenja na funkcioniranje djeteta. Novčana naknada, koju mnoga djeca s Downovim sindromom ne dobivaju, jedan je od načina na koji društvo može poboljšati život osobama s Downovim sindromom. Nadamo se kako ćemo ovom peticijom u budućnosti napraviti i mnogo više od toga: potaknuti konkretne promjene u  dosadašnjem sustavu za brigu o osobama s Downovim sindromom i zapošljavanje većeg broja stručnjaka koji bi omogućio postizanje njihovog punog potencijala u postajanju aktivnim i punopravnim članovima našeg društva.

OSTAVKA PATRIJARHA RAPOSA, ŠIRENJE CRKVENE PROVINCIJE SV. METODA NA RUSIJU I NAJAVA PREUSTROJA PROVINCIJE U 2017. GODINI

29.11.2016.
U Lisabonu (Mafra-Portugal) je od 23. do 24. 11. 2016. održana konferencija Svjetskog vijeća narodnih (staro)katoličkih crkava, obzirom da je Patrijarh Antonio Raposo 15. VIII. 2016. podnio ostavku na mjesto Patrijarha zbog zdravstvenih razloga. Konferenciju je otvorio i vodio nadbiskup Augustin Bačinsky.
Na konferenciji je bilo riječi o prihvaćanju Evangeličke luteranske crkve A.V. iz Rusije u Svjetsko vijeće narodnih (staro)katoličkih crkava. Naime, biskupi Evangeličke luteranske crkve prihvatili su izjavu vjere te su ređeni sub conditione od strane nadbiskupa Augustina Bačinskog i starokatoličkih biskupa. Naziv crkve nije još moguće promijeniti zbog zakonskih okvira, stoga za sada ostaje naziv Evangelička luteranska crkva iako je riječ zapravo o Starokatoličkoj crkvi Rusije koja je sada postala dijelom crkvene provincije sv. Metoda.
Što se tiče izbora novog Patrijarha, konferencija Svjetskog vijeća narodnih (staro)katoličkih crkava biti će sazvana u Moskvi tijekom 2017. godine kada će se izabrati novog Patrijarha ali i uvesti preustroj crkvene provincije sv. Metoda na više zasebnih crkvenih provincija koje će biti u međusobnoj interkomuniji. 
ODRŽANA SV. MISA ZADUŠNICA ZA POKOJNOG DON GOJKA KOLOBARIĆA 

13.11.2016.

Biskup dr. Leonardo Beg održao je 13.11.2016. u 17,00 sati, u crkvi sv. Kristofora u Rabu, sv. Misu zadušnicu za pokojnog svećenika Starokatoličkog generalnog vikarijata don Gojka Kolobarića. U propovjedi je između ostalog istaknuo ''kako mu je još pri očima radost Gojkova pogleda koji se zrcalio srećom i ispunjenjem nakon što je zaređen za svećenika, ostvarujući, kako se pokazalo, posljednju veliku želju našega brata...''  Gospodin, Spasitelj i Otkupitelj bio mu vječna nagrada. 
IN MEMORIAM – DON GOJKO KOLOBARIĆ (12. XI. 1952. - 05. XI. 2016.)08.11.2016.
Tužna srca primili smo vijest o iznenadnom preminuću don Gojka Kolobarića, svećenika Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju. Milost je Božja htjela da primi sveti svećenički red dana 11.09.2016., čime je ostvario svoju veliku životnu želju. Sada gleda licem u lice Gospodina kojega je kao svećenik navješćivao i slavio svete sakramente Crkve. Pogrebni obredi i sv. Misa zadušnica obavit će se u skladu s voljom njegove rodbine kojoj izražavamo iskrenu sućut. 
Pokoj vječni daruj mu Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila mu. Počivao u miru Božjem. 
SGVSM

VIJEST O ĐAKONSKOM I PREZBITERSKOM REĐENJU PRENIJETA I NA RUSKOM PORTALU ''CREDO.RU'' 27.10.2016.
Pastoralne djelatnosti i razvoj Vikarijata rado se prate i prenose. U tom smislu prenijeto je i sveto đakonsko i prezbitersko ređenje na ruskom portalu ''credo.ru''. 

https://www.portal-credo.ru/
https://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=122680MILOSRĐEM BOŽJIM ZAREĐEN JE ILIJA SUBOTIĆ ZA ĐAKONA I BORIVOJE SUBOTIĆ ZA SVEĆENIKA  

22.10.2016.
Milosrđem Svemogućega Boga, dana 22.10. s početkom u 12,00 sati, u kršćanskom centru Dobrog Pastira, na svetoj Misi ređenja, otac biskup Leonardo Beg podijelio je sveti red đakonata Iliji Subotiću i sveti red prezbiterata Dr. Borivoju Subotiću. Bila im plodna sveta služba, obilovali duhom Božje ljubavi na širenju njive Božje. Zahvaljujemo biskupu Dr. Jasminu Miliću što nam je dao sakralni prostor na raspolaganje za podjelu svetih redova i pomogao u organiziranju istog.

PROMOVIRANA KNJIGA ''IZLIJEČENJE ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE VJEROM OSIM LIJEKOVIMA - DUHOVNOST I PSIHIJATRIJA'' 22.10.2016.
Mons. Dr. Leonardo Beg je u subotu 22.10.2016. u 11,00 sati u kršćanskom centru Dobrog Pastira (Osijek)  imao promociju svoje knjige naziva ''Izliječenje depresije i anksioznosti vjerom osim lijekovima - duhovnost i psihijatrija''. Naglasio je kako je u današnje vrijeme pandemija ovih poremećaja te da oni ne štede nikoga. Ubrzani način života i tempo naprosto stvaraju takve stresove/traume koje vrlo često odgovore u vidu ovih poremećaja. Uzdanje u Boga na način koji knjiga sugerira, put je izlaska iz tih poremećaja. Predgovor knjizi napisao je renomirani psihijatar Prof. Dr. Miro Jakovljević a osvrt na knjigu Doc. Dr. Jasmin Milić, biskup P.R.K.C.NAJAVA ĐAKONSKOG I SVEĆENIČKOG REĐENJA 

17.10.2016.
Milošću Božjom, u Osijeku će u subotu 22.10.2016. godine s početkom u 12,00 sati započeti sv. Misa ređenja u kapeli Tvrđe, Franje Markovića 7, gdje će biskup Leonardo podijeliti sveti red đakonata i prezbiterata. 

NOVA KNJIGA MONS. LEONARDA BEGA 

14.10.2016.
Izašla je nova knjiga mons. Leonarda Bega naziva ''Izliječenje depresije i anksioznosti vjerom osim lijekovima - duhovnost i psihijatrija''. Promocija knjige održati će se u Osijeku u subotu 22.10.2016. u 11,00 sati na Teološkom učilištu ''Mihael Starin'', Franje Markovića 7. IN MEMORIAM - MARIJA JEŽ ROĐENA VON SENFNER08.10.2016.
Pokoj vječni daruj joj Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila joj. Počivala u miru Božjem! Sv. Misu zadušnicu održao je i Msgr. Beg u crkvi sv. Kristofora u Rabu.
ODRŽAN KONZULTORIJ STAROKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA

07.10.2016.
Konzultorij Starokatoličkog generalnog Vikarijata, na svojem je izvanrednom sastanku održanom 06.10.2016. u Rabu (djelomice i preko video linka) raspravljao o dvije točke dnevnog reda:
- O eventualnoj posudbi nekih starokatoličkih klerika na godinu dana rimskokatoličkom biskupu germanskog govornog područja, zbog njegove velike potrebitosti uslijed znatnog nedostatka svećenstva. O tome će se u daljnjem razdoblju još razgovarati;
- O neukusnom tonu jednog rimskokatoličkog svećenika (kapelana Njegove Svetosti) prema starokatolicizmu. Isti disonantan ton taj je svećenik i ranije koristio, a zbog ponavljanja svojih verbalnih eskapada zamoljen je njegov matični Ordinarijat da se pokuša djelovati na zaustavljanje takvih neevanđeoskih i nehumanih aktivnosti. 
VLČ. GOJKO KOLOBARIĆ ZAREĐEN ZA SVEĆENIKA 

12.09.2016.
Milošću Božjom, u nedjelju 11. IX 2016., nakon perioda prokušanosti, u crkvi sv. Kristofora u Rabu, biskup Leonardo Beg na sv. Misi ređenja koja je započela u 16,00 sati, za prezbitera je zaredio đakona Gojka Kolobarića, rođenog  12. XI 1952. u Kočerinu od oca Ante Kolobarića i majke Blagice, r. Kvesić. Bio je đakon kotorske biskupije, zaređen na o. Gospe od Škrpjela 15. VIII  1984. od mons. Ive Gugića. Veliki dio života proveo je kao gimnazijski profesor njemačkog jezika i religije u Austriji.  Neka Svemogući Bog - čiji je poziv čitavog života osjećao – bude vazda vidljiv po djelovanju velečasnog Gojka, na spasenje duša i rast Svete Crkve. ''Velečasni Gojko, budi ponosan na ono što jesi, budi ponosan što si postao svećenikom, budi ponosan na sve dobro koje će duše po tebi primiti na njivi Božjoj'' bile su neke od riječi propovijedi oca biskupa.  Ovime se ostvaruje svećeničko ređenje najavljeno 10. VI 2015. na stranicama ovog Generalnog vikarijata.
ODGOVOR NA NEKE PISMENE UPITE 

31.08.2016.
Glede nekih sličnih pismenih upita, Generalni vikarijat odgovara kako slijedi: Starokatolički generalni vikarijat sv. Metoda obuhvaća jurisdikciju: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija (riječ je dakle o fiksnoj jurisdikciji – izvan tih granica jurisdikciju imaju drugi biskupi). Ta se jurisdikcija vrši prvenstveno preko biskupa ordinarija te supsidijarno preko crkvenih tijela u tim matičnim zemljama. Proces kleričkog priključenja ovom Vikarijatu pretpostavlja završen teološki studij i duhovnu formaciju, zatim davanje pozitivnog mišljenja o kandidatu i na kraju prihvaćanje tog mišljenja od strane biskupa ordinarija. Pitanje biskupskih konsekracija usko je vezano uz život Crkve, što znači da o biskupskoj konsekraciji odlučuje u prvom stupnju Crkva određene zemlje koja na svojoj Sinodi izabire kandidata te šalje molbu za konsekraciju Svetom Sinodu biskupa (metropolitanskom koncilu u Nitri - Slovačka). Tek ukoliko se Sinod biskupa složi može se izvršiti konsekracija. Prije konsekracije se na sv. Misi ređenja čita kanonski dokument o biskupskom izabranju. Prema tome, samo izabranje na razini domaće Crkve ne znači i konsekraciju. Na ovakav se način postiže urednost crkvene jurisdikcije i zdravi život Svete Crkve.NAJAVA SVEĆENIČKOG REĐENJA 

18.08.2016.
U Rabu će dana 11.09.2016. godine s početkom u 16,00 sati započeti sv. Misa ređenja u crkvi sv. Kristofora (gradski lapidarij) gdje će po rukama biskupa Leonarda đakonu biti podjeljen sveti red prezbiterata. 

DRAGI VELEČASNI FRA JACQUES HAMEL, UĐI U RADOST GOSPODARA SVOGA 


27.07.2016.
Jučer, 26.07. dvojica su muškaraca naoružana noževima upali na Svetu Misu u crkvi u Francuskom gradu Saint-Etienne-du-Rouvaray i ubili svećenika prerezavši mu grlo. Kraća talačka kriza zaustavljena je policijskom intervencijom. Izvikujući islamističke parole, kako navode pojedini francuski mediji, dvojica muškaraca upali su u crkvu za vrijeme Svete Mise i uzeli petero talaca. Oca Hamela natjerali su da klekne. ''Htio se braniti a onda se dogodila tragedija. Snimali su se, oko oltara izvodili nešto poput propovijedi, ali na arapskom. Bio je to horor'' ispričala je časna, jedna od pet taoca.  Odgovornost za napad preuzela je samozvana Islamska država. IS je već govorio o obvezi njegovih boraca da napadaju kršćanske crkve, svećenike i mučenike. 
Ovo je prvi takav događaj u Europi: "Pobjeda dolazi samo po milosti višnjeg Allaha i pomoću svih raspoloživih sredstava, od kuhinjskog noža do drugih oštrih predmeta.''
Mjesni nadbiskup, Mons. Dominique Lebrun izrazio je: ''Vapijem Bogu sa svim ljudima dobre volje. Pozvao bih nevjernike da se pridruže tom vapaju.'' Nadbiskup Lebrun vraća se u Francusku sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu. ''Ostavljam za sobom na stotine mladih koji su istinska budućnost čovječanstva. Molim ih da ne popuste nasilju te da postanu apostoli civilizacije ljubavi'' – rekao je nadbiskup.

Otac Hamel rođen je 1930 godine. Za svećenika je zaređen 1958. godine a 2008. slavio je zlatni jubilej svećeništva. Župljani njegove župe o njemu imaju samo riječi hvale opisujući ga kao jednostavnu i skromnu osobu. Kad su ga upitali želi li u mirovinu, budući da je na nju imao pravo kad je navršio 75 godina, odgovorio je: ''Jeste li ikad vidjeli umirovljenog svećenika. Radit ću do posljednjeg daha.''

Ovdje se možete upisati u knjigu žalosti, koja će biti predana obitelji i biskupu Normandije u kojoj je fra Hamel bio na službi:

Vjernike pozivamo da se pridruže pozivu biskupske konferencije Francuske na post i molitvu 29.07. za mir u Francuskoj i u svijetu.ČESTITKE NAŠIM BOGOSLOVIMA NA  POLOŽENIM ISPITIMA 

09.07.2016.
Kleričkim kandidatima Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju, koji su u akademskoj godini 2015/2016 uspješno položili ispite na Teološkom učilištu Mihael Starin, od srca čestitamo, želeći im daljnji uspjeh na putu ostvarenja duhovnog poziva. SINOD POLJSKE NARODNE KATOLIČKE CRKVE 

03.06.2016.
Od 18. do 20. 06. održat će se Sinod Poljske narodne katoličke crkve u Varšavi. Na sinodu će okupljeni episkopat također razgovarati o sveukupnoj crkvenoj situaciji diljem starokatoličke crkvene provincije sv. Metoda.OBRANIMO SLOBODU VJERE 

26.05.2016.
Obranimo slobodu vjere #WeAreN2016 International Congress
https://www.youtube.com/watch?v=5_5ElyGMQcY&mkt_tok=eyJpIjoiTmprd09XTm1OVEEwWXpKbCIsInQiOiJtY1pGVGlNaFpmakg0UklSTUZjZ2d6R3JwMk9aaVwvUWRjTUxZNEl6XC85YTBGSEJLQ1NkSmZzSWprcUI2a2JXb05lTDhkUUZoVlVQSXRhQzh1d1hyNmdGUEZlRzhzVXNPdDgwcmgwcHJkVUpZPSJ9
NE MOŽE SE SLUŽITI BOGU NA KRIVI NAČIN 
08.05.2016.
Izražavamo svoje duboko zgražanje nad sumanutom retorikom plasiranom sa propovijedaonice koju je sljedbenik rimskog katolicizma prior dominikanskog samostana o. Luka Prcela za vrijeme propovijedi izrazio glede NDH, napavši predsjednicu Kolindu Grabar – Kitarović zbog njezine izjave da  ''NDH nije bila nezavisna i da je bila zločinačka''. Želimo da svi propovjednici Evanđelja svih Crkava budu dostojni svoje službe i naviještaju riječ Božju a ne političke floskule. Ne može se služiti Paveliću i Isusu Kristu u isto vrijeme. 
STAROKATOLIČKI SVEĆENIK DR. SC. DON IVICA KRIŽ ZAJEDNO S POSLANSTVOM ROTARIJANACA KOD SVETOG OCA


     
       
03.5.2016.
Starokatolički svećenik Dr. sc. don Ivica Križ kao član poslanstva Rotarijanaca iz Hrvatske, posjetio je na općoj izvanrednoj audijenciji Svetog Oca Papu Franju od  28.04. do 1.05.2016. Poslanstvo Rotarijanaca uručilo mu je kip Sv. Franje Asiškog od bronce, akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Velečasni Ivica tom je prilikom uručio Svetom Ocu svoju knjigu te je vodio i određene razgovore s umirovljenim prefektom Kongregacije za biskupe kardinalom Giovanni Battista Re. Ovo je važan korak za daljnje međusobne susrete u Kristovoj ljubavi.

SRETAN  USKRS SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU 

01.5.2016.
Želimo Sretan Uskrs svim pravoslavnim vjernicima koji Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru!     
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ - ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
SJEĆANJE NA TRAGEDIJU KOD TRSTENIKA


     


27.04. 2016.
Poslijepodne 27.04.1962. godine, na morskom putovanju od Lošinja prema Rabu u olujnom nevremenu živote je izgubilo petnaest mladih života, učenika Ekonomske i Pomorske škole u Lošinju,  koji su krenuli kući na Rab za prvomajske praznike. Spasilo se samo troje. Ostalih petnaestoro učenika, zajedno s vlasnikom barke, nestalo je  u olujnom moru. Bili su to: Josip Kuparić iz Kampora, Tomislav Karlić iz Kampora, Marija Mikelić iz Banjola, Ljubica Debelić iz Banjola, Mirjana Keko iz Barbata,  Ljubica Španjol iz Banjola, Tereza Kordić iz Barbata, Nikola Pereza iz Raba, Ivan Španjol iz Banjola, Franjo Blagdan iz Palita, Slavko Španjol iz Banjola, Ante Franelić iz Lopara, Smiljka Travaš iz Barbata, Marija Debelić iz Banjola i Ljubica Mikelić iz Banjola. Istog dana, sat vremena ranije, kod otočića Galuna ispred Stare Baške, u olujnom su nevremenu stradala četiri dječaka i jedan mladić s otoka Krka, čija se barka prevrnula i potopila u moru.
Dana 27.04.2016. godine, položili smo svijeće i održali molitvu kod križa u Boškopinima, a biti će služena i Sveta Misa. 

Pomolimo se:
Svemogući vječni Bože,
petnaestero naših milih 27.04.1962. godine orkansko je nevrijeme otrgnulo od ovoga svijeta.  Molimo te, blagoslovi ih svojom svetom prisutnošću u svojem Kraljevstvu, a nama daruj milost svoje utjehe. Amen.
IMENOVANI GENERALNI VIKARI

  
                                                                                       Arhimandrit Ilarion                 Prečasni Jozo Kljajić

13.4.2016.
U ponedjeljak 11. 4. biskup Leonardo imenovao je prečasnog Jozu Kljajića generalnim vikarom Starokatoličke crkve Bosne i Hercegovine te visokoprepodobnog arhimandrita Ilariona generalnim vikarom Pravoslavno-starokatoličkog generalnog vikarijata sv. metoda za Srbiju. Neka milosrdni Bog dade generalnim vikarima mudrosti i snage u rastu i razvoju Crkve Božje! 

O. ZDENKO KRIŽIĆ IMENOVAN NOVIM RIMSKOKATOLIČKIM GOSPIĆKO-SENJSKIM BISKUPOM

4.4.2016.
Papa Franjo imenovao je gospićko-senjskim biskupom karmelićanina o. Zdenka Križića. U duhu ekumenizma želimo novoimenovanom biskupu plodni rad na njivi Gospodnjoj.

USKRSNA ČESTITKA STAROKATOLIČKOG BISKUPA BEGA  

23.3.2016.
''Uskrsli je Prosvjetitelj i jedini Pastir naš''. 

Sretan Uskrs i svoj pravoslavnoj braći koji Uskrsnuće Kristovo slave po julijanskom kalendaru, koji se ove godine preklapa s gregorijanskim - 16.04.2017.
     
ХРИСТОС ВAСКРСЕ - ВAИСТИНУ ВAСКРСЕ!


RAZGOVOR S POJEDINIM BIVŠIM SVEĆENSTVOM 

4.3.2016.
U petak, 4. 3. ponovno u Rabu, održano je druženje s pojedinim svećenicima koji su bili u službi rimskog katolicizma a zbog određenih razloga napustili su tu službu. Kroz razgovor dotaknute su razne teme i problematike koje su stvorile okvir zbog kojeg se oni sada nalaze u stanju u kojem jesu. Susret je završen u prijateljskom tonu s prigodnom večerom.ZAVRŠEN INFORMATIVNO-DUHOVNI SUSRET S NOVIM KANDIDATIMA ZA DUHOVNA ZVANJA S.G.V.S.M.

24.2.2016.
Od subote 20.2. do srijede 24.2. u Barbatu na Rabu održan je informativno-duhovni susret s novim kandidatima za duhovna zvanja (njih četvoricom). Otac biskup govorio im je o specifičnosti djelovanja Starokatoličkog generalnog vikarijata svetoga Metoda (S.G.V.S.M.) na ovim prostorima i o potrebi da se izgrađuje unutarnja čvrstina duha temeljena na Svetom pismu, kontemplaciji i svetoj Euharistiji. Ta tri temelja istaknuo je kao nezaobilazna u njihovim nastojanjima za koja će budućnost pokazati koliko su plodonosna za rast Crkve. Otvorenošću prema svima s pruženom bratskom rukom valja se kretati prema budućnosti, zagledani u Sina Božjega koji je dao svoj život za sve ljude.  Oni kandidati koji trebaju steći formalno teološko obrazovanje slobodni su ga steći na jednom od teoloških učilišta, pri čemu će naknadno polagati ispite vezane uz poznavanje starokatolicizma. 
VELIKI SUSRET PAPE FRANJE I RUSKOG PATRIJARHA KIRILA 
13.2.2016.
Papa Franjo i ruski pravoslavni patrijarh Kiril susreli su se na Kubi. Poglavari Istočne i Zapadne crkve zagrlili su se po prvi put nakon njihova raskola prije gotovo tisuću godina. Po završetku razgovora nabijenog emocijama, prvog takvog susreta nakon gotovo tisuću godina od crkvenog raskola, poglavari Katoličke crkve i vodeće Pravoslavne crkve izrazili su žaljenje "zbog rana nanijetih sukobima između kršćana u dalekoj ili bliskoj prošlosti". "Svjesni brojnih zapreka koje još treba prevladati, nadamo se da će naš susret pridonijeti obnovi tog jedinstva po volji Božjoj", naglasili su u zajedničkoj izjavi potpisanoj po završetku dvosatnog razgovora u salonu zračne luke u Havani. "Jedinstvo je na dobrom putu. Razmijenili smo mišljenja jasno i bez tabua", komentirao je Jorge Bergoglio novinarima razgovor s Kirilom. "Dvije Crkve mogu surađivati kako bi zaštitile kršćane u cijelom svijetu", rekao je novinarima Kiril. Kako se i očekivalo, dvojica poglavara pozvala su međunarodnu zajednicu da "hitnim akcijama" pomogne kršćanima na Bliskom istoku. "Pozivamo međunarodnu zajednicu na hitne akcije kako bi se spriječilo da kršćani budu protjerani s Bliskog istoka (...) U Siriji i Iraku, nasilje je već odnijelo tisuće života, ostavljajući milijune ljudi bez krova i bez sredstava", stoji u tekstu. "Humanitarna pomoć velikih razmjera neophodna je za narode koji pate i za brojne izbjeglice u susjednim zemljama," kazali su. Kršćani su protjerani zbog rata u Siriji i širenja osvajačke džihadističke skupine Islamske države u regiji. Povijesni susret dvojice poglavara počeo je zagrljajem nakon čega su se više puta poljubili u obraz i kratko razgovarali u salonu u zračnoj luci Jose Marti. "Napokon smo se susreli, mi smo braća", izrazio je zadovoljstvo papa Franjo, dodavši: "Očito je ovo Božja volja". "Sada su stvari jasnije", rekao je pak ruski patrijarh. Nakon trosatnog zaustavljanja na Kubi, 79-godišnji papa Franjo poletio je za Meksiko gdje počinje petodnevni posjet. "To je putovanje puno obećanja koje smo toliko željeli moj brat Kiril, ja sam i Meksikanci", izjavio je papa novinarima u zrakoplovu kojim je putovao do Havane. Riječ je o razgovoru koji je Vatikan pokušavao uzalud organizirati desetljećima, a konačno je pripremljen u najvećoj tajnosti sve do zadnjeg trenutka jer su otpori iz patrijaršije bili veliki. Razlozi su bili nepovjerenje prema Katoličkoj Crkvi, doživljavanoj kao prozelitističkoj te ukrajinska kriza u kojoj su grkokatolici stali uz vladu u Kijevu protiv proruskih separatista, iako je Sveta Stolica izbjegavala otvoreno osuditi politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini. Razgovor su pripremali metropolit Hilarion, ravnatelj za vanjske odnose u Moskovskoj patrijaršiji i švicarski kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Razgovor u četiri oka s Kirilom, bio je prvi susret nekog poglavara Katoličke crkve i patrijarha najmnogoljudnije pravoslavne zemlje među Pravoslavnim crkvama (više od 165 milijuna od 250 milijuna pravoslavnih vjernika) nakon raskola između Rima i Carigrada 1054. godine. Taj raskol između katolika i pravoslavaca bio je skopčan s teološkim, ali i povijesnim razlozima: karolinški Zapad htio je imati utjecaj na čitav kršćanski svijet, a Istok je htio zadržati svoju autonomiju. Nakon presudnog susreta Pavla VI. i Atenagore 1964. u Jeruzalemu, bilo je brojnih susreta i zajedničkih izjava papa i carigradskih patrijarha, koji su teoretski duhovni poglavari pravoslavnog svijeta, ali su izravno nadležni samo za 3,5 milijuna vjernika. Izvor: http//dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/papa-franjo-i-ruski-patrijarh-kiril-sastaju-se-na-kupi---426266.htmlVELIKE RIJEČI VELIKOGA PAPE FRANJE 6.2.2016.
Prenosimo link velikih riječi velikoga Pape Franje iz 2015. godine. Put koji je ovdje izražen ispravan je put: https://www.youtube.com/watch?v=PCTKZkOgzHgPOZIV NA POSVETU ANGLIKANSKE CRKVE U FRANCUSKOJ 

29.1.2016.
Dana 13.8.2016. godine biti će posveta anglikanske crkve sv. Martina u Francuskoj, na koju je pozvan i biskup Starokatoličkog generalnog vikarijaga sv. Metoda za Hrvatsku i regiju. Consecration of St. Martin's Anglican Church, Moussac-sur-Gartempe, near Montmorillon, Saturday, 13th August 2016. Poziv je izraz ekumenskih nastojanja Anglikanske crkve na putu prema jedinstvu kršćanskog svijeta.  BORIS BIBULOVIĆ OBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU
27.1.2016.
Pastor David Bibulović obranio je dana 25.1.2016. godine, na Protestantskom teološkom učilištu ''Mihael Starin'', doktorsku disertaciju. Prvi je ovo obranjeni doktorski rad u programu doktorata praktičnog bogoslovlja (Doctor of Ministry, D.Min) na PTUMS. Rad pod nazivom  Pastoralno dušebrižništvo i savjetovanje – pastor i laik u ulozi dušebrižnika i savjetnika, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Zdravka Šorđana, obranjen je pred tročlanim Povjerenstvom: doc. dr. sc. Jasmin Milić, predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Zdravko Šorđan, mentor i član povjerenstva i doc. dr. sc. Leonardo Beg, član povjerenstva. najvišom ocjenom, odličan (5).
SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI GA SLAVE PO JULIJANSKOM KALENDARU
 Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! 

5.1.2016.
Sretan Božić svima koji ga slave po julijanskom kalendaru, 7. siječnja. Mir Božji! Hristos se rodi! Мир Божји, Христос се роди! O PRIMLJENIM PRIJEDLOZIMA ZA CRKVENOM SURADNJOM 

4.1.2016. 
Kroz protekle godine, primili smo nekoliko prijedloga za crkvenom suradnjom sa raznih adresa u svijetu. U vezi s time, potrebno je reći da možemo ulaziti u suradnju samo s onim crkvenim organizacijama koje djeluju unutar urednih crkvenih struktura. Svi prijedlozi upućeni od strane tzv. ''episcopi vagantes'', nipošto se neće uzimati u obzir, obzirom da iza njih ne stoji uredna crkvena organizacija, odnosno hijerarhija i struktura.  Uredne crkvene organizacije su one organizacije koje djeluju po ustaljenim crkvenim pravilima u određenoj tradiciji, te koje svoj kler zakonito izabiru bilo imenovanjem (bula) bilo izabranjem (odluka Svetog Sinoda), ovisno o običaju. Uzevši u obzir prethodno, biskupi koji su posvetili druge biskupe (bez bule ili bez odluke Sinoda), kao i tako posvećeni biskupi, nezakonito su zaređeni te su prema tome iregularni.  Isto tako, oni koji su od takvih nezakonito zaređeni, ne priznajemo im, niti ćemo ubuduće priznati njihovo ređenje (neovisno o eventualnoj valjanosti ili nevaljanosti tih ređenja) te ih s obzirom na učinke smatramo onim što su bili prije. Podrazumijeva se također, da se neće ulaziti u suradnju s onim organizacijama koje su uvele prakse suprotne sv. Pismu i crkvenoj tradiciji.